Vesten havde pengene, tropperne og avancerede våben, men man forstod overhovedet ikke det afgørende i Afghanistan: islams rolle

Udviklingen i Afghanistan er et sammenbrud for Vestens rolle i regionen.

 

Op til dette sammenbrud blev USA’s præsident, Joe Biden, ved med at forsikre om, at man ikke ville havne i en panikagtig evakuering fra Kabul i stil med den smertelige flugt fra Saigon i 1975.

 

Men det er lige præcis endt med en sådan panikagtig evakuering. I Saigon var det helikoptere fra tagene. I Kabul er det fly, der forsøger at lette under kaotiske forhold.

 

Forinden var gået en periode, hvor Biden blev ved med at insistere på, at det skulle være muligt for afghanske regeringsstyrker at slå Taleban, uden at USA og Vesten i øvrigt blev involveret i direkte kampe.

 

Præsidenten henviste til de mange tropper, de mange våben, de mange penge og de mange vestlige rådgivere, som den afghanske regeringshær havde til rådighed.

 

Alt, hvad han sagde, havde en undertone af: ”Det kan ikke passe, at de ikke kan smide Taleban på porten med al den støtte, som de har fået fra os.”

 

Men det kunne passe. I løbet af kort tid løb Taleban den afghanske regering over ende, som var støttet af Vesten – herunder Danmark. Vesten og dets afghanske allierede måtte over hals og hoved forlade landet. Lighederne med panikken i Saigon 1975 kunne dårligt skjules.

 

Det korte svar er: islam

Hvordan kunne det gå så galt? Hvad var det, som Joe Biden og de andre vestlige ledere, herunder de danske, overhovedet ikke havde forstået i situationen?

 

Det korte svar lyder: islam.

 

Store dele af den afghanske regeringshær manglede kampmoral. Vesten leverede ikke noget, som det store flertal af afghanske soldater kunne identificere sig med.

 

Ude i landsbyerne var det ikke demokratiets abc, man var opflasket med. Det var islam i en fundamentalistisk udgave. Det vil sige en udgave, hvor islams regler og forskrifter er den lov, der skal følges.

 

For det store flertal af afghanere er islam ikke bare en religion i vores vestlige forstand. Islam giver lovene og reglerne for, hvordan man skal leve sin tilværelse.

 

Den politik, der vedtages i en eller anden forsamling i Kabul, har ikke den store betydning for den enkeltes hverdag. Den politik, der virkelig betyder noget, er islams lov.

 

Her er kvinder andenrangs mennesker, der skal underkaste sig mændene. Her bruger man barbariske skikke som tildækning af kvinder (burka), stening ved utroskab, håndsafhugning ved tyveri og lignende.

 

Uden jordforbindelse

Mange idealistiske danskere og andre europæere har håbet på, at Vesten kunne skabe en udvikling i Afghanistan, der trængte islams dystre love, kvindeundertrykkelsen og voldskulturen tilbage.

 

Danske soldater og andre engagerede mennesker har ydet en kæmpe indsats for dette. Denne indsats har da også givet nogle glædelige lokale resultater, som de involverede danskere kan være stolte af.

 

Men disse gode, behjertede initiativer har ikke ændret på den fundamentale kendsgerning: Afghanistan er stadig gennemsyret af fundamentalistisk islam, klanherredømme og krigsherrer og behandling af kvinder som andenrangs mennesker.

 

Det har været temmelig patetisk at høre præsident Biden undervejs forsikre om, at situationen i Afghanistan var under kontrol, fordi regeringsstyrkerne havde langt flere soldater, langt flere våben og langt flere penge til rådighed. Nogle danske politikere fulgte i første omgang trop.

 

Men nu står det klart, at disse forsikringer var uden jordforbindelse.

 

Man overså det afgørende

Det kan godt være, at den afghanske regeringshær havde mange soldater. Men Taleban havde islam – og det var en langt stærkere magtfaktor i Afghanistan.

 

Taleban-krigerne var langt mere motiverede end regeringsstyrkernes soldater. Og de havde enorm erfaring fra mange års hellig krig mod Vesten.

 

De havde høj kampmoral og en meget effektiv strategi, hvor de afsnørede den ene by efter den anden, så modstanden smuldrede.

 

Joe Biden remsede tal op, der skulle vise, hvor mange soldater og våben regeringsstyrkerne havde til rådighed.

 

Men det var nogle andre tal, som var afgørende. De drejer sig om, hvordan den afghanske befolkning ser på islam.

 

99 procent af afghanerne ønsker sharia

Det ved vi faktisk en del om, fordi det amerikanske Pew Research Center i 2013 offentliggjorde en rapport, der kortlagde muslimers syn på islams rolle – blandt andet i Afghanistan.

 

Undersøgelsen viser, at mange muslimer mener, at sharia – islamisk lov – skal være officiel lov i deres land. Andelen af dem, der støtter denne opfattelse, var ifølge undersøgelsen rekordhøj i Afghanistan. 99 procent af de adspurgte afghanere mente, at deres land skulle bygge på sharia!

 

Her skal vi ikke hænge os i detaljerne. Men det store billede er klart:

 

Fundamentalistisk islam er ekstremt stærk i Afghanistan. Det har helt afgørende betydning for de begivenheder, der har fundet sted i landet i de seneste dage.

 

Biden blev ved med at tale om, hvor mange våben, tropper og penge regeringsstyrkerne havde til rådighed.

 

Men Taleban havde noget, der var meget mere afgørende: kampgejsten for den hellige islamiske sag. De var kort sagt langt mere motiverede.

 

Derfor tog danske politikere så meget fejl

Det kom ikke bare bag på Biden, men også på den danske regering og opposition.

 

Man har ført talløse debatter om udviklingen i Afghanistan, der ikke havde meget med virkeligheden at gøre.

 

Derfor står danske politikere nu sammen med Joe Biden og forsøger at finde en forklaring på, at situationen i Afghanistan har udviklet sig radikalt anderledes, end man havde troet.

 

Den enkle årsag til, at de har taget så meget fejl, lyder:

 

De har ikke en klap forstand på islam. De har ikke gidet at sætte sig ind i islam, fordi de har troet, at det var overflødigt. Og nu er de ude af stand til at forstå og forklare, hvad der er sket i Afghanistan.

 

Imens sætter Taleban sig solidt på magten i landet – med støtte fra en befolkning, hvor 99 procent siger, at de går ind for indførelse af sharia.

 

Vi skal ikke have afghansk indvandring

Afghanistan er et land, der styres af voldsparate mænd, af klanledere, af krigsherrer, af religiøse fundamentalister og fanatikere.

 

Der er foreløbig ingen udsigt til, at det bliver en sammenhængende nation med en fredelig kultur, et levedygtigt demokrati og frie forhold for kvinder.

 

Vi i Danmark bør selvfølgelig hjælpe en bedre udvikling i gang, hvis vi kan.

 

Men vi skal under ingen omstændigheder importere Afghanistans kultur og Afghanistans problemer ved at åbne for øget indvandring.

 

Forsidefoto er Skærmprint fra France24

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…