Muslimsk ærtehalm

Foto: Colourbox

Det er nok kun de ældre, der kender udtrykket ’at hænge sammen som ærtehalm’. Eller overhovedet ved, hvad ærtehalm er for noget. Kun de, der har prøvet at skulle rydde et efterårsjordstykke for visne ærteplanter ved, at ”ærtehalm” hænger godt sammen. Oprindeligt er det i dansk kontekst et positivt udtryk for, at man stod last og brast, var uadskillelige, og støttede med gode næstekærlige gerninger. Dette kan man læse om i Den Danske Begrebsordbogs kapitel 9 og 10.

 

Nyt begrebsindhold
Men som utallige andre begreber og talemåder undergår forandring, så har også dette udtryk fået tilført en ny vinkel, efter at den muslimske verdensmission tog sin begyndelse for snart et par menneskealdre siden.  Hvor man førhen hjalp hinanden inden for lovlige regler, hensynet til andre og almenvældet, så er også udtrykket blevet noget, der i den muslimske kultur har fået en helt anden og negativ betydning.

 

Lyssky sammenhold

Hvor det før var en positiv, bilateral personrelation i vort kulturkristne land, er kan man få det indtryk, at det er blevet kutyme med urent mel i posen i muslimske miljøer:

 

Man rotter sig sammen, opfinder smarte tricks til at nasser og snyde sig til goder i velfærdssamfundets ofte ukontrollerede sammenhænge. Man er enige i tykt og tyndt, perlevenner og ’Edsbrødre’, der holder hånden over hinanden. Også når det gælder om at skjule socialt lyssky ting, noget negativt, kriminelt og strafbart. Det er noget helt nyt i vort samfund.

 

Ingen hjælp til Politiet
Det er bedrageri, at holder hånden over andre, så de undgår at blive afsløret i ulovligheder.  Og ikke at ville hjælpe politiet med opklaring, men tværtimod hjælper brødre og fætre med at flygte fra fængsler og institutioner, destabiliserer vort demokrati.

 

Ofte ses på Facebook modviljen helgenkåret. Man råber: ’Fucking Politi’, og ’Pansersvin’ fordi de forsvarer Rasmus Paludan imod at blive lynchet. Samtidig påberåber man sig ytringsfrihed. Man græmmes, når man ser deres argumenter og modsvar, som vidner om en syg tankekultur, vendt på hovedet, men forsvaret af Koranen og Imamer.

 

Politisk korrekthed
Utallige skribenter og meningsdannere har travlt med, når de skriver om stakkels indvandrere, indledningsvis at slå fast, at mange gode muslimer har taget både dansk sprog, kultur og levevis til sig. Jeg mangler nu at møde dem. Det synes udelukkende at være en tynd teori fra samfundsnedbrydende politiske partiets ligegladhed, og ikke fra muslimerne selv. For trosfæller må ikke hænges ud. Så hellere tie med det, holde hånden over hinanden, og holde sammen som ærtehalm.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…