Syriske flygtninge: TV2 misbruger skamløst sin status til at bedrive politisk propaganda mod den stramme udlændingepolitik

Siden 2014 har Danmark modtaget mere end 31.700 syriske flygtninge og familiesammenførte. Det oplyser integrationsminister Mattias Tesfaye i et indlæg i Politiken i dag, tirsdag.

 

Nu vurderer de danske myndigheder imidlertid, at nogle af disse syrere ikke længere har behov for beskyttelse her i landet. Det drejer sig om personer fra den syriske hovedstad Damaskus og regionen omkring den (Rif Damaskus). De har mulighed for at vende tilbage.

 

Ifølge Tesfaye har Sverige, Storbritannien og Det Europæiske Asylstøttekontor givet udtryk for den samme vurdering.

 

Men det har fået de venstreorienterede og politisk korrekte journalister op på barrikaderne.  Specielt TV2 kører kampagne for, at de mange syrere skal have lov til at blive i Danmark.

 

Groft tendentiøs og politiserende fremstilling

Hos de politisk korrekte journalister er det nærmest en rygmarvsrefleks, at man altid skal støtte krav om at lade flere flygtninge fra Mellemøsten og andre regioner blive i Danmark. At der kunne være et problem i at få et mere islamisk Danmark, indgår slet ikke i deres verden.

 

Et indslag i Nyhederne kl. 19 på TV2 mandag leverede et eklatant eksempel på denne politisk korrekthed.

 

De danske myndigheder har kørt processen omkring hjemsendelse af syrerne efter bogen. Man følger reglerne, og reglerne bygger på, at flygtninge skal vende hjem, når det er muligt. Og vurderingen er altså, at det nu er muligt at hjemsende til Damaskus-området – men ikke til Syrien i øvrigt.

 

Men det passer ikke TV2’s journalister. I et topindslag i Nyhederne i går kl. 19 gjorde man, hvad man kunne, for at anfægte de danske myndigheders beslutning.

 

Til det formål gav TV-stationen en groft tendentiøs og politiserende fremstilling af sagen. Den blev simpelt hen kørte igennem journalisternes politisk korrekte vridemaskine.

 

Fuldstændig udokumenteret

Studieværten lagde ud med følgende:

 

”Danmark bliver hårdt kritiseret internationalt for at ville sende flygtninge tilbage til Syrien. Og samtidig bliver den rapport, der har gjort Danmark til det eneste europæiske land, der vurderer, at området omkring Damaskus er sikkert nok, også udsat for hård kritik.

 

”Flere af de kilder, som er med i rapporten, tager nu afstand fra dens konklusioner. De mener, at deres synspunkter er blevet fordrejet. Vi har talt med to af dem.”

 

Det er jo meget grove beskyldninger. Men de bliver overhovedet ikke underbygget.

 

Det fremgår kun af indslaget, at en række kilder er utilfredse med de danske myndigheders konklusioner omkring tilbagesendelse af syriske flygtninge. De er simpelt hen uenige i disse konklusioner.

 

Det er jo en ærlig sag. Men det er noget helt andet end det indtryk, som TV2 videregiver – nemlig at der er fiflet med de udtalelser, som man har modtaget fra diverse kritiske røster.

 

Påstanden om fordrejning er fuldstændig udokumenteret, og denne påstand bringes kritikløst videre af TV2.

 

Er det virkelig alt, hvad TV2 kan komme trækkende med?

Karakteristisk er reaktionen fra en Bente Scheller, der er leder af afdelingen for Mellemøsten i den tyske Heinrich Böll Stiftung (som TV2 kalder Heinrich Böll Foundation):

 

Hun påviser på ingen måde, at de danske myndigheder har fordrejet hendes udtalelser. Hun brokker sig derimod over, at hende vurderinger blev placeret i den sidste del af Udlændingestyrelsens rapport, mens de første sider talte om, at tingene er begyndt at se bedre ud.

 

Er det virkelig alt, hvad man kan komme trækkende med på TV2?

 

Det er helt efter bogen, at konklusionen på en sådan rapport står på de første sider. Siden hen oplyser man så, at der findes andre synspunkter på sagen – i dette tilfælde Bente Schellers

 

’Uvildige eksperter’ med tætte forbindelser til De Grønne

I øvrigt kan det oplyses, at Heinrich Böll Stiftung absolut ikke er nogen neutral videnskabelig instans. Den er en holdningsbåret institution, der ligger politisk klart til venstre og har nære politiske relationer til De Grønne i Tyskland.

 

Man vil aldrig opleve en analyse fra denne Stiftung, der ikke sejler med på de politisk korrekte holdninger til udlændingepolitik.

 

Men det oplyser TV2 ikke. De er tilsyneladende helt opslugte af at føre korstog for, at flere syriske flygtninge skal blive i Danmark.

 

Syrisk flygtning kommer med forkerte påstande, der citeres kritikløst

Til det formål interviewer man også en syrisk flygtning ved navn Manal Matar. I parentes bemærket har hun opholdt sig i Danmark i fem år, og alligevel må interviewet foregå på arabisk.

 

Manal Matar siger: ”Det er meget urimeligt at påstå, at Syrien er et sikkert sted.”

 

Den bemærkning får bare lov til at passere i TV2-indslaget. Det understreger, at indslaget ikke handler om at levere grundig journalistik, men om at presse en stemning frem, så de syriske flygtninge får lov at blive i Danmark.

 

De danske myndigheder har aldrig sagt, at ”Syrien er et sikkert sted”. De har derimod sagt, at hovedstaden Damaskus og regionen omkring den nu er tilstrækkelig sikker til, at det er forsvarligt at sende folk tilbage dertil.

 

Hvorfor gengiver TV2 så helt kritikløst det indtryk, at Danmark vil sende folk tilbage til hele Syrien?

 

TV2’s indslag synes ikke at bygge på en søgen efter sandheden. Det synes derimod at bygge på en søgen efter at få mast en bestemt politisk konklusion igennem:

 

De syriske flygtninge skal have lov at blive i Danmark, selv om danske myndigheder vurderer, at de kunne rejse til Damaskus-området.

 

Helt uacceptabelt indslag

I TV2-indslaget er det overhovedet ikke nogen problemstilling, at vi skal begrænse antallet af flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige, herunder muslimske lande.

 

Den problemstilling synes TV2’s journalister – i modsætning til de fleste danskere – at være helt ligeglade med.

 

Tværtimod arbejder disse politisk korrekte journalister hårdt på at presse danske myndigheder væk fra tanken om at sende syrere tilbage til Damaskus-området.

 

For at opnå dette, taler de om Syrien, når det handler om Damaskus. Og de videregiver uden dokumentation påstande om, at danske myndigheder har fordrejet synspunkter fra indvandringsvenlige organisationer, der arbejder med Syrien og flygtninge.

 

Det indslag var helt uacceptabelt. Men desværre kan man ikke sige, at det var nogen tilfældighed. Det var gennemsyret af den venstredrejede politiske korrekthed, der i alt for høj grad præger journalistiske kredse.

 

Men indslaget er med til at puste til ilden kan man læse i B.T. i dag tirsdag. Og SF vil have ministeren i samråd, mens Enhedslisten har stillet en hasteforespørgsel.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…