Afsløring: Over en fjerdedel af de tiltalte kriminelle i København er udlændinge, der har fået dansk statsborgerskab

Når først det rødbedefarvede pas er hjemme, er det næsten risikofrit at begå kriminalitet i Danmark og samtidig blive forsørget hele livet.

 

Det har lidt over en fjerdedel af samtlige tiltalte, der i ugerne 31, 32, 33 og 34 blev fremstillet ved byretterne i København, Frederiksberg og Glostrup, benyttet sig af.

 

Af et svar fra daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Mette Thiesen (NB) fremgår det således, at:

 

Ud af de samlede 791 personer, der i den pågældende periode var tiltalt for kriminalitet ved de tre retter tilsammen, var de 210 udlændinge, der havde fået dansk statsborgerskab enten via Folketinget eller ved fødsel.

 

Derfor har bandemedlemmer dansk statsborgerskab

Mange af avisens læsere har uden tvivl undret sig over, at mange bandemedlemmer, der knap nok kan læse og skrive, har vist sig at have dansk statsborgerskab.

 

Det har en naturlig forklaring. De har fået det ved fødslen, blot fordi en af deres forældre havde dansk statsborgerskab.

 

Ud af de 791 personer, der som nævnt var tiltalt ved de tre byretter i de pågældende uger, havde de 589 personer ifølge svaret ”erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen.”

 

Og det er netop på landets fødegange, de kommende bandemedlemmerne får deres statsborgerskab.

 

De sidste fem år: Over 10.000 fødte fra muslimske lande

I femårs-perioden fra 2017 – 2021 blev der i Danmark født 16.673 ikke-vestlige børn, der ved fødslen blev registreret som danske statsborgere.

 

Af dem blev over halvdelen eller i alt 10.457 født af forældre fra de berygtede 24 muslimske såkaldte Menaptlande.

 

Indvandrere fra disse lande er ifølge tidligere udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye karakteriseret ved høj kriminalitet, manglende integration og lav beskæftigelse.

 

De udgjorde 1. januar i år med 288.406 personer lidt over halvdelen af den samlede ikke-vestlige befolkning i Danmark på i alt 534.731 personer.

 

Flest børn fødes i de mest kriminelle grupper

Blandt de 24 Menaptlande er der især en hård kriminel gruppe bestående af personer fra fem af landene, og det er i denne gruppe, langt de fleste børn fødes med dansk statsborgerskab.

 

Det drejer sig om i alt 8.562 børn eller i alt 62,7 procent af samtlige menapt-børn født med dansk statsborgerskab.

 

Denne liste omfatter:

 

Tyrkiet, hvor i alt 3.381 børn i den nævnte femårs-periode blev født som danske statsborgere. I 2020 blev i alt 596 tyrkere dømt for overtrædelser af straffeloven.

 

Libanon, hvor i alt 2.276 børn i den nævnte femårs-periode blev født som danske statsborgere. I 2020 blev 656 libanesere dømt for overtrædelser af straffeloven.

 

Irak, hvor i alt 1.505 børn i den nævnte femårs-periode blev født som danske statsborgere. I 2020 blev 433 irakere dømt for overtrædelser af straffeloven.

 

Somalia, hvor i alt 730 børn i den nævnte femårs-periode blev født som danske statsborgere. I 2020 blev 551 somaliere dømt for overtrædelser af straffeloven.

 

Afghanistan, hvor i alt 670 børn i den nævnte femårs-periode blev født som danske statsborgere. I 2020 blev 192 afghanere dømt for overtrædelser af straffeloven.

 

Erkender problem med oplysning om statsborgerskab

I Udlændinge- og Integrationsministeriet erkender man, at der er et problem med at give fyldestgørende oplysning om baggrunden for opnåede danske statsborgerskaber.

 

Det drejer sig om antallet af dem, der ved fødslen blev registreret som danske statsborgere, og som nu har valgt en kriminel løbebane og indgår blandt de 120 tiltalte.

 

I svaret til Nye Borgerliges Mette Thiesen skriver Mattias Tesfaye således, at:

 

”Det vil kræve en række manuelle registeropslag på de omhandlede danske statsborgere samt deres forældre og bedsteforældre, hvis ministeriet skal foretage en sådan opgørelse over deres erhvervelse af statsborgerskab,” anfører Tesfaye og fortsætter:

 

”En sådan gennemgang af de 210 personer og deres forældre og bedsteforældre vil medføre et meget stort ressourceforbrug i Udlændinge- og Integrationsministeriet.”

 

Problemet står dog til at løse fremover.

 

Man kunne for eksempel rette sig efter Grundlovens overordnede bestemmelser i paragraf 44 om, at dansk statsborgerskab kun kan tildeles ved lov og ikke på en fødegang.

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/reu/spm/1255/svar/1911534/2630108.pdf

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?MainTable=FODIE&PLanguage=0&Tabstrip=&PXSId=0&SessID=391413549&FF=20&grouping3=2013627144625124362453&tfrequency=1

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer/4

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer/4 (Tabelkode: SRAFNA4)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…