USA’s nye terrorist-allierede: ‘Alle ulykkers moder’

Til forskel fra Biden-administrationen skelner mange arabere ikke mellem den ene og den anden terrorgruppe. Det er grunden til, at nyheden om muligheden af, at Biden- administrationen overvejer at fjerne Irans Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) fra terrorisme-sortlisten, af mange arabere er blevet modtaget med vantro og chok.

 

Araberne holder mullaherne og IRGC ansvarlige for adskillige krigsforbrydelser og grusomheder mod flere forskellige lande og befolkninger rundt om på kloden. Så sent som i sidste uge tog IRGC “æren” for et missilangreb på en påstået “zionist-base” i byen Erbil i det nordlige Irak. Nogle dage senere udsendte IRGC en trussel om at affyre missiler mod Golf-staterne.

 

Golf-staterne, i særdeleshed Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater (UAE), er allerede under angreb fra de iransk støttede Houthi-militser i Yemen. Biden-administrationen fjernede Houthierne fra listen over udenlandske terrororganisationer og har siden nægtet på ny at klassificere dem som en terrororganisation, trods missil- og droneangrebene på Washingtons arabiske allierede og venner så sent som i den forgangne uge.

 

Efter de seneste drone- og missilangreb fra de iransk støttede Houthi-militser i Yemen udsendte Saudi-Arabien følgende erklæring:

“Kongedømmet understreger vigtigheden af, at det internationale samfund indser alvoren af Irans fortsatte adfærd med at udstyre de terroristiske Houthi-militser med teknologien til ballistiske missiler og avancerede UAV’er, hvormed de kan ramme kongedømmets produktionssteder for olie, gas og raffinerede produkter.”

 

Når saudierne og andre arabere i Golf-landene taler om det internationale samfund, refererer de specifikt til den amerikanske regering, som bliver ved med at ignorere deres krav om på ny at klassificere Houthi-militserne som en terrororganisation.

 

I stedet for at lytte til sine arabiske allierede undersøger Biden-administrationen efter sigende nu mulighederne for at fjerne Irans IRGC – som er en endnu farligere organisation – fra listen over udenlandske terrorister.

 

Denne nyhed er kommet som et chok for araberne, især dem i Golf-landene som siger, at Biden-regeringens formildende strategi over for Iran udgør en reel trussel mod sikkerhed og stabilitet i Mellemøsten.

 

“En fjernelse af Revolutionsgarden fra sortlisten over udenlandske terrororganisationer vil svare til den skammelige amerikanske tilbagetrækning fra Afghanistan sidste år,” skrev den saudiske journalist Tarik Al-Hamid, tidligere chefredaktør i den pan-arabiske avis Asharq Al-Awsat.

“Vi vil komme til at huske to historiske begivenheder, som fik – og vil få – den allerstørste indvirkning på destabiliseringen af sikkerhed og stabilitet i vores region. Den første var, da Ayatollah Khomeini gik ombord i et fly og fløj fra Frankrig til Teherans lufthavn; den anden vil være, når Biden-regeringen fjerner den iranske Revolutionsgarde fra listen over udenlandske terrororganisationer.”

 

Al-Hamid advarede om, at hvis Biden-regeringen fjerner IRGC fra terrorlisten, så “står vi over for en egentlig amerikansk absurditet, ikke mindre end det absurde i at invadere Irak og det absurde i at trække sig ud af Afghanistan.”

“Det er sandt, at USA ønsker at trække sig ud af regionen, men Washington vil i så fald have givet Kina, Rusland og Iran en helt uhørt styrke. Hvis dette ikke er politisk absurd, hvad skal man så kalde det? Ved at fjerne Revolutionsgarden fra listen over terrororganisationer vil Washington have givet Iran bevægelses- og handlefrihed i regionen inden for rammerne af en russisk-kinesisk-iransk alliance.”

 

Den fremtrædende saudiske journalist advarede om, at Biden-regeringens politik vil “styrke modstandsaksen imod USA endnu engang.”

“Ved at ophæve sanktionerne mod Revolutionsgarden vil den amerikanske administration opfylde den tidligere præsident Barack Obamas længsler, dengang han gav sit berømte interview i magasinet The Atlantic med overskriften ‘Obama Doktrinen’ om at dele regionen med Iran. Dengang sagde Obama: ‘Saudierne er nødt til at dele Mellemøsten med deres iranske modstandere.'”

 

Al-Hamid mindede Biden-administrationen om, at Saudi-Arabien “er præcis det modsatte af Iran, eftersom man ikke ønsker kontrol, men derimod landes stabilitet og uafhængighed.”

“En fjernelse af den iranske Revolutionsgarde fra sanktionslisten er derfor intet mindre end en sammensværgelse imod regionen som helhed, især efter at Revolutionsgarden tog æren for den nylige affyring af 12 ballistiske missiler mod Irak. At ophæve sanktionerne, mens Hizbollah holder kalas i Libanon og Syrien, og iranske militser skaber ravage i Irak samtidig med Irans fortsatte støtte til Houthierne i Yemen, er intet mindre end en forbrydelse mod vores region.”

 

Abdullah bin Bejad Al-Otaibi, saudisk kommentator og forsker i islamiske grupper, skrev, at USA i Biden-æraen “er meget lig Obamas Amerika, når det gælder udsyn, politik og retning.”

 

Biden-administrationens formildelse af Iran og dens planer om at fjerne IRGC fra listen over udenlandske terrororganisationer er et udtryk for politisk absurditet, hævdede Al-Otaibi.

“Underskrivelsen af atomaftalen med det iranske regime (i 2015) fandt sted i Obama-æraen uden hensyntagen til Golf-staternes og arabiske landes interesser, og den betød blot en udsættelse, ikke en annullering af Irans militære atomprojekt. Præsident Bidens administration har været ivrig efter at genoplive denne ildevarslende aftale. Den har også angrebet de arabiske lande, ikke kun med grove udtalelser, men også gennem sin regionale og internationale politik og holdning. Arabiske og Golf-lande har ikke ændret holdning til Amerika, men det er det modsatte, der er sket. Amerikas holdning er blevet mere ekstrem og mindre optaget af partnerskab og støtte til allierede. Problemet med denne amerikanske ændring er, at den er foregået samtidig med, at Saudi-Arabien og UAE fører an i de interne og regionale bestræbelser på at skabe stabilitet og moderation. Bahrain og UAE har normaliseret deres forbindelser til Israel. Den saudiske kronprins har udtalt, at Saudi-Arabien ikke opfatter Israel som en fjende, men snarere som en mulig allieret.”

 

Al-Otaibi mindede Biden-administrationen om, at IRGC og mullaherne “står i spidsen for regional og international terrorisme, lige fra Al-Qaeda til ISIS og fra den libanesiske Hizbollah til de shiitiske militser overalt i verden.”

 

Med en henvisning til muligheden af at IRGC bliver fjernet fra terrorlisten, sagde den saudiske kommentator:

“Dette vil udgøre en direkte trussel og fare, ikke kun for de arabiske lande, men for hele verden, og en uhørt støtte til terrorismen og dens grupper og organisationer. De arabiske lande og Israel bliver de første ofre. Der eksisterer en amerikansk og vestlig politik, som ikke kan tolereres, og det er denne insisteren på at lade Saudi-Arabien og UAE udsætte militært for angrebene fra de iranske Houthi-militser i Yemen, ballistiske missiler og droner, og stillen ulogiske krav til eksport af våben til imødegåelse af disse alvorlige trusler. Den hastige tilbagetrækning fra Afghanistan, som satte Taliban i stand til at overtage kontrollen med landet, fjernelsen af Houthi-militserne fra terrorlisten, bestræbelsen på at fjerne den iranske Revolutionsgarde fra terrorlisten, tavsheden vedrørende den iranske bombning af irakisk Kurdistan – alt dette er meget farlig politik for verden og for de arabiske lande, som støtter op om stabilitet og fred…

“En ny holdning banker på verdens døre med en kraft og en hidtil uset trang til at være solidarisk, styrke alliancer og opbygge partnerskaber, og enhver neutral iagttager vil kunne få øje på den åbenlyse modsigelse i Biden-administrationens politik over for Iran og Saudi-Arabien, idet man kurtiserer Iran på en hidtil uhørt måde og ikke optræder på samme måde over for Saudi-Arabien.”

 

Den syriske skribent dr. Mahmoud Al-Shami udtrykte sin forbløffelse over Biden-administrationens svage og hykleriske tilgang til Iran og dets stedfortrædende terrorister:

“Amerika fordømmer Houthi-angrebene på Saudi-Arabien og siger, at disse bør ophøre, men fjerner senere Houthierne fra terrorlisten og vil nu også fjerne den iranske Revolutionsgarde fra terrorlisten. [Fordømmelsen skete,] mens Amerika erklærede, at Saudi-Arabien er dets allierede og at man vil forsvare landet, hvis det bliver udsat for nogen form for aggression. Har man set større løgnere?”

 

Dr. Mohamed El-Sherif, egypter, greb også til de sociale medier for at udtrykke sin afsky for Biden-administrationens politik over for mullaher og deres terrororganisationer.

“Hvad tilbød Revolutionsgarden Amerika til gengæld for den belønning at blive fjernet fra listen over terrororganisationer og gøre milliarder af dollars tilgængelige for den ved at ophæve sanktionerne mod Iran, så den kan finansiere sine terroraktiviteter med trusler mod sikkerheden i Golfen og stabiliteten i Mellemøsten som omkostning?”

 

Den kuwaitiske universitetsprofessor Abdullah Al-Shayji bemærkede, at USA fortsatte med at miste sin troværdighed blandt araberne:

“Vil Biden på ny betegne Houthierne som en udenlandsk terrororganisation, efter at præsident Trump klassificerede dem som terrorister i sin præsidentperiode?… Vil Biden, i atomforhandlingerne med Iran, fjerne betegnelsen af den iranske Revolutionsgarde som en terrororganisation for at få atomaftalen i hus?! Vi er vidne til en dalende tillid til Amerika.”

 

Den saudiske skribent Abdul Hadi Al-Shehri advarede Biden-administrationen om, at den vil begå en alvorlig fejltagelse ved at fjerne IRGC fra terrorlisten:

“Jeg mener, at hvis man fjerner Irans Revolutionsgarde fra listen over terrororganisationer, så vil man begå en stor fejltagelse, og dette vil føre til en spredning af iransk terrorisme, det vil påvirke regionen og de allierede, og Amerika og Europa vil blive sårbare for direkte iransk terrorisme.”

 

Journalist og politisk kommentator fra Bahrain Abdul Majed Jalal beskyldte Biden-administrationen for at “forråde” sine arabiske allierede.

“Biden-administrationen overvejer at annullere beslutningen om at betegne Irans Revolutionsgarde som en terrororganisation som del af sin bestræbelse på at genoplive atomaftalen med Iran. Selve tanken er et klart amerikansk forræderi mod dets allierede i Golfen! Golfen har ikke længere megen tillid til Amerika.”

 

Dr. Fahad bin Jumah, tidligere medlem af Economy and Energy Committee i Saudi- Arabien, kommenterede:

“At støtte Iran, vende tilbage til atomaftalen og forsøge at fjerne Revolutionsgarden fra terrorlisten, sådan som han tidligere gjorde med Houthierne, er blandt Mr. Bidens utilgivelige fejltagelser.”

 

Masood A. R., iransk modstander af mullaherne, henvendte sig til den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken og skrev:

“Mr. Blinken, det bliver en sand festdag for iranerne, når de slipper af med det morderiske [iranske] regime, som De tilbyder så frygtelige indrømmelser. Mr. Blinken, det iranske folk vil ikke tilgive USA, hvis Revolutionsgarden, den største terrororganisation støttet af en officiel regering, fjernes fra terrorlisten.”

 

En bruger på de irakiske sociale medier Kirar Al-Atiyya føjede sin stemme til det stigende antal arabere, som blev chokeret ved nyheden om IRGC:

“Hvis denne nyhed om Biden-administrationens intentioner om at fjerne Revolutionsgardens militser fra terrorlisten er sand, så er det alle ulykkers moder. Revolutionsgardens bander har begået mange forbrydelser. De bidrog også til rekruttering af børn til Houthi-terrormilitsernes rækker.”

 

At dømme ud fra den store bestyrtelse i de arabiske lande over Bidens fejlagtige og katastrofale politik over for Iran og dets stedfortrædende terrorister kan man med god grund antage, at USA’s troværdighed er styrtdykket i den arabiske verden.

 

Fra den arabiske synsvinkel ser det ud som om, USA har valgt side med verdens største terrororganisation – IRGC – et skridt, som udgør en overhængende trussel mod arabisk sikkerhed og stabiliteten i hele regionen.

 

Det spørgsmål melder sig: Hvis Biden-administrationen mener, at Houthi-militserne og IRGC ikke er terrororganisationer, hvorfor så ikke også fjerne Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Hizbollah og Palæstinensisk Islamisk Jihad fra den sorte liste? Ja så sandelig, hvis den amerikanske administration mener, at den kan gøre forretninger med disse terrorister og deres sponsorer i Teheran, hvorfor så ikke føre politikken helt igennem og uden videre erklære alle disse terrorgrupper for Amerikas nye allierede?

 

Khaled Abu Toameh er en prisvindende journalist med base i Jerusalem.

 

Artiklen er udkommet på Gatestone Institute og den er oversat fra engelsk til dansk af Mette Thomsen.

https://www.france24.com/en/middle-east/20220321-yemen-s-houthi-rebels-strike-saudi-energy-facilities-slowing-output-at-refinery

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…