De nægter at rejse: Langt over tusinde udviste personer sidder i i øjeblikket i asylcentrene – samtidig strømmer nye asylansøgere til

Arkivfoto af asylansøgere fra en anden sammenhæng

Selvom antallet af asylansøgere i øjeblikket slet ikke kan hamle op med Angela Merkels folkevandring i 2015, er der alligevel pres på de danske asylcentre.

 

Når folk først er kommet ind, er det svært at få dem sendt ud igen.

 

Det betyder, at der ved udgangen af april måned i år sad i alt 1.452 personer i såkaldt udrejseposition på de udrejse- og asylcentre.

 

Afviste asylansøgere og udviste kriminelle

Det er især afviste asylansøgere og kriminelle, der er udvist, efter at de har afsonet deres dom, der fylder godt op i de danske asyl- og udrejsecenter.

 

Her koster det lidt over 300.000 kroner per årsperson at have dem hængende.

 

De afviste asylansøgere udgør tilsammen en flok på 725 personer, hvor 252 afviste iranere plus en flok på 326 ”øvrige” udgør langt over halvdelen.

 

Udviste kriminelle er dog den gruppe, der med 841 personer fylder mest og udgør over halvdelen.

 

I denne gruppe fylder syrerne godt op med 61 kriminelle., og det samme gør iranerne med 60 udviste, der har selskab af 33 udviste somaliske kriminelle.

 

De øvrige grupper fordeler sig med personer, der har deres opholdstilladelse inddraget, eller som har fået afslag på forlængelse samt personer, der er blevet grebet i at opholde sig ulovligt i Danmark.

 

Siden januar måned er det samlede antal faldet med 30 personer. En del er blevet sendt retur, blandt dem 52 afviste asylansøgere,  men til gengæld er andre, der i mellemtiden har fået afslag eller er blevet udvist, så i mellemtiden til.

 

Det er skruen uden ende.

 

Lidt over tusinde asylansøgere – udviklingen i Middelhavet truer

Medens Danmark således har problemer med at komme af med blandt andet afviste asylansøgere, strømmer nye til.

 

Siden januar og til og med de tre første uger af maj har i alt 1.024 personer søgt asyl i Danmark, og hvor afghanerne med lidt over 140 personer udgør den største enkeltgruppe.

 

For de øvrige gælder, at der bortset fra Syrien og Eritrea er tale om en jævn strøm på mellem cirka 20 og 40 personer fra de traditionelle flygtningeproducerende taberlande såsom Somalia, Iran og Tyrkiet med flere.

 

Sidste år løb antallet af asylansøgere op i 2.099 personer, så meget tyder på antallet i år vil blive en del større end sidste år.

 

Især hvis det i øjeblikket stærkt stigende antal af bådflygtninge i Middelhavet på et tidspunkt rammer Danmark senere på året.

 

Små tredive tusinde ukrainere

Sideløbende med den traditionelle flygtningestrøm har i alt 27.577 fordrevne fra Ukraine til og med den 29. maj søgt opholdstilladelse efter Særloven

 

Af dem har foreløbig 19.845 personer fået opholdstilladelse, og de er næsten alle på nær et par hundrede personer allerede fordelt mellem kommunerne.

 

Her topper København og Aarhus med henholdsvis små fjorten hundrede og lidt over elleve hundrede fordrevne ukrainere.

 

Aalborg har modtaget lidt over otte hundrede, medens Odense som landets fjerde største kommune har modtaget små seks hundrede fordrevne ukrainere.

 

Næsten tredive tusinde kan lyde af meget, men i forhold til de udmeldinger på op til hundrede tusinde, der i februar kom fra blandt andre daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), er antallet trods alt til at overskue.

 

Især taget i betragtning, at de ukrainske fordrevne hovedsagelig er kvinder og børn, der ingen drøm har om en fremtid i Danmark eller EU, men tværtimod formentlig helst vil hjem igen hurtigst muligt.

 

Kilder til denne artikel;

https://hjemst.dk/media/9485/udsendelser-og-udlaendinge-i-udsendelsesposition-april-2022.pdf

 

https://us.dk/media/10481/hjemmeside-april-2022.pdf

 

https://us.dk/media/10491/saerlov-pr-29-maj-2022.pdf

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2022/nu-igen-stroemmen-af-illegale-migranter-til-europa-vokser-staerkt-og-det-bliver-vaerre-endnu/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…