Atomaffald er til at håndtere – det er global opvarmning ikke!

Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

I 1987 vedtog man Montrealprotokollen om forbud mod CFC gasser fra køleskabe (bl.a. freon), som havde skabt et hul i ozonlaget. Det viste, at mennesket er i stand til at ændre livet på jorden ved at udlede kemiske stoffer i atmosfæren. Ozonlaget beskytter mod solens ultraviolette stråler.

 

Vi burde for 35-40 år siden have stoppet udledning af drivgasser, som kan ændre jordens klima. Vi har måske nået the tipping point, hvor en global opvarmning af jorden ikke længere kan bremses. Med stigende temperaturer smelter permafrosten i de arktiske egne, bl.a. i sibiriske områder og udleder milliarder af tons metan, der sammen med CO2 er den kraftigste drivhusgas. Der er i Sibirien opstået store jordfaldshuller, der vokser 10-15 m i diameter om året. Storbyen Jakutsk i det østlige Sibirien kan risikere at falde sammen, og store arktiske områder bliver ubeboelige.

 

I Sibirien i Rusland, hvor før 1/4 af jordens træer stod, fældes mange skove pga. fortjenesten. Det er et problem for den sibiriske tiger, for skovene er hjemsted for vildsvin, der er føde for tigrene, og når vildsvin forsvinder, forsvinder tigrene. Det sker i det økologiske system i verden – bl.a. i Afrika, at mennesker ødelægger natur, der er levesteder for dyr og derved ødelægger fødekæden for andre dyr. I Danmark er der færre insekter, dræbt af pesticider og vindmøllevinger og derved er der mindre bestøvning af afgrøder samt færre fugle, når deres føde forsvinder.

 

Verdens overflod af mennesker har brug for energi og mere i dag pga. den teknologiske udvikling. Vi klynger vi os til gas, som er et fossilt brændstof. Vi bebrejder Putin for energikrisen, men det er vore politikere, der har sovet i timen. Vi ødelægger natur og biodiversitet samt tilværelsen for mange mennesker ved at fylde landskabet og også områder på havet med vindmøller, der kun leverer, når vinden blæser. Millioner af mennesker er døde af forurening fra kulstøv, men mange er bange for atomkraft, der kunne levere rigelig, ren og billig energi til hele verden med minimal risiko og med atomaffald, som man i fremtiden regner med at kunne genbruge som brændstof. Vi bør være langt mere bange for en global opvarmning end for håndterbar atomaffald.

 

Modstandere mod atomkraft er imod ud fra forkerte fakta, der stammer fra gammel teknologi, for udviklingen  går hurtigt i dag, hvor atomaffald i fremtiden kan genbruges. I Danmark forsker Copenhagen Atomics i et projekt med en waste burner reaktor (affalds-brænder) i containerstørrelse. Staten burde støtte firmaet, så Danmark kunne blive førende med en teknologi, der kan blive en verdenssensation. Det danske firma Seaborg Technologies, der ligeledes udvikler SMR (smeltet salt minireaktorer) har kontrakt i Sydkorea, som dropper vind og sol og satser på atomkraft. Hvis vi i Danmark for 50 år siden havde satset på atomkraft, kunne vi i dag have haft rigelig og billig energi i stedet for at skulle lægge låg på gryden, slukke lyset og vaske om natten.

 

Klima- og energiminister (forsyningsminister?) Dan Jørgensen holder fast på udbygning af vindkraft med udbygning af det store projekt i Østersøen, som vil koster danske skatteydere milliarder af kroner bl.a. til de 20.000 flere arbejdere om året. Man håber nabolandene vil deltage, men efter valget ønsker Sverige mere atomkraft, og det samme er holdningen i andre EU lande.

 

Det vil blive kostbart at dække skaderne efter klimatiske katastrofer, der allerede er begyndt med kraftigere storme, skovbrande, oversvømmelse og tørke – og skovrydning til biomasse udleder ved afbrænding ca. 18% af den totale udledning og dræber biodiversitet, som ikke kan genskabes.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…