Vattenfall: ‘Atomkraft er grønnere end vind og vand over hele sin levetid’

Atomkraftværket i Oskarshamn / Wikimedia

Der var engang … som H. C. Andersen indleder i nogle af sine eventyr, og der var engang et Danmark i balance, måske ikke så rigt som i dag men med gode værdier overbragt fra generation til næste. Vi har haft store mænd i Danmark som eventyrdigteren H. C. Andersen og fysikeren H. C. Ørsted, der udover at være ven med H. C. Andersen kom med sin teori om elektromagnetismen. I rækken af store danskere var også fysikeren Niels Bohr, som skabte et institut, hvor fysikere og andre videnskabsmænd samledes. København var for 100 år siden et videnscentrum.

 

Danmark ønsker i dag at være et foregangsland for at løse klimakrisen, men flertallet af vore politikere vil ikke have atomkraft – selvom atomkraft på sigt vil være grønnere og renere end både sol og vind, når inkluderes ressourcer, forurening og affald. Der burde være et forum, hvor den nye teknologi med atomkraft kunne drøftes, da forsyningssikkerheden af energi ikke kan dækkes af de vedvarende energikilder. Vi får brug for meget mere energi i fremtiden.

 

Der var engang – hvor små vindmøller kunne trække vand op til kreaturer på marken, og større vindmøller kunne male korn. I dag annoncerer man stolt, at nogle vindmøller kan levere strøm til 80.000 hjem men fortæller ikke, at det altså kun er, når vinden blæser. I dag ønsker de fleste at få stabil strøm til computer og elektriske genstande, komfur, TV m.m. Det drejer sig om forsyningssikkerhed, som i dag ikke kan klare sig uden backup til sol og vind. Skove brændes i dag af som backup i vore kraftværker med en CO2 udledning, der er værre end kul og øger klimakrisen.

 

Min søn og familie sejlede jorden rundt i en 35 fods sejlbåd og havde vind i sejlene og solceller på dækket – men samtidig var der en stabil dieseldrevet motor som backup. I vikingetiden kom årerne frem, og selvom teknologien har udviklet sig, så har vind- og solenergi stadig brug for stabil backup. Den nye havvindmøllepark Thor ud for Thorsminde, der bliver færdigbygget i 2027 og med sine 800-1000 MW vil kunne levere strøm til 800.000-1.000.000 husstande, skal også have backup, når vinden ikke blæser. Ellers vil de mange husstande ind imellem stå helt uden strøm!

 

Vind og sol har sin begrænsning og kan ikke dække verdens energiforsyning men er i begrænset omfang gode energikilder som fx Olafur Eliassons lille sollampe, der kan være til stor gavn på landet i Afrika, hvor man endnu ikke har strømforsyning. Et andet sted i verden har man anlagt et solcelleanlæg i en sø, så man slipper for forurening af overfladen, men hvordan vil det marine liv nedenunder klare sig? Man prøver ofte ny teknologi uden at tænke på konsekvenserne.

 

Skibsfarten, hvis udslip af CO2 er stor men ikke tæller med i landenes klimaregnskab, har brug for en omstilling, og Danmark burde gå foran, som man gjorde i 1912, hvor ØK søsatte det af B&W byggede fragtskib SELANDIA, der var det første dieseldrevne passager- og fragtskib til at krydse Atlanten – og fortsatte med at sejle indtil 1942, hvor det gik på grund i Japan. Hvis firmaet Mærsk var så fremsynet, som ØK var dengang, så burde de alliere sig med Seaborg Technologies eller Copenhagen Atomics, der begge er ved at være klar med minireaktorer med thorium, som netop vil kunne bruges til større fragtskibe. I stedet satses på brint, som kan være problematisk mht. lækage og eksplosionsfare, som i Norge, hvor en brint-tankstation i Sandvika i 2019 eksploderede.

 

Vattenfall er et svensk statsejet energiselskab på linie med det danske Ørsted og har opsat mange vindmøller også i Danmark, men til forskel har Vattenfall været åben overfor andre energikilder end vind og vand. Vattenfall har arbejdet sammen med det norske Thor Energy AS, der forsker i atomkraft med thorium.

 

Og sidst har Vattenfall udtalt, at ‘atomkraft er grønnere end vind og vand over hele sin levetid’.

 

Hvorfor er danske Ørsted låst fast i vindmøller i stedet for at inkludere fx atomkraft, som kan erstatte de fossile brændstoffer og ikke skal bruge backup til at dække verdens forsyningssikkerhed. John Gorman, CEO for Canadian Nuclear Association har sagt, at atomkraft kan bruges som backup til sol og vind, hvilket vil betyde stop for brug af træ/biomasse!

 

Den tidligere svenske udenrigsminister Hans Blix, der fra 2009-2012 var med i bestyrelsen i det norske Thor Energy A/S har tidligere udtalt, at thorium er et fredens projekt, da der findes så meget af det til over 1000 års globalt energiforbrug, at man ikke behøver at være afhængig af problematiske lande som med olie og nu med den russiske gasledning til Tyskland. Pga. nedlukning af de tyske atomkraftværker, bliver Tyskland energimæssigt afhængig af russiske Gazprom!

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…