De venstreorienteredes forræderi overfor Ukraine

Når tidligere tiders kristne sukkede under verdens elendighed, anråbte de med ordene ”Marna ta”( Gud kom) Gud om at sende Jesus ned sammen med en tusindtallig hærskare af ærkeengle, så problemerne på jorden kunne blive løst på den ideale måde, som kun himlen kan levere. Strategien førte så vidt vides aldrig til noget. Jesus og ærkeenglene forblev i himlen, og vi var henvist til at forsøge at løse problemerne selv.

 

Man skulle derfor tro, at strategien var blevet opgivet, men det er den ikke. I dag er det paradoksalt nok den ateistiske venstrefløj, der sukker efter 50.000 frelsende ærkeengle.

 

Ruslands terrorhandlinger og undertrykkelse skal nemlig ikke mødes af NATO, men af FNs kærlige og retfærdighedshungrende ærkeengle, der med et slag vil bringe al den jordiske elendighed til en ende.

 

At det er blue sky nonsens, uden nogen gang på jord generer dem ikke. Det for dem afgørende er ikke, om det virker elle ej. Det afgørende er, at det er godhedens kræfter, som de håber på og solidarisere sig med. Ukrainerne må så som offerlammet betale prisen for deres religiøst drevne trang efter at ”feel good”.

 

De skulle tage og gå i kloster.

 

Appeasement politik

Interessant er det også, at venstreorienterede legitimerer den russiske adfærd i Ukraine med henvisning til, at Ukraine som en del af stormagten Ruslands interessesfære, må anerkende Ruslands ret til at opstille spillereglerne i regionen.

 

Men hvor står det noget sted kapitelfæstet, at status som stormagt er ensbetydende med magten til at fratage andre deres frihed? Der er ikke gnist af ”ret” i dette krav om, at Ukraine skal indordne sig under Rusland. Bag venstrefløjens krav om Ukraines underkastelse ligger ikke andet end et slet skjult egoistisk ønske om at forhindre en konflikt, som de kan risikere selv at blive berørt af.

 

Denne umandige vilje til at give indrømmelser til aggressor, kender vi også fra l 30erne, hvor man prøvede at sikre sig mod Hitlers trussel mod freden ved en række af territorielle indrømmelser til Hitler.

 

Man døbte i 30erne en sådan vilje til underkastelse appeasement politik: fred via indrømmelser.

 

Strategien var en katastrofe i 30erne, hvor den banede vejen for Hitlers ekspansion i Europa, og den er på samme måde en katastrofe i dag, hvor venstrefløjen griber til alskens bortforklaringer for at legitimere Ruslands ekspansion som værende en ret, som deres stormagtsstatus har givet dem.

 

Appeasement politik er en hundsk og flov strategi baseret på den fejlagtige forudsætning, at freden kan sikres ved, at man imødekommer aggressor. Og der er ikke gnist af belæg for, at det nogensinde har sikret freden, tværtimod.

 

Vores racistiske flygtningepolitik

Og som om det ovenstående ikke var nok, så skal vi også i disse dage lægge øre til venstrefløjens påstande om, at Danmarks beredvillighed til at hjælpe flygtninge fra Ukraine demaskerer den danske flygtningepolitik som racistisk, for vi behandler jo ukrainerne anderledes end muslimer fra Syrien m.fl, og det er jo racisme. God daw mand økseskaft. Det er kun I de venstreorienteredes ideale og abstrakte forvrængning af virkelighedsforståelse menneskesyn.

 

Ukrainere stammer fra vores nærområde. De er et broderfolk, som vi deler værdier og historie med. De vil integreres og nærer håbet om at kunne bidrage aktivt til det danske samfund, hvis værdier de deler og forstår. Helt anderledes med muslimske flygtninge, der som oftest er migranter, og uden ønske om at indgå i og tilpasse sig til dansk kultur. De er en katastrofe, der oversvømmer vore fængsler, ødelægger vort skolesystem, skamrider vore hospitaler og betragter kvinder som ludere.

 

Både de og vi var langt bedre tjent med, at de havde søgt asyl i deres nærområde, men det ønsker de ikke, for der får de ikke de  generøse ydelser fra det offentlige, som de får her. Det er ufatteligt, at venstrefløjen pga deres abstrakte og ideale menneskesyn har valgt at solidarisere sig med muslimernes misogyne demokratiforagtere.

 

Der er intet racistisk i at sige ja til ukrainere og nej til muslimer. Vi skal vi ikke lade os forlokke af den venstreorienteredes forvrøvlede sirenesang om dansk flygtningepolitiks racisme.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…