Blå blok siger nej til øremærket barsel til mænd – Venstre siger ja: Det vil gavne arbejdsmarkedet

Foto: Arkiv fra Kristian Thulesen Dahls facebookside
Kristian Thulesen Dahl

EU skal ikke diktere danske barselsregler! Familierne skal selv bestemme!

 

Der tegner sig desværre et flertal på Christiansborg for at indføre en lov, som vil øremærke 11 ugers barsel til hver forælder.

 

Det er den helt forkerte vej at gå! EU skal ikke diktere, hvordan danske forældre skal fordele barselsperioden imellem sig. Det er selvsagt helt fint, hvis flere mænd gerne vil tage mere barsel. Men det kan familierne altså sagtens selv finde ud af. Det skal EU ikke blande sig i! Ja, det skal politikerne i det hele taget ikke blande sig i!

 

Vi er imod, at politikere på denne måde vil lovgive sig helt ind i kernen af familielivet. På bekostning af familiernes ret til selvbestemmelse over deres hverdag. Der er faktisk ting, som vi politikere bør blande os udenom!

 

Hele ideen om, at man skal indføre ét fælles sæt barselsregler, som skal gælde i hele EU, fra Grækenland til Finland, uanset hvor forskellige landene og deres kulturer er, er fundamentalt misforstået. Landene bliver aldrig ens. Lad da være med at prøve at tvinge dem til det!

 

Partier som Socialdemokratiet og Venstre har tidligere været imod, at EU skulle blande sig i de danske barselsregler. Det er de så åbenbart ikke mere…

 

Og lettere ironisk bliver det, når de Konservative i en stor annoncekampagne går til angreb på de nye barselsregler. Undskyld mig, men har partiet ikke hele vejen igennem støttet opbygningen af det EU-system, som nu lægger sin klamme hånd på danske familiers ret til selvbestemmelse?

 

Nu kommer det så også frem, at EU-reglerne vil betyde, at borgere fra andre EU-lande lettere skal have fingrene i de danske barselsregler. Hvis de flere år efter, de har fået et barn, får arbejde i Danmark, kan de holde dansk skatteyderbetalt barsel. Fuldstændig absurd!

 

I forvejen har vi masser af ordninger, hvor danske skatteydere finansierer andre EU-borgere. Tag bare det vanvittige i, at børnecheck bliver sendt til borgere i andre EU-lande – også selvom børnene slet ikke opholder sig i Danmark…

 

Men tilbage til barslen. I Dansk Folkeparti kæmper vi for mere frihed til familierne. Retten til at bestemme selv. Den ret og den frihed bliver mindsket, når EU – med hjælp fra et flertal i Folketinget – efter alt at dømme får held til at diktere, hvordan danske familier skal afholde barsel.

 

EU skal blande sig udenom! Politikerne skal i det hele taget blande sig udenom! De danske familier kan sagtens selv finde ud af, hvilken fordeling af barselsperioden, som er bedst for lige præcis deres familie.

 

Inger Støjberg:

Jeg tror, at alle har prøvet at stå på sidelinjen og bare ønske, at man var en del af noget. Sådan har jeg det med de forhandlinger, der lige nu foregår om øremærket barsel til mænd.

 

Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor EU og danske politikere mener, at det er dem, der skal bestemme, hvem i familien der skal holde en bestemt del af barselsorloven.

 

Jeg synes, at det er en virkelig dårlig idé at øremærke 11 ugers barsel til faren for så helt at fjerne den del af barselsorloven, hvis det ikke passer ind i familien, at netop faren skal gå hjemme i 11 uger.

 

Det kan da i hvert fald på ingen måde være godt for barnet, hvis der skæres så mange uger væk af barselsorloven, og at det derfor skal i institution 11 uger førend planlagt, blot fordi et flertal i Folketinget og EU mener, at det er dem, der skal bestemme over, hvordan den enkelte familie skal indrette sig.

 

Det er sikkert gammeldags at tænke, som jeg gør, men jeg har ikke det store behov for at være moderne, hvis det betyder, at politikerne fjerner frihed fra familierne.

 

Giv dog familien mere frihed – ikke mindre!, slutter Inger støjberg.

Hele blå blok siger nej til forslaget med undtagelse af Venstre
Pernille Vermund, Nye Borgerlige: Øremærket barsel? Jeg og Nye Borgerlige siger klart nej tak. Politikerne, EU og staten skal IKKE bestemme mere over familiernes hverdag. Politikerne skal bestemme mindre, og danskerne skal bestemme meget mere selv.

 

AlexVanopslagh, Liberal Alliance: Øv. Det her er et tilbageskridt for et mangfoldigt og frit samfund med frihed til forskellighed og frie valg for familierne. Lad kulturen udvikle sig uden politisk tvang.

 

Rasmus Jarlov, Konservative: Når biologi og frie borgere ikke vil som ideologien dikterer, vil de totalitære aldrig overveje, om deres ideologi er forkert. I stedet tvinger de mænd på barsel. For de tager efter egen opfattelse aldrig fejl, og borgernes frihed må vige for deres ideologiske projekt.

 

Venstre: Det vil gavne arbejdsmarkedet

Venstre går i modsætning til de andre borgerlige partier ind for øremærket barsel til mænd:

 

“Vi vil gerne have ligestilling på arbejdsmarkedet og mere frihed og lighed i fordelingen af barsel og forældreorlov. Det havde vi foretrukket, at vi selv havde aftalt os frem til. Nu er der kommet et EU-direktiv, der gør, at vi skal implementere nogle regler. Arbejdsmarkedets parter er nu kommet med en model for lønmodtagere, og det ser ganske fornuftigt ud”, siger Karsten Lauritzen til Berlingske.

 

“Det er lidt de samme argumenter, som dengang de borgerlige partier var imod revselsesretten. Vi er ikke så progressive i det borgerlige Danmark, når det handler om ligestilling og familieliv. Diskussionen bekræfter mig i det, når vi er det eneste parti i den borgerlige lejr, der kan se det fornuftige i det her.”, siger han til avisen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…