Dagens læserindlæg 11. januar: Tiden løber hurtigt # Samfundsopløsning # Velfærdsstaten # Underligt # Trump-exit

Tiden løber hurtigt

Af Hans Jørgen Buchberg

Tiden løber så hurtigt, at du kan snuble over den,
så se dig for og tag den lidt med ro min kære ven.
Det er vigtigt, at du gi’r dig tid og passer på dig selv
og nyder det, for tiden løber jo alligevel.

 

Den standser ikke for at hvile sig et øjeblik
bli’r ikke spor forpustet og får ikke sidestik.
Sæt dig ned og smid de gamle, slidte løbesko,
du kan alligevel ikke følge med – så ta’ den blot med ro.

 


Samfundsopløsning

Af Visti Christensen

Det var oprørende at se demonstranterne foran Det hvide Hus forleden. Og ingen kunne sige sig helt fri for en vis frygt for, om det kunne udvikle sig til noget landsomfattende voldsomt. Men nøjagtig samme følelse sad man tilbage med i maj 1993.

 

Her indledte venstreorienterede antidemokrater krig mod politiet, pga. utilfredshed med udfaldet af EU-afstemningen om Edinburgh-aftalen. Under gadekampene skød politiet for første gang i fredstid efter demonstranter. Dog kun efter benene.

 

Det er altid farligt, når subkulturer og psykisk ustabile folk og minoriteter får råderum og spilletid. Alt er uforudsigeligt og utryghedsskabende. Især når der fokuseres på enkeltheder og nærbilleder gennem kameralinser. Lige ind i vore stuer.

 

Hvad der imidlertid kan undre er, at folk fra regering og folketing falder over hinanden for at komme først med at udtale deres forfærdelse, allerede inden man kender deltagerantallet, deres subkultur eller det fulde omfang af deres hensigter.

 

Når man så ved, at flere af socialisterne i Folketinget har været aktive i lignende antidemokratiske og samfundsomstyrtende demonstrationer i deres venstreorienterede politiske engagement i deres yngre dage, så undres man godt nok.

 


 

Velfærdsstaten kræver flid

 

Af Svend E. Just

I folks ønsker for 2021 indgår ofte, at de vil have bedre tid til at tænke på andet end tjene penge og løbe stærkt. Tid til familie og hygge. Det lyder umiddelbart fornuftigt, men hvad skal velfærdsstaten så leve af? Og hvordan øger vi produktiviteten i takt med stigende fællesudgifter? Har vi slet ikke forstået, at velfærdsstaten – i en verden med knaphed på goder og uafbrudt efterspørgsel efter goder på hinandens regning – slet ikke kan fodres nok, uden at vi hele tiden bliver mere effektive og arbejdslystne samt viser villighed til mere slid gennem presset fra stigende skatter. Skat er jo en måde at presse folk på.

 

Som modtræk her bruger skaffedyrene så at stille sig over på velfærdsstatens udbetalingsside sammen med tilrejsende fra hele verden. Desværre er retten til at bruge af egne penge ikke velfærd. Pengene skal først velsignes via et offentligt kontor for at være velfærd.

 

Så velfærdsstaten er truet i sin nuværende struktur herunder presset fra klimaproblemer og gældsætning via fænomenet negativ rente. En kunstig rente, der er brug af andres opsparing. Altså sammen med inflation en slags skjult skat.


Underligt

Af Morten Dreyer, DF

I den værste situation for Danmark virker det underligt:


Med en finansminister, der vælger at tage to måneders barselsorlov midt i en af vor
 tids største finans-kriser, en erhvervsminister, der er sygemeldt med mavesår,
 alt mens erhvervslivet gisper efter luft, og en ny-udklækket beskæftigelsesminister
 på orlov akkompagneret af stadigt længere arbejdsløshedskøer, bliver det dag for
 dag sværere at fatte Mette Frederiksens lyrik. Hvad skal hun ellers gøre, stakkels 
dame…. ?
Til gengæld er Joy Mogensen ved at komme sig ovenpå julen og ramadan højskolebogen, 
og det er da positivt, alt imens hun hygger sig med ynglings musikken på “Absolute 
Music #2”, købt på et kaskettebånd på tankstationen for år siden.Trump-exit

 

Af Jens Kristian Bech Pedersen

 

Man kan sige meget om Trump´s stil som præsident og i hans kamp mod demokraternes liberalistik-socialistiske ødelæggelse af USA. Den korteste måde at udtrykke det på er nok at sige, at som det republikanske partis symbol er en elefant, sådant opførte Trump sig også mange gange i politik.

 

Til gengæld kan man sige, at som det demokratiske partis symbol er et æsel, sådan opførte demokraternes politikere – og alle deres liberalistiske og socialistiske marionetter inden for medieverdenen – sig også som æsler, når de i deres politiske modstand mod Trump brugte alle mulige undergravende metoder for at styrte og ydmyge den lovligt valgte præsident.

 

Forretningsmanden med de rette instinkter for folk og nation
Trump var ikke nogen sleben og velopdragen politiker, men derimod en effektiv, barsk og velhavende forretningsmand, der forstod, hvad der foregår blandt folk på gulvet i USA, og som hjalp disse mennesker gennem sin politik, bla. ved lavere skatter, flere arbejdspladser, beskyttelse mod indvandring mm. Og som var ganske uimponeret af de indforståede liberalistisk-socialistiske paroler, som styrede toppolitikere i hele Vesten, og hvori essensen var at reducere nationerne og deres befolkninger til nul og niks i disse politikeres globalistiske og internationalistiske mission. En sådan fyr kommer ikke ustraffet ind i amerikansk politik.

 

Trump havde ikke nogen skarpe og veludviklede politisk-filosofiske evner eller nogen politisk-intellektuelle formuleringsevner. Det hæmmede hans karakteristik af de politiske og folkelige fænomener og gjorde ofte hans udtalelser mærkeligt skæve i forhold til de akut-aktuelle situationer, som han bestandig kastede sig selv ud i.

 

Til gengæld havde han meget store og realistiske instinkter for de politiske, folkelige og moralske fænomener i samfundet. Det sidste betvivler eller benægter mange af dem, der kun ønsker at forstå Trumps mange ord fuldstændigt situationsløst eller ud fra disse kritikeres egen agenda. Men gennem hans præsidentperiodes fire år har man kunnet læse om mange eksempler på jævne amerikanske borgeres forståelse af og respekt for Trumps moral og deres fortørnelse over mediefolks og politikeres misforståelse og fordrejninger af hans udsagn i bestemte situationer.

 

Trump er forretningsmand; og det var som sådan, han skaffede sig en komplet u-ideologisk forståelse af situationen for USA, for befolkningen, amerikanernes livsvilkår, virksomhederne og konkurrenceudfordringerne. Hvilket man bla kan læse om i hans egen bog fra 2016: Amerika på krykker: how to make America great again.

 

Business-mandens realisme og handlekraft
Trump vendte op og ned på handelsaftalerne. Han krævede jævnbyrdig økonomisk solidaritet omkring NATO. Han opsagde USA’s medlemskab af den korrupte og interessebefængte verdenssundhedsorganisation WHO. Han besøgte og talte direkte med Nordkoreas leder for – på direkte business-maner – at forstå den nordkoreanske trussel på første hånd. Han gennemskuede det virkelighedsfjerne indhold i både Paris-klimaaftalerne og atom-aftalerne med Iran. For forretningsmanden Trump betød tomme ord om flotte og uopnåelige idealer intet. Så hellere tale klart sprog og sige ’nej!’ eller ’farvel og tak’.

 

Længe før alle andre og til stor forargelse for de fleste politikere og blinde markedsfokuserede interesser gennemskuede han også Kinas stigende dominans og ekspanderende adfærd på mangfoldige områder. Han var benhård realist og forretningsmand – og forstod nationens afgørende betydning i det internationale spil; dér, hvor de liberalistisk-socialistiske folkehadere ønskede at kaste nationen og de nationale folks ud på lossepladsen som en faktor i politik. Derfor skulle han kanøfles.

 

Straffen for Trumps nationale fokus
I Trumps arbejde var hans fokus fra begyndelsen USA og dets befolkning. Det udtrykte han bramfrit og ligeud; han talte forretningsmandens klare og direkte sprog. Og han arbejdede på nationale betingelser – både som udgangspunkt og som sit moralske mål. Fra starten var han derfor hadet af alle, der som deltagere i en tankeløs massebevægelse så det som deres politiske og verdensforbedrende livsmission at blande og ensrette kulturer, befolkninger, religioner, økonomier og menneskers sociale indstilling gennem international lovgivning.

 

Denne politisk-psykotiske forening af politikere, akademikere og mediefolk, der er paralyserede og optagede af deres eget orwell’ske løgnesprog, for at lyve enhver eksistensberettigelse ud af det, som vi kalder nation, og som Trump stod for. Af denne forening blev han hadet, bagtalt, nedgjort – og bevidst misforstået, når hans udtalelser og løsrevne ord gav den mindste anledning til, at man kunne forvride hans ord og dreje dem imod ham selv.

 

I Danmark har Trumps fire år i præsidentembedet langt overvejende været én lang og vedvarende stupid og ensidig nedsabling af ham i de store statsstøttede medier. Mange af avisartiklerne om ham er blevet kaldt analyser; men de lyste langt væk af en ideologisk dirigeret inkompetence og manglende evne til at forstå manden. Og mennesker, der har undsagt denne stupiditet og ensidighed, fordi de fattede, hvad Trump ville, tænkte og sagde, dé blev kaldt Trump-støtter; hvilket gerne skulle ende med, at de blev lige så forhadte, negligerede og betydningsløse som Trump selv.

 

Også de vesteuropæiske ledere og politikere frøs ham ude. Man så ham som en person, der ikke ville respektere og følge de vesteuropæiske lederes store internationalistiske integrationsprojekt. Han sagde: ”EU is our enemy”. Men få forstod, at dette var et angreb på EU´s ideologi; for Trump kunne samtidig tale om: ”the great nations of Europe.” Han forstyrrede deres verdenscirkler. Man stod sig bedst ved at markere sin afstandtagen fra ham; og det gjorde så de fleste.

 

Alt sammen inden for en moderne alliance af marxistisk ny-internationale i liberalistisk klædedragt. En alliance, hvor liberalistiske kapital- og markedskræfter og deres politiske fortalere, der ønsker frit løb hen over alle grænser, smeltede sammen med socialismens sædvanlige og endnu stærkt levedygtige ideologiske stræben efter fjernelse af alle nationale, kulturelle, religiøse og historiske skel. Den alliance, der bla. i Danmark viser sig ved den politiske liberale borgerligheds store vanskeligheder med at definere sig selv, og udsondre sig klart fra den modsatte røde politiske blok.

 

Men Trumps præsidentperiode har været beviset på, at det afgørende opgør med fædrelandshaderne stadig er under udvikling. Modstanderne af nationerne som selvstændige faktorer i politik har fået det meget sværere efter Trump. Derfor har fænomenet Trump haft så stor indflydelse også i Vesteuropa. Han legitimerede nye nationale tankegange, som gjorde magthaverne i det eksisterende internationalistiske kleresi så skrækslagne over, hvad der udgik fra supermagtens præsident, at de overalt åbnede for modpropagandaens og bagtalelsens sluser.

 

Ingen heling uden fokus på splittelsens årsager
Igennem fire år er Trump som USA’s valgte præsident blev forfulgt af demokrater (democrats) med trusler om retssager, hånet og bagtalt i alle betydende medier og lagt for et had. Trump har ikke skabt splittelse eller polarisering i USA, sådan som medier, politiske kommentatorer, politikere og endog Biden ynder at udtrykke det.

 

Han har tværtimod været talerør for den del af USA’s befolkning, der af den liberalistisk-socialistiske internationalisme blev en udsplittet del af USA, undertrykt og kørt ud på et sidespor på grund af indvandringen og den økonomiske globalisme, og hvis traditioner, gudstro, historie, og identitet blev miskendt og fejet til side, fordi alle mulige andre fremmede udefra skulle have lige så stor eller større ret. Derfor har også observatører af det seneste præsidentvalg været overraskede over, hvor mange sorte, indvandrede latinamerikanere og andre fra de etniske minoriteter, der har stemt på Trump. Valget endte som bekendt med 74 mio. stemmer til Trump og 81 mio. stemmer til Biden.

 

Trump var de nationale folks fortaler, uanset hvor de kom fra. Og selv om han både af hensyn til Amerika selv og til dets nabostater ville begrænse fortsat indvandring. Trump forstod det amerikanske folks dybe frustrationer over, at USA med den store indvandring, der er fremmet af demokraterne, er ved at blive noget helt andet end det, som amerikanerne ønsker, og hvori de ser udfordringer på deres historie, traditioner og livsmuligheder. Han synliggjorde i sin ligefremme forretningsstil den splittelse, som allerede eksisterede i det amerikanske samfund, og som eksisterer endnu. Og som de nye demokratiske magthavere nu vil gøre alt for at tilsløre, så de kan fortsætte deres internationalisme.

 

Hvis man tror, at disse splittelser og uroligheder i USA – sådan som Trump bidrog til at formulere dem – kun er et spørgsmål om modsætning mellem Trump og hans modstandere, mellem anarki på den ene side og retsstat og demokrati på den anden side, tager man fejl. Problemet har langt større dybder og rødder. Det er en splittelse mellem internationalistiske globalisme og folkets ret og eksistensberettigelse. Det er en politisk-åndelig kamp om forholdet mellem nationens ret over for den liberalistisk-socialistiske internationale.

 

Trump stillede sig – på sin ofte kluntede måde – ufortrødent midt i denne kamp. Det skal han bestemt ikke have utak for. Nu er han gået ned. Men han er kun et forvarsel. Man kan forvente, at folkefrustrationen over disse liberalistisk-socialistiske politikere, der i al deres gøren og laden kun udviser had til deres eget folk og fædreland, vil vokse. Ikke bare i USA og Europa, men også i Danmark. Trump havde en stor virkningsgrad i Europa, fordi han var en udfordring for de europæiske politikere antinationale kurs.

 

Det, der står tilbage
Det, der står tilbage er en præsident, der fra sin første dag i præsidentstolen var så miskendt, hadet, foragtet og forfulgt for sine politiske synspunkter, at de forsøgte at drukne hans politiske præstationer som præsident i det rene ingenting. Man ville holde ham nede. Ingen venner skulle han have. Han skulle både føle og mærke hadet.

 

Og hele hans præsidentielle virke skulle obstrueres på enhver mulig måde. Alle pressens politiske såkaldte ”analyser” var imod ham og gik ud på at bruge den mindste anledning til at tilsjofle hans karakter. Det amerikanske demokratiske parti, mange offentlige personer og myndigheder brugte ufattelige anstrengelser på at nedbryde ham med anklager om lovovertrædelser, voldstilskyndelser, umoral og trusler om rigsret. Man brugte alle midler for at gøre ham til en mislykket præsident.

 

Han har været en præsident, der ikke havde nogen som helst betydende støtter ud over de jævne mennesker, der indså, at han kæmpede deres sag mod internationalismens ideologiske ”sump”, og som derfor stemte på ham; blev hans støtter. Er der overhovedet nogen, der kan fortænke en så politisk forhadt og mishandlet mand i at sige til sine demonstrerende tilhænger, til de eneste, der udtrykker sympati for ham: ”We love you. – – – Men nu må I gå hjem.” Sagt, så snart Trump erkendte, at hans støtter var trængt ind i Kongresbygningen.

 

 ”Vi elsker jer; I er specielle. – – – Jeg kender jeres smerte. Jeg ved, at I er ramte. Vi havde et valg, der blev stjålet fra os. Det var vores jordskredssejr og alle ved det. Især den modsatte side. Men nu bliver I nødt til at gå hjem. Vi må have fred.”

Er disse ord voldstilskyndelse? Og er det Trumps skyld, at sikkerheden omkring og inde i Kongres-bygningen er (var?) rent ud sagt – ad Pommern til!

 

Vold som infameringsredskab mod Trump
For Trump er vold afskyelig, uanset hvem der begår den. Det har han udtalt i mange situationer. Men alene det, at han i visse situationer ikke ville fordømme den ene vold uden også at fordømme den anden vold, gjorde ham forhadt. Man ville så gerne have ham til at erkende, at højreorienteret vold, måske begået af Trump-støtter, er Trump-vold. Man ville så gerne have ham til at betragte volden i politisk øjemed, give den et særligt politisk fortegn. Men Trump betragtede volden som enhver anden samfundsborger: som det afskyelige. For Trump var det afgørende, at han ikke blev fanget i en ensidig politisk voldsbetragtning. Han kendte sine socialistiske lus, liberals og democrats, på væggene.

 

Det har været gennemgående i alle Trumps udtalelser om vold og demonstrationer, at han ikke ville anerkende, at han havde pligt til specielt at fordømme højreorienteret vold og ballade, når for det første det meste af al organiseret vold i USA er venstreorienteret efter republikanernes og Trumps opfattelse, og når det for det andet er klart, at Trump var meget bevidst om, at hele den venstreorienterede medieverden, demokraterne og også Joe Biden i de offentlige debatter kun ønskede at tvinge Trump til at fokusere udelukkende på højreorienteret vold. Det hele drejede sig jo om at trække ham over i den liberalistisk-socialistiske voldsperception. Men denne fælde nægtede Trump at hoppe ned i; det gjorde ham endnu mere forhadt.

 

Og når han i en given situation eller en debat nægtede at underlægge sig modstandernes fælde eller interviewernes snævre ideologiske betingelser for svar på deres snævre og ideologiserende spørgsmål om vold, men ventede et par dage med at udtale sig utvetydigt om sin modstand mod vold, så blev det ikke taget for gode varer. Så sagde man, at han ændrede kurs.

 

Sådan tillagde man ham konstant et suspekt forhold til vold. Endog så mistroiske, mistænkeliggørende og forfølgende var de, at når han på et spørgsmål om højreorienteredes og endog Trump-støtters vold svarede, at den ene vold var lige så afskyelig som den anden, så mistænkte de ham omgående for at nære sympati for vold, blot den blev begået af højreorienterede eller af Trump-støtter. Han var i dette spørgsmål en forfulgt – konstant forfulgt – mand, der nægtede at lægge sig ned over for urimeligheder. Men han blev dermed opfattet som en mand, der ikke ville tage afstand fra vold.

 

Det er ganske som i Danmark og i resten af Europa, når det internationalistiske politiker-kleresi og den etablerede, statsstøttede presse lægger stor, overdimensioneret og hidsig fokus på de mindste tilfælde af forholdsvis (!) sjælden højreorienteret vold, men overhovedet ikke ønsker at omtale den overvældende mængde af både grov og mindre grov vold og hærværk, der dagligt bliver begået af fx indvandrere i alle Europas lande og også i Danmark.

 

Voldsperceptionen i både det politiske univers og i den offentlige opinion hos borgerne er ét af den socialistiske ideologis store redskaber: højreorienteret vold er undertrykkelse; venstreorienteret vold er frigørelse; deraf den forskellige fokusering i politisk øjemed. Denne voldsperception er slet ikke – som i overhovedet ikke! – gået af mode i vor tids politik.

 

Hvornår opnår den venstreorienterede vold og den vold, som er en konsekvens af liberalistisk-socialistisk indvandrerpolitik, et lige så stort ideologisk fokus som den højreorienterede vold, sådan at denne venstreorienterede og liberalistisk-socialistiske vold (bla den meget udtalte indvandrervold og islamisk dominansvold) kan foranledige en universel fordømmelse af den indvandrerpolitik, der føres, og derefter medføre en total politisk omvæltning af denne internationalistiske politik. Og altså kommer til at stå i fuld belysning som det, denne vold er: afskyelig vold – uden politisk fortegn. Mon det nogensinde vil ske? Ingen af de store danske traditionelle statsstøttede medier belyser dette europæiske fænomen i al deres frygtelige omfang.

 

Kan nogen fortænke en mand, der er blevet behandlet sådan af sine modstandere, i, at han absolut ikke vil forlade præsidentstolen, førend den 20. januar, dvs. den sidste dag i sin præsidentperiode. Jeg ville ikke gøre det; ikke på vilkår! Men her ca. ti dage, før denne mand officielt skal – og vil! – gå af, skal han have sparket; sådan som det demokratiske partis kongrespolitikere har arbejdet på i den seneste tid med trussel om en rigsretssag, der til demokraternes store skadefro og ondskabsfulde fornøjelse kunne sparke Trump ud af kontoret nogle få dage, før han periode officielt udløber. For ydmyges, dét skal han. Som led i den trommeilds-propaganda, der skal lære alle, at det er totalt umuligt igen at stemme på en præsident, der siger: We must make America great again” – og som mener det!

 

Læs igen Trumps store FN-tale
Eller som siger: ”Den frie verden må anerkende nationerne som sit fundament. Den må ikke forsøge at udviske dem eller at erstatte dem. Når man overalt på denne storslåede planet ser sig omkring, ligger sandheden lige for: Hvis I ønsker frihed, skal I være stolte af jeres land. Hvis I ønsker demokrati, hold fast i jeres suverænitet. Og hvis I ønsker fred, elsk jeres nation. Hvorfor sætter ledere altid det bedste for deres eget folk og deres eget land først? Fremtiden tilhører ikke globalister; fremtiden tilhører patrioter. Fremtiden tilhører suveræne og uafhængige nationer, som beskytter deres borgere, respekterer deres naboer og ærer de forskelligheder, som gør hvert eneste land speciel og unik.”

 

Dette er fra Trumps store FN-tale, som han holdt til FN’s Generalforsamling 24. september 2019. Nogen (bla. Jalving i JP-Blog 10.01.2021) har gerne villet tillægge Trumps taleskrivere denne store tale, for at de så på én og samme tid kan tage en slags afstand fra Trump og anerkende talens politiske visioner. Men dette er et lumpent tyveri af Trumps ansvar og et uhæderligt forsøg på opløsning af hans helstøbte karakter. Kommer talens ord da ikke ud af Trumps egen mund? Uanset hvem han har haft til at hjælpe sig med talen, sådan som alle overbebyrdede politiske ledere har det. Skal Trump dømmes for sine fejl, skal han også hædres for sine succeser.

 

Jeg vil opfordre til at læse eller genlæse talen. Den kan findes i dansk oversættelse i Den Korte Avis 27. september 2019.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…