Udenrigsministeriet har undersøgt holdningen til udviklingsbistand

Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet har fået foretaget en analyse af danskernes holdning til udviklingssamarbejde. Desværre siger undersøgelsen ikke noget om, hvad folk mener om den danske bistand til udviklingslandene.

 

Det oplyses, at fra 2018 har man spurgt om danskernes kendskab og holdning til ”udviklingssamarbejde”, hvor man tidligere spurgte til ”udviklingsbistand”.

 

Ændringen i formuleringen har medført, at man ikke får oplyst holdningen til den årlige danske bistand til udviklingslandene (incl. Kina) på 17 mia. kr. Det betyder også, at en stor del af spørgsmålene ikke direkte kan sammenligne svarene fra 2018- undersøgelsen og senere med svarene fra 2017 og tidligere.

 

Advice og Userneeds

Undersøgelsen af danskernes kendskab og holdninger til henholdsvis det danske udviklingssamarbejde og FN’s verdensmål er foretaget af kommunikations- og analysebureauet Advice, der igen har givet virksomheden Userneeds A/S i opdrag at gennemføre to spørgeskemaundersøgelser.

 

Det oplyses, at spørgeskemaerne er sendt ud i Userneeds’ online panel medio august 2020. Det oplyses ikke hvor mange spørgeskemaer, der er udsendt, men det hævdes, at spørgeskemaet om udviklingssamarbejde er besvaret af 2.000 repræsentativt udvalgte danskere. Hvor mange spørgeskemaet om FN’s verdensmål er sendt til vides heller ikke, men skemaet hævdes at være besvaret af 1.000 danskere, ”som er vægtet af Userneeds for at sikre fuld repræsentativitet”!

 

Userneeds andre kunder fremhæver alle, at værdien af de data, Userneed fremskaffer er først og fremmest er vigtige input til kundernes benchmarking i forhold til konkurrenter og kunder m.v.

 

Desværre har Udenrigsministeriets undersøgelse ikke noget med bench-marking at gøre. Kunne vi have fået et større udbytte af udgiften på 16 mia. kr., hvis vi havde brugt alle pengene på at opkøbe og frede skov i Afrika? Er dansk udviklingssamarbejde bedre, end det Norge bedriver gennem NORAD?

 

Nogle af spørgsmålene er uklare. Har respondenterne anet hvad de svarede på, når det hævdes, at mere end halvdelen – 56 pct. – af danskerne støtter corona-relateret udviklingsarbejde. Hvad er ”corona-relateret” arbejde i udviklingslande? Er det de respiratorer, vi på et tidspunkt prøvede at få afsat i Italien? Er det forsyning af Afrika med vacciner, vi ikke har? Vi ved det ikke.

 

Udenrigsministeriets valg

Udenrigsministeriet valgt at ignorere undersøgelsens svagheder og derfor kan Udenrigsministeriet offentliggøre de positive budskaber:

 

Danskernes opbakning til udviklingssamarbejdet stiger – særligt blandt unge. Blandt hele befolkningen er opbakningen også stigende: 63 pct. – en stigning fra 57 pct. i 2018 og 2019.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…