Danmark til grin: En femtedel af alle ikke-vestlige unge har ’takket’ for permanent ophold med at begå kriminalitet op til flere gange

Så snart over fire tusinde unge af anden etnisk oprindelse end dansk havde fået permanent opholdstilladelse, kom der gang i straffeattesten.

 

En permanent opholdstilladelse for flygtninge i Danmark er en garanti mod hjemsendelse, selvom forholdene i en hjemlandet er blevet så gode, at flygtningen kan vende hjem uden at få problemer.

 

Desuden er permanent ophold en adgangsbillet til dansk statsborgerskab under forudsætning af beståede prøver med videre.

 

Derfor er permanent ophold meget eftertragtet og kan opnås, hvis en række betingelser er opfyldt.

 

Blandt dem en straffeattest uden ubetingede fængselsdomme.

 

Men når den er hjemme, tages der revanche

Nu viser det sig imidlertid at der tages revanche, når den permanente opholdstilladelse omsider er i hus.

 

Blandt unge fra de traditionelle flygtningeproducerende lande har således en gruppe på over knap fire tusinde begået kriminalitet op til flere gange, efter at de havde fået permanent opholdstilladelse i perioden 2010 2015.

 

Det frem går af et svar fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) til Det Konservative Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth.

 

Marcus Knuth havde specifikt spurgt ind til unge med tyrkisk, somalisk, irakisk, afghansk og pakistansk statsborgerskab.

 

Tyrkerne topper med næsten tre domme per person

Hele gruppen omfatter i alt 5.666 personer, og af dem er hver femte eller i alt 1.120 unge i alderen 18 – 23 år blevet dømt for kriminalitet op til flere gange, efter at de havde fået permanent opholdstilladelse.

 

Tyrkerne: Ud af i alt 1.435 unge tyrkere med opnået permanent opholdstilladelse er de 293 eller hver femte blevet dømt for ikke færre end 800 kriminelle forhold. Det svarer i gennemsnit til lidt under tre forhold per person.

 

Irakerne: Ud af i alt 795 irakiske unge med opnået permanent opholdstilladelse er 214 eller i alt hele 27 procent blevet dømt for i alt 613 kriminelle forhold.

 

Somalierne: Ud af i alt 271 somaliske unge med opnået permanent opholdstilladelse er lidt mere ned hver fjerde eller i alt 71 blevet dømt for ikke færre end 249 kriminelle forhold.

 

Afghanerne: Ud af i alt 573 afghanske unge med opnået permanent opholdstilladelse er hver femte eller i alt 107 blevet dømt for 226 kriminelle forhold.

 

Pakistanerne: Ud af i alt 186 pakistanske unge med opnået permanent opholdstilladelse er 48 eller lidt mere end hver fjerde blevet dømt for 112 kriminelle forhold.

 

Dertil kommer en gruppe såkaldt ”Øvrige”, der består af 2.406 unge med opnået permanent opholdstilladelse, og hvor 387 er blevet dømt for i alt 972 kriminelle forhold.

 

Er ikke en forsikring mod udvisning

En permanent opholdstilladelse er ikke en forsikring mod udvisning, men kan alligevel ofte forhindre en udvisning med henvisning til familieliv og tilknytning til Danmark.

 

En flygtning med almindelig opholdstilladelse kan først søge om permanent topholdtilladelse, når vedkommende er fyldt atten år.

 

En af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse er, at ansøgeren har boet i Danmark i otte år og altså i realiteten er efterkommer af flygtninge uden dansk statsborgerskab.

 

Hvis vedkommende har haft hele sin opvækst i Danmark, træder Den Europæiske Menneskerets artikler om tilknytning og familieforhold i betragtning, og har på den måde adskillige gange spændt ben for en udvisning.

 

Underkendte udvisning af somalier

Netop med henvisning til opvækst i Danmark tabte regeringen sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om udvisning af en somalier.

 

Han var blevet taget for ulovlig våbenbesiddelse og idømt to år og seks måneders fængsel samt udvisning af Danmark for bestandig.

 

Han klagede sammen med sin advokat over udvisningen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 

I sin vurdering af sagen anerkender Domstolen, at de danske domstole har foretaget en grundig vurdering af, hvorvidt der foreligger meget vægtige grunde til undervisningen.

 

Ligeledes anerkender Domstolen, at ulovlig våbenbesiddelse på et offentligt sted udgør en trussel for andre menneskers liv og helbred og dermed en alvorlig trussel mod den offentlige orden.

 

Alligevel underkendte Domstolen udvisningen med blandt andet den begrundelse, at somalieren ikke tidligere har begået alvorlig kriminalitet og heller ikke tidligere har fået hverken en betinget udvisningsdom eller advarsel om udvisning, samt at han heller ikke har nogen reel tilknytning til Somalia.

 

Så har man først så boet så længe i Danmark, at man har opnået permanent opholdstilladelse, og i øvrigt ikke rejst til forældrenes hjemland i tide og utide, er man godt på vej til sikkerhed mod udvisning.

 

Sådan er det bare, som en politiker engang udtrykte.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/UUI/spm/408/index.htm

 

https://denkorteavis.dk/2022/udlaendinge-har-16-gange-slaebt-danmark-for-den-europaeiske-domstol-men-kun-tre-gange-er-danmark-blevet-doemt/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…