Borgmestre fra både S og V støtter nu tanken om en SV-regering – udlændingepolitikken trænger sig igen på

Mette Frederiksen hilsen på Jakob Ellemann-Jensen (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Med opbakning fra statsminister Mette Frederiksen blev venstremanden Søren Gade onsdag valgt til formand for Folketinget.

 

Dette var naturligvis ingen tilfældighed. I den slags anliggende findes der ikke nogen tilfældigheder.

 

Formelt set blev Gade valgt, fordi et flertal i Folketinget ønskede ham på posten som formand. Reelt blev han valgt, fordi den socialdemokratiske statsminister bakkede dette valg op og sikrede et flertal for venstremanden Gade.

 

Fra Socialdemokratiets side var dette en tillidserklæring til Gade, men det var mere end det:

 

Mette Frederiksen ønskede at give bolden op til et kommende samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre. Og pilen peger på et regeringssamarbejde.

 

”Hvordan synes du, vores valg gik?”

Tanken om et sådant samarbejde møder positive reaktioner i Venstre.

 

Berlingske har i de seneste dage været i kontakt med 23 af Venstres i alt 35 borgmestre.

 

Ti af dem er positive over for tanken om et regeringssamarbejde mellem S og V. Dertil kommer otte, der tilkendegiver, at de vil støtte Jakob Ellemanns holdning til den sag, uanset hvilken konklusion han lander på.

 

Med andre ord: 18 ud af 23 V-borgmestre er således parate til at gå om bord i en SV-regering.

 

En Berlingske-journalist spørger borgmesteren i Hedensted Kommune, Ole Vind, hvad han mener om en sådan regering.

 

Vind vil bakke op om sin formand, og han mener i øvrigt, at der er store perspektiver i en sådan regering.

 

Journalisten spørger: ”Venstre har i hele valgkampen afvist en bred regering. Kan man så komme bagefter og danne den alligevel?”

 

Det tørre svar fra V-borgmesteren lyder: ”Det er rigtigt, at Venstre afviste det i valgkampen. Men hvordan synes du, vores valg gik? Gik det særlig godt for os?”

 

Som Ole Vind så fint antyder, er svaret nej. Venstre fik et dårligt valg på en konfrontationskurs over for Socialdemokratiet.

 

Tre stærke S-borgmestre

Det er ikke kun i Venstre, at man i denne tid bliver tiltrukket af tanken om bredt samarbejde hen over midten.

 

Også blandt socialdemokrater vinder tanken nu frem. Den socialdemokratiske netavis Pio referer tre stærke S-borgmestre for ønsker om et SV-samarbejde hen over midten.

 

S-borgmester i Herlev, Thomas Gyldal Petersen, henviser blandt andet til, at tiden kræver reformer, som har bred politisk opbakning ude i kommunerne.

 

Fra Randers-borgmester Torben Hansen lyder det:

 

”Jeg har det helt fint med en regering med både Socialdemokratiet og Venstre. Man skal selvfølgelig sørge for et ordentligt politisk grundlag. Derudover skal man huske på, at ude i kommunerne samarbejder vi jo bredt hver dag.”

 

I Nordjylland (Frederikshavn Kommune) er der tilslutning fra én af de markante socialdemokratiske profiler, borgmester Birgit S. Hansen:

 

”De udfordringer, som vi står med nu, kræver et bredt samarbejde. De kalder på, at de partier, som er vant til at tage et ansvar, sætter sig sammen. Jeg er helt åben over for en sondering mellem Socialdemokratiet og Venstre. De to har før vist, at de kan arbejde sammen. Det gjorde de eksempelvis ved Det Nationale Kompromis (om sikkerhedspolitikken, DKA).”

 

Birgit S. Hansen konkluderer:

 

”Der er to partier i Danmark, som har vist sig regeringsduelige. Og selvom der jo ikke er tradition for, at SV-regeringer holder længe, så er tiden i hvert fald til det for en periode.”

 

Stærke fælles værdier

Der er selvfølgelig langt fra disse erklæringer og så til, at man realiserer et livskraftigt samarbejde mellem S og V som kernen i et bredere samarbejde.

 

Men både i de toneangivende partier og i befolkningen synes stemningen at bevæge sig i retning af et bredere samarbejde omkring midten. Det er grundlæggende den samme folkelige stemning, som har giver Lars Løkke og Moderaterne vind i sejlene.

 

Danskerne gider ikke for meget strid, kævl og politisk hårkløveri. Det hænger sammen med en oplevelse af, at vi på centrale punkter stadig har stærke værdier, som deles af befolkningens flertal. Det styrker evnen til at tale os til rette.

 

Men vi konfronteres også med spørgsmål, der skaber alvorlige konflikter. Det har vi oplevet i både udenrigs-og sikkerhedspolitikken, i den økonomiske politik og ikke mindst i udlændingepolitikken.

 

Indvandringens vidtrækkende konsekvenser

Specielt i udlændingepolitikken ligger der konflikter med vidtrækkende konsekvenser for vores samfund.

 

I forlængelse af den ikke-vestlige indvandring oplever vi i disse år vidtgående ændringer i befolkningens sammensætning, der efter alt at dømme vil skabe voksende spændinger i vores samfund.

 

Derfor er det en vigtig opgave at finde sammen om en udlændingepolitik der bremser tilstrømningen. Det handler i første omgang om, at blive enige om en asyllejr i Rwanda.

 

Men indtil videre er der stadig en udtalt evne til at lukke øjnene for, hvad der i vente for vores samfund og dets grundværdier.

 

Det skaber en form for sorgløshed, der bliver forstærket af politisk korrekte mediers fortielser, når det gælder ikke-vestlig indvandring.

 

Samarbejde om forsvars- og sikkerhedspolitik

Men på nogle vigtige områder er der en voksende bevidsthed om, at vi skal stå sammen i forsvaret for vores værdier og vores samfundskultur.

 

Det har vi meget klart oplevet i forbindelse med krigen i Ukraine og skærpelsen af Danmarks profil i forsvars- og sikkerhedspolitikken.

 

Her er der skabt et stærkt samarbejde hen over den politiske midte. Og erfaringerne med dette samarbejde har trukket dansk politik – og den danske befolkning – i retning af en stærkere vilje til at finde sammen i et bredere flertal.

 

Det er en væsentlig del af baggrunden for, at et SV-samarbejde nu igen er kommet på dagsordenen i dansk politik.

 

Flertal søges

Man har rystet de historiske erfaringer fra det kiksede SV-samarbejde i 1978-79 af sig.

 

Nye generationer af danskere har ingen anelse om, hvad der skete dengang. Mange ønsker bare, at man skaber et bredt og stabilt fundament for dansk politik baseret på de stærke værdier, som vi er fælles om.

 

Det giver mening at forsøge sig med et SV-samarbejde – også regeringssamarbejde. Men den kolde parlamentariske kendsgerning er, at Socialdemokratiet og Venstre ikke har et flertal sammen.

 

Der skal findes i hvert fald ét deltagende parti mere. Moderaterne byder sig til, men det føler hverken Socialdemokratiet eller Venstre trang til at binde an med.

 

S og V er begyndt at sende på samme bølgelængde. En væsentlig del af deres bagland bakker op. Men der mangler stadig et bud på, hvordan man vil nå 90 mandater.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…