Sverige snyder på vægten for at skjule, hvor katastrofalt det står til med ikke-vestlige skoleelever

Arkiv/skærmprint fra video fra skole

Alle lande i OECD, groft sagt de rige landes samarbejdsorganisation, har indvilget i at lade et repræsentativt udsnit af elever omkring 15-års alderen tage en række prøver i læsning, matematik og naturvidenskab, de såkaldte PISA-undersøgelser.

 

Ingen påstår, at resultatet af disse prøver er perfekte til at forudsige, hvordan det vil gå den enkelte elev senere hen, men på gruppeniveau stiller sagen sig anderledes. Hvis en bestemt etnisk, religiøs og kulturel gruppe gang på gang scorer væsentligt lavere end en anden gruppe i snit, vil man altid se, at den højstpræsterende gruppe klarer sig bedre som netop gruppe betragtet.

 

Sverige er selvfølgelig også med i samarbejdet, men Sverige har over en længere årrække oplevet, at den gennemsnitlige score i de tre discipliner er faldet og faldet. Det er beskrevet blandt andet i denne artikel fra 2013 i Den Korte Avis.

 

Det var derfor med stor begejstring, at de svenske myndigheder efter den seneste PISA i 2018 kunne fortælle, at de svenske resultater var markant bedre end i 2015.

 

Svenske myndigheder afsløret af Expressen

Der blev dog hurtigt strøet salt i såret, idet avisen Expressen i juni 2020 kunne vise, at en uforholdsmæssigt stor andel 15-årige, der ikke var født i Sverige, var blevet undtaget fra prøverne. Dette var sket i klar strid med OECD’s regler.

 

De svenske myndigheder gjorde hvad de kunne for at skjule den dystre sandhed.

 

Skandalen vokser

Nu viser det sig så, at langt flere end ”bare” de udenlandsk fødte ikke tog prøverne i 2018. Igen er det Expressen, der bringer historien.

 

Også blandt de indenrigsfødte – børn født i Sverige – er en alt for stor andel blevet undtaget fra prøverne. Det samme gælder en hel del elever, der simpelthen fandt prøverne ”svære”, og det gælder for elever, hvor forældrene forbød skolerne at lade deres børn tage prøverne.

 

Desperate myndigheder forsøger at tilsløre virkeligheden

Det er ikke nogen hemmelighed, at en stribe etniske grupper med ophav i den tredje verden – i særdeleshed med rødder i muslimsk dominerede lande – i årtier har klaret sig markant ringere i skolen i snit end de 15-årige med oprindelig baggrund.

 

De svenske myndigheder har længe ihærdigt forsøgt at tilsløre konsekvenserne af den enorme indvandring fra den tredje verden, som Sverige har lagt jord til siden 1980 og især siden ca. år 2000. Derfor er man fortsat ofte henvist til kvalificerede gætterier i stedet for de nøgne tal. Lad os derfor forsøge os med et kvalificeret gæt.

 

De alt for mange udenlands- og indenlands fødte, mange af dem, som fandt prøverne for svære, og mange af dem, hvor forældrene ikke ville lade deres børn tage prøverne, er i uforholdsmæssigt stort omfang at finde blandt børn med rødder uden for Europa. Der vil givet også være en del etnisk svenske børn i en af de sidste tre kategorier, men det er rigeligt til at give et skævt billede, hvis der systematisk er udeladt for store andele fra grupper, hvor man ved, at de på gruppeniveau klarer sig dårligere end etnisk svenske børn.

 

De svenske skolemyndigheder synes således at være blevet så tilpas desperate, at man ser ud til at have bedt de lokale skolemyndigheder om at undtage væsentligt flere fra prøverne, end deres andel tilsiger.

 

En historie, der ikke ender godt

Man kan i så fald tage det gamle ord i brug om, at det er som at tisse i bukserne for at holde varmen. Virkeligheden bliver jo ikke spor anderledes af dette fusk. Blandt de mange og meget store grupper af ikkevestlige vil der være langt højere andele, der ikke kan tage en uddannelse og ikke kan få et arbejde og i modsat fald da oftere et lavt betalt arbejde.

 

Sverige betaler på løbende bånd prisen for det største samfundseksperiment, som den svenske stat nogensinde har gennemført. Det ser ikke ud til at ende godt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…