Deres kriminalitet er omfattende, og danskerne betaler gildet: Sidste år blev over 700 asylansøgere med flere dømt efter straffeloven

Mmigranter på vej gennem Europa (Arkiv/skærmprint fra YouTube)

De får gratis kost og logi plus lommepenge og fri adgang til læger og hospitaler samt gratis advokatbistand, hvis de begår kriminalitet.

 

Især det sidste har rigtigt mange af de omkring 3.000 asylansøgere og afviste asylansøgere, der konstant opholder i Danmark, hårdt brug for.

 

Ved udgangen af sidste år sad der i de danske udrejsecentre 806 afviste asylansøgere, som nægtede at rejse frivilligt samtid med, asylcentrene blev fyldt op af de yderligere 2.905 personer, der i 2021 søgte asyl i Danmark.

 

Og mange af dem har bestemt ikke ligget på den lade side.

 

Over syv hundrede domme efter straffeloven

Alene sidste år blev der afsagt i alt 750 strafferetlige afgørelser i forbindelse med kriminalitet begået af asylansøgere og afviste asylansøgere, som nægter at forlade landet.

 

Tallet dækker dog nødvendigvis ikke antallet af dømte, men antallet af sager, idet én person godt kan blive dømt for flere forhold, men som hver for sig enkeltvist indgår i statistikken.

 

Bortset fra forskellige former for tyveri er det især den såkaldt personnære kriminalitet, der dominerer, når asylansøgere og afviste asylansøgere går i aktion.

 

Voldtægter og vold

En gennemgang af dommene i 2021 viser, at der sidste år blev der afsagt ikke færre end elleve domme for voldtægt over asylansøgere og afviste asylansøgere.

 

Og når det angår vold, er de også stærkt repræsenteret med 71 voldsdomme. Læg så dertil en dom for drab og to domme for drabsforsøg.

 

Desuden blev der sidste år afsagt 14 domme for røveri over asylansøgere og afviste asylansøgere, som også stod bag 21 domme for ulovlig våbenbesiddelse.

 

På blot fem år: Næsten hundrede voldtægter

Målt over en femårig periode bliver antallet af domme voldsomt.

 

I den femårige periode 2017 – 2021 blev der afsagt ikke færre end fem tusinde strafferetlige afgørelse i forbindelse med kriminalitet begået af asylansøgere og afviste asylansøgere.

 

Alene på voldtægtsområdet løber antallet op hele 91 domme for voldtægter.

 

Også på voldsområdet er de stærkt repræsenteret i den fem-årige periode med 616 voldsdomme plus fem drab og nitten forsøg på manddrab.

 

Læg så dertil i alt 152 domme for ulovlig våbenbesiddelse for slet ikke at tale om 92 røveridomme og 55 domme for narko.

 

De bliver også taget for spirituskørsel

Normalt forbinder man ikke asylansøgere og afviste asylansøgere med selvstændige køretøjer i trafikken.

 

Ikke desto mindre viser det sig, at i løbet af den omtalte femårs periode er ikke færre end 1.059 asylansøgere og afviste asylansøgere blevet dømt for en færdselsforseelse.

 

Blandt dem i alt atten trafikuheld i forbindelse med spiritus og ikke færre end 148 domme for spritkørsel.

 

Årlig pris per person i et asylcenter: Over 300.000 kroner

De små tre tusinde asylansøgere og afviste asylansøgere, der opholdt sig i Danmark ved årsskiftet, var som bekendt indlogeret i dels asylcentre og dels i  udrejsecentre.

 

Og det koster.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriets seneste præcise udregninger er fra 2020, og de viser, at prisen per helårsbeboer i et asylcenter løber op i 334.532,00 kroner.

 

Det skal dog tilføjes, at prisen per helårsbeboer i et udrejsecenter er lidt lavere og nede omkring 300.000 kroner for en helårsperson.

 

Men udgifterne stopper ikke med indkvartering

Advokater er dyre i drift, og hver gang en afvist asylansøger eller asylansøger møder op i retten som tiltalt, har vedkommende ikke blot krav på at få en gratis advokatstand betalt af staten stillet til rådighed, men også krav på at få en statsbetalt tolk stillet til disposition.

 

Desværre har det ikke været muligt for Den Korte Avis at få nogen form for opgørelse over, hvor store statens udgifter til advokatbistand til kriminelle asylansøgere har været gennem de seneste år.

 

For slet ikke at tale om udgifterne til tolkebistand.

 

Men det løber op det hele, og danskerne er tvunget til at betale takket være et folketingsflertal, der tilsyneladende blot lader stå til.

 

Kilder til denne historie:

https://www.statistikbanken.dk/20061 (Tabelkode: STRAF42)

 

https://denkorteavis.dk/2022/nu-i-oejeblikket-sidder-over-tusinde-udviste-udlaendinge-paa-de-danske-asylcentre-paa-aarsbasis-koster-de-danskerne-over-en-halv-milliard-kroner/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…