‘Hvis vi ikke stopper indvandringen af muslimer, så vil vort demokrati og vor kristne kultur opløses indefra’

Man undres over, hvor mange mennesker og institutioner, der igen og igen afslører, at de endnu ikke har sat sig ind i, hvad lovreligionen islam er for noget. At selve dens DNA er sygelige indstillinger til alt, hvad vi i de traditionelt kristne lande, anser som fornuftigt, positivt og fremskridtsvenligt.

 

Sidst i rækken er selveste Forsvarets Efterretningstjeneste, som nu erkender, at de undervurderede, hvor hurtigt, Kabul faldt. Ikke et øjeblik havde de åbenbart haft den tanke, at selve islam kunne være årsagen til de store problemer og uroligheder i Vesten, men at når blot gamle militærstrategier og Nato opretholdtes, så var der ingen fare på færde. Og så kunne man roligt sætte sig til rette i lænestolene og holde fester i Officersmessen. Vestens sammenbrud var jo kun en drøm.

 

Det skorter ellers ikke på advarsler. Godt nok gider flertallet åbenbart ikke høre på de forholdsvis få, der igen og igen minder folket om, at demokratierne er tabere i kampen mod islamiseringen og dens direkte og indirekte undergravning af vore tidligere så fredelige og tillidsbaserede samfund.

 

Koranens forudsigelse af, at alle de, der underkaster sig Allahs vilje, får sejre serveret på et sølvfad verden over, har Regering, Folketing, Hjælpeorganisationer, Flygtningenævn, Kriminalforsorg og flere afsporede humanister kun latter og hån tilovers for. Og noget tyder på, at vi efter den mislykkede krig i Afghanistan – på den hårde måde – må lære sandheden at kende. 

 

Der bliver ingen sand, varig eller demokratisk fred i muslimske lande. Rige muslimske lande vil ikke have egne trosfæller på gratis underhold trods olierigdomme. Og Vesten vil – en lang årrække endnu – ikke opgive venskabet med oliesheikerne som gode ”handelspartnere”. 

 

Og i de muslimske lande må de fattige så slås indbyrdes om føden, eller med løgn, snyd og bedrag søge til vestlige lande, der flyder med mælk og honning, og hvor man bliver gratis underholdt, indtil også de gamle kulturkristne lande kommer til at ligne de selvskabte ørkener, de forlod. Og det eneste argument, man hører, når der tales om asylstop, er, at vi skal stække menneskesmuglernes indtægt. 

 

Alle islams love, påtvungne gerninger, regler og hensigter, sigter kun mod at udbrede den symbolske halvmånes dunkle lys over jorden. Og vi må indse, at hvis ikke vi sætter en stopper for indvandring af muslimer, så vil vort demokrati, og vor derpå hvilende kulturkristne moral og etik, opløses indefra.

 

Og det er godt på vej. Vi kan måske udskyde det en smule ved at stoppe muslimsk indvandring. Men vi skal huske, at toneangivende Ayatollaher deklarerer, at børn er de muslimske bajonetter i kampen mod verdenskalifatet. Og alene fødselsraten blandt herboende muslimer, vil sikre islamiseringen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…