S, V og venstrefløjen vil have rigsretssag mod Støjberg – det er reelt et politisk angreb på den stramme udlændingepolitik

Venstre og Socialdemokratiet har besluttet at støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg. De gør dermed fælles sag med Konservative, Liberal Alliance, Radikale, Enhedslisten og SF.

 

Dermed deltager Danmarks suverænt største parti og det næststørste, som er Støjbergs eget parti, i et angreb på en politiker, der i den grad har kæmpet for danske frihedsværdier og imod den kvindeundertrykkelse og den åndsformørkelse, som har rødder i den muslimske verden.

 

S, V, K, R og venstrefløjen har historisk et stort ansvar for den massive ikke-vestlige indvandring til Danmark, som har skabt og skaber så alvorlige problemer for det danske samfund, danske værdier og dansk kultur.

 

Nu tager de et nyt skridt på denne skammens vej.

 

Juridisk bygger en rigsretssag på et tvivlsomt grundlag. Og politisk trækker den Danmark i den helt forkerte retning.

 

’Barnebrudene’

Lad det være sagt: Inger Støjberg har ikke været uskyldsren i denne sag. Rent juridisk kørte hun som minister et dobbeltløb.

 

På den ene side godkendte hun et internt ministernotat, der på lovlig vis understregede, at sagerne om ’barnebrude’ skulle bedømmes individuelt.

 

På den anden side sendte hun signaler ud i sit system om, at hun ville have en undtagelsesfri ordning, sådan at ingen mindreårige piger kunne blive gift med ældre mænd. Disse signaler blev givet videre til Udlændingestyrelsen, der skulle administrere ordningen.

 

Dette dobbeltløb var menneskeligt og politisk særdeles forståeligt. Men juridisk var det problematisk. Det ville være ret normalt, hvis hun fik en næse for det fra Folketinget.

 

Men det er en helt anden og dybt problematisk sag at stille hende for en rigsret.

 

Det juridiske grundlag virker svagt. Og man får en umiskendelig fornemmelse af, at rigsretssagen frem for alt er et politisk angreb på Inger Støjberg.

 

Løkkes kritik af rigsretssag

Det er ingen overraskelse, at en række røde partier er overordentlig ivrige efter at gennemføre et sådant angreb.

 

Mere bemærkelsesværdigt er det, at også Socialdemokratiet deltager i dette angreb. Dette er svært at forene med partiets forsikringer om, at man nu fuldt og helt er slået ind på en stram udlændingepolitik.

 

Og allermest bemærkelsesværdigt er det, at Støjbergs egen partiledelse i Venstre deltager i angrebet, med Jakob Ellemann-Jensen i spidsen. Venstre har stillet sine folketingsmedlemmer frit i denne sag, og nogle af dem støtter Støjberg. Men V-toppen undsiger hende altså.

 

Dette var i højere grad til at forstå, hvis der rent juridisk ikke var nogen vej udenom – altså hvis Støjbergs handlinger med juridisk nødvendighed måtte udløse en rigsretssag.

 

Men det er ingenlunde tilfældet. Der er stærke juridiske grunde til at gå imod, at der rejses en rigsretssag mod Støjberg. Det synspunkt fremføres blandt andet af Støjbergs gamle partiformand, Lars Løkke Rasmussen, der er jurist.

 

Løkkes argumenter

Det er bemærkelsesværdigt, for Løkke og Støjberg har bestemt ikke været politiske perlevenner. Så det er ikke gammel kærlighed til Støjberg, der får Løkke på banen.

 

Men han er af principielle juriske grunde kritisk over for at bruge noget så voldsomt som en rigsret i en sag som denne. Og det har han ret i.

 

Som Løkke skriver i en kommentar på nettet:

 

”Man anlægger ikke en rigsretssag, der vil beslaglægge 15 af Højesterets 18 dommere en rum tid frem, for at finde ud af, om der skal straffes. Man anlægger en rigsretssag, hvis man føler sig overbevist om, at det fører til domfældelse.”

 

Løkke henviser blandt andet til bemærkninger fra de to advokater, der har leveret grundlaget for Folketingets beslutning om at rejse en rigsretssag mod Støjberg. Det drejer sig om Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammelfjord.

 

De to advokater mener, at der er baggrund for at stille Støjberg for Rigsretten. Men de tør ikke argumentere klart og utvetydigt for, at en sådan rigsretssag utvivlsomt vil føre til en domfældelse af Støjberg.

 

De to advokater skriver ligefrem, at ”det ikke kan udelukkes, at Rigsretten foretager en anden bevisvurdering end Instrukskommissionen (der undersøgte sagen), eller at der for Rigsretten fremkommer nye afgørende beviser.”

 

Dette er et meget svagt juridisk grundlag for at gennemføre noget så voldsomt og vidtrækkende som en rigsretssag. Det argumenterer Løkke da også med rette for. Løkkes egen konklusion lyder:

 

”Og læser man vurderingerne fra de andre jurister, skaber de endnu mere usikkerhed om sikkerheden for en domfældelse. Ud fra en samlet vurdering når jeg derfor til den konklusion, at en rigsretssag meget vel kan føre til en frifindelse af Inger Støjberg.”

 

Advokat og Venstre-folketingsmedlem: ”Jeg tror ikke sagen holder”

Venstres egen retsordfører, fomand for Retsudvalget, advokat Preben Bang Henriksen, siger ligeud til TV 2 News:

 

”Jeg tror ikke sagen holder. Jeg tror ikke, at hun bliver dømt. Rigsretten kører efter helt andre regler end en kommission. Rigsretten kører det som en straffesag, og jeg tror som strafferetsadvokat ikke, at beviserne kan holde.”

 

At bruge rigsretten som juridisk instrument i denne sag er udtryk for en overdramatisering. Og denne overdramatisering skal efter alt at dømme tjene et politisk formål: Rigsretssagen er et forsøg på at køre Støjberg ud på et sidespor i dansk politik.

 

Men det er en uskik at bruge Rigsretten i en politisk strid som denne. Det er en meget voldsom optrapning af de våben, som politiske konflikter bliver udkæmpet med i Danmark.

 

Ikke en måde at føre politisk kamp på

Hvis Folketingets flertal vil lufte sin misbilligelse af Støjbergs håndtering af sagen om barnebrudene, ville den naturlige fremgangsmåde have været at uddele kritik og måske en næse til Støjberg.

 

En rigsretssag er et ekstremt juridisk våben, sådan som sagen foreligger.

 

Når Støjbergs politiske modstandere (herunder i eget parti) alligevel er så opsatte på en rigsretssag, giver det en mistanke om, at der også er andre motiver end de rent sagligt-juridiske i spil:

 

Den højtprofilerede og bramfri Støjberg, der tegner en stram linje i udlændingepolitikken, har mange fjender i det politiske liv. Nogle af disse så nok gerne, at hun kom ned med nakken og blev politisk uskadeliggjort.

 

Men det er ikke den måde, man skal føre politisk kamp på.

 

Kan give bagslag

Det flertal, som ønsker en rigsretssag mod Støjberg synes at bruge juraen som et politisk våben mod Støjberg. Det gælder Socialdemokratiet, resten af rød blok, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

 

Men de risikerer, at det giver bagslag både juridisk og politisk, at man insisterer på en kæmpestor rigsretssag i stedet for at nøjes med en næse.

 

Juridisk kan det ende med, at Støjberg går fri i Rigsretten.

 

Politisk kan det ende med, at Støjberg får opbakning fra mange vælgere, mens Venstre og måske Socialdemokratiet straffes.

 

Den jura, man tager i anvendelse for at begrunde en rigsretssag, kan der rejses betydelig tvivl om. Man kunne give Støjberg en næse for de kritisable sider af hendes håndtering. Men en rigsretssag?

 

Barnebrude og muslimske parallelsamfund

Man fristes til at sige: De politikere, der nu vil have Støjberg slæbt for en rigsret, skulle helle have brugt deres kræfter på at hjælpe med at beskytte mindreårige piger mod at blive barnebrude.

 

Og de skulle hellere have brugt deres kræfter på at modarbejde voksende muslimske parallelsamfund i Danmark.

 

Rigsretten skal ikke være et våben, man slår hinanden i hovedet med

Forståeligt nok reagerer vælgerne i en første meningsmåling med en vis usikkerhed i forhold til rigsretssagen. Men 42 procent mener, at Støjberg traf en rigtig beslutning, da hun adskilte de par, hvor der var tale om mindreårige piger. 32 procent mener, at det var en forkert beslutning (Voxmeter/Ritzau).

 

Altså klart flere til støtte for Støjberg.

 

Venstre og måske også Socialdemokratiet risikerer vælgertab på denne sag. For Venstres vedkommende er der jo ikke længere så mange stemmer at give af.

 

Samtidig kan de partier, der nu slæber Støjberg for Rigsretten, risikere at undergrave et juridisk våben, der kun bør bruges sjældent og med omhu.

 

Rigsretten skal ikke være et almindeligt politisk våben, som man slår hinanden i hovedet med. Den slags har man politiske næser og løbende kritik til.

 

Rigsretten skal forbeholdes store sager med stærk sandsynlighed for domfældelse.

 

En sådan sag er der ikke tale om her.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…