Mens USA drukner i problemer med indvandringen, angriber amerikanske medier Danmark for den stramme udlændingepolitik – med Politiken som ivrig hjælper

Foto: CNN

Siden sommeren 2019 har de danske udlændingemyndigheder vurderet, at en række syrere i Danmark kan sendes hjem. Deres situation i hjemlandet er ikke længere så usikker, at det berettiger til at give dem asyl.

 

Det drejer sig om syrere fra Damaskus og fra regionen omkring Damaskus (Rif Damaskus).

 

Udlændingestyrelsen har givet dem afslag på asyl. Flygtningenævnet, som er den uafhængige appelinstans, har stadfæstet disse afgørelser i en lang række sager.

 

De pågældende syrere skal hjem, hvis danske myndigheder vurderer det til at være sikkert, siger både udlændingeminister Mattias Tesfaye og statsminister Mette Frederiksen.

 

Politikens amerikanske venner

Men det passer ikke de politisk korrekte kredse i Danmark. De arbejder utrætteligt på at øge den ikke-vestlige indvandring til Danmark.

 

En meget stor del af denne indvandring kommer fra den muslimske verden. Det gælder således også for syrerne. En sådan indvandring vil altså betyde en øget islamisering af det danske samfund.

 

I Danmark er Politiken hoforganet for de kredse, der ønsker en større ikke-vestlig, herunder muslimsk indvandring.

 

Nu kan avisen glædestrålende berette, at dens synspunkter bakkes op af store amerikanske medier som New York Times og CNN. (18.4.)

 

Vil belære danskerne

Politiken undlader i den forbindelse at nævne, at disse politisk korrekte medier har et betydeligt medansvar for, at USA i dag står med gigantiske indvandringsproblemer. Helt galt står det til ved grænsen til Mexico, hvor de amerikanske myndigheder har mistet kontrollen med den voldsomme tilstrømning.

 

Men det får ikke medier som New York Times og CNN til at standse op og øve selvkritik. Tværtimod: De synes, at de også skal belære Danmark om, hvordan vi skal føre vores udlændingepolitik.

 

Vi skal overtage den ekstreme amerikanske politiske korrekthed, mener de. Og de bliver ivrigt assisteret af Politiken, der har et betydeligt medansvar for de udlændingeproblemer, som både Mette Frederiksen og de borgerlige partier kæmper imod.

 

Det har ”skabt overskrifter hos flere udenlandske medier” – uha, uha

I går, den 18. april, bragte Politiken en artikel, der med triumf i stemmen bekendtgør, at den danske beslutning om at inddrage opholdstilladelser for en del af de syriske flygtninge, har ”skabt overskrifter hos flere udenlandske medier”.

 

Det er sådan, Politiken altid gør, når de vil søge at presse politikere og befolkning i Danmark til at føre en slap udlændingepolitik:

 

Man citerer store udenlandske medier, der er lige så politiske korrekte og islamvenlige som Politiken, og signalerer, at det er et stort problem for danskerne, hvis vi ikke gør som disse medier siger.

 

”Et ryk til højre”

Man må forstå på Politiken, at det vil gøre os moralsk mindreværdige, hvis vi ikke følger medier som New York Times og CNN. Det vil gøre Danmark til et dårligere samfund.

 

Avisen citerer blandt andet det ekstremt politisk korrekte CNN for denne svada: ”I sit seneste ryk mod højre planlægger Danmark at sende nogle flygtninge tilbage til Syrien.”

 

I disse journalistiske hjerner er det altså et ”ryk mod højre”, hvis man sender mennesker tilbage til deres hjemland, når forholdene tillader det.

 

Kendsgerningen er, at der ikke ligger nogen som helst reel analyse bag disse amerikanske mediers fordømmende omtale af Danmarks planer om tilbagesendelse til Damaskus-regionen. Det samme gælder for Politiken, der hægter sig på.

 

Det er bare sådan, ”man” mener i disse kredse. Her fremstilles enhver stramning af udlændingepolitikken som ond og hårdhjertet.

 

Tillid og lykke

Når man ser disse angreb på Danmark fra politisk korrekte amerikanske medier, så bliver man slået af én ting:

 

Bag disse angreb på Danmark må jo ligge en opfattelse af, at denne ekstreme amerikanske politiske korrekthed er bedre for samfundet, end den strammere danske styring af indvandringen.

 

Det må vel være hele præmissen for de pågældende amerikanske medier: De vil holde fast i deres politiske korrekthed, fordi de mener, at den giver et bedre samfund, hvor der er større tillid mellem mennesker, og hvor folk føler sig mere lykkelige.

 

På Politiken må de vel også mene, at vi får et bedre dansk samfund, hvis vi overtager denne politiske korrekthed, som New York Times, CNN og andre repræsenterer.

 

Uden forbindelse til virkeligheden

Men dette er uden forbindelse til virkeligheden.

 

Der gennemføres jo løbende samfundsvidenskabelige undersøgelser, der viser noget om, hvordan borgerne i forskellige samfund har det.

 

Hvor lykkelige føler de sig? Hvor meget tillid har de til hinanden?

 

Menneskers lykkefølelse og et højt niveau af tillid til hinanden må siges at være helt centrale målestokke for, hvor godt et samfund fungerer.

 

Og nu kommer det: I alle tilgængelige undersøgelser ligger Danmark langt over USA, når det gælder lykkefølelse og tillid til hinanden.

 

Parallelsamfund giver mindre tillid og lykke

På et tidspunkt lavede en verdenskendt amerikansk forsker, Robert Putnam, sågar et studie, der afslørede ganske meget om, hvorfor amerikanerne alt i alt har mindre tillid til hinanden og mindre lykke.

 

Putnam konstaterede nemlig, at i byområder, hvor indbyggerne havde meget forskellig etnisk og kulturel baggrund, var niveauet for tillid lavere.

 

Eller sagt på en anden måde: Et samfund med stærk værdimæssig og kulturel sammenhængskraft er alt andet lige et samfund, hvor tillid og lykkefølelse har stærkere vækstbetingelser. Den pointe bliver i den grad illustreret, når man sammenligner det amerikanske og det danske niveau for tillid og lykkefølelse.

 

Det er lige præcis denne pointe, der ligger bag den stramme danske udlændingepolitik.

 

I Danmark bliver der lagt afgørende vægt på fælles værdier, sammenhængkraft og gensidig tillid. Og det virker.

 

Det skal man da hedde Politiken for at gøre

Hvorfor i alverden skulle vi opgive disse enorme kvaliteter ved vores samfund for at få et samfund med langt større problemer, når det gælder parallelsamfund, kultursammenstød, sociale og kulturelle afstande og manglende tillid og lykke?

 

Eller sagt på en anden måde: Hvorfor i alverden skulle vi løbe i hælene på en ekstrem politisk korrekthed i den amerikanske kulturelle overklasse, som dominerer New York Times, CNN og andre medier?

 

Det skal man da hedde Politiken for at gøre.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…