Danske love mod udenlandske forbrydere har aldrig taget fat ved ondets rod

Modelfoto/Arkiv

Ind imellem forsøger et regeringsparti og dets støttepartier at afhjælpe en smule på de problemer, de har skaffet danskerne på halsen i 1983, 1992 og 2015 og alle årene der imellem samt alle årene efter.

 

Straffe skærpes, dog ofte kun med nogle få måneder. Ved særligt grove forbrydelser kan straffen blive fordoblet. Skærpelserne sker, efterhånden som kriminaliteten bliver mere og mere barbarisk.

 

Men da domstolene meget sjældent udnytter strafferammerne fuldt ud, ser skærpelse af straffene for lovlydige ikke ud af meget.

 

Der er næppe nogen, der tror, at man bliver et bedre menneske af at sidde i fængsel, men i den tid, de kriminelle er indespærret, er samfundet mere sikkert for befolkningen.

 

Udlændingeloven bliver også strammet en smule, men der tages aldrig fat om ondets rod, dvs. at hele loven skrottes og derefter udfærdiges i overensstemmelse med de forhold, danskerne i dag er underkastet som konsekvens af tidligere tiders lemfældighed.

 

Er der tale om udlændinge eller udlændinge, som Folketinget har givet dansk statsborgerskab, og som på det groveste har misbrugt landets gæstfrihed og de muligheder, udlændingene har for at få et godt liv, er det absurd, at straf ikke  altid resulterer i henholdsvis fratagelse af dansk statsborgerskab og udvisning.

 

Konventionernes forbandelse

Som hovedregel er det ifølge konventionerne ikke tilladt at fratage nogen ders nyvundne statsborgerskab, hvis de derved bliver statsløse. Det gælder dog ikke, hvis statsborgerskabet er opnået ved svig.

 

Det havde været muligt, som flere andre EU-lande gjorde, at tage forbehold for denne regel, hvilket Danmark som klassens duks ikke gjorde.

 

Kan eller skal statsborgerskabet fratages en kriminel udlænding?

”Ifølge den lovgivning, der var gældende indtil den 1. maj 2022, kan en borger få frakendt sit danske statsborgerskab, når borgeren har begået for eksempel landsforræderi eller terrorisme, som det fremgår af straffelovens kapitel 12 og kapitel 13, eller i tilfælde af bandekriminalitet, der er til alvorlig skade for statens vitale interesser.”

 

Den 10.2.2022 fremsatte daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye lovforslag L 127. Forslagets tekst lød: ”Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Frakendelse af statsborgerskab for strafbare forhold, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, m.v.).”

 

Heri blev det foreslået, at det tidligere ”kan” skal ændres til ”skal” (se ovenfor).

 

Lovforslaget blev vedtaget med følgende stemmer ved 3. behandling (lov nr. 453, der trådte i kraft den 1. maj 2022):

 

For stemte 72 (S, V, KF, DF, NB, LA, Hans Kristian Skibby (UFG), Lise Bech (UFG) og Marie Krarup (UFG). Imod stemte 27 (SF, RV, EL, FG og ALT), hverken for eller imod stemte 0.

 

Det er en lov, som rigtigt mange danskere længe har ønsket, men det er altså det, vi må nøjes med, så længe vi har konventionerne.

 

En lov med mangler

Bandekriminaliteten skal omfatte ”statens vitale interesser”, hvis straffen skal udløse fratagelse af statsborgerskab og/eller udvisning. Det har altså intet at gøre med befolkningens vitale interesser i at leve i fred og tryghed.

 

Fratagelse af statsborgerskab og/eller udvisning skal være i overensstemmelse med Danmarks ”internationle forpligtelser”. Og disse er grænseløse og giver mulighed for skøn.

 

Ingen må fratages et meddelt statsborgerskab, hvis han gøres statsløs.(Statsløsekonventionen).

 

Hvad angår IS-krigere og terrorister gælder den nye lov ikke for handlinger begået før lovens ikrafttræden. For sådanne handlinger finder de hidtil gældende regler anvendelse – altså det ovenfor anførte ”kan”.

 

Det kan nok undre, at der ikke er taget et større skridt til at slippe af med så farlige forbrydere som IS-krigere og terrorister og bandemedlemmer. De burde altid skal have frataget deres danske statsborgerskab og udvist.

 

Det er så en sølle trøst, at de fleste udviste ikke kommer længere ud end til  Midtjylland, nærmere betegnet Kærshovedgård. Forbrydernes tilstedeværelse dér kan have til konsekvens, at danskerne vil være i en lige så stor fare, som hvis der slet ikke fandt nogen udvisning sted.

 

Om manglerne i loven vil kunne redde den bestialske IS-kriger, palæstinensiske Jacob El-Ali (tidligere Muhammed El-Ali), der nu sidder varetægtsfængslet i Danmark og venter på sin dom for de uhyrligheder, han har begået mod uskyldige mennesker siden 2013, er nok et spørgsmål.

 

I Radio 24syv har han haft mulighed for at udbrede sig om sine anstrengelser for at komme til Danmark.

 

I et interview med BT, siger han:

”Jeg har talt med de danske myndigheder om at vende hjem.”

 

Hans ”hjem” er ikke Danmark. Som palæstinenser er hans fædreland sandsynligvis Libanon eller et andet land i Mellemøsten.

 

”Jeg har ringet til det danske politi. Jeg har talt med min advokat om det. Jeg har ringet til den danske ambassade, og der er ikke rigtig nogen, der vil hjælpe.”

 

Ja, han har virkelig gjort sig store anstrengelser for at redde sit eget skind. For hans fædreland vil nok ikke kunne se nogen formildende omstændigheder, som hans danske advokat nu advokerer for.

 

Efter alle sine bestialske mord og terror siden 2013, udviser han en intens ømhed for sit eget liv, når han klynker: ”Det, de rent faktisk siger til os, er, at vi bare skal blive hernede og dø,” sagde Jacob El-Ali.

 

Det ville nok have fået os til at græde tørre tårer.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…