Afsløring: Ikke-vestlige indvandrere udgør et stort flertal af dem, der begår socialt bedrageri med ferie i udlandet

Collage/modelfoto

Mange ikke-vestlige indvandrere har fået asyl i Danmark, fordi de har fortalt, at de var forfulgte i deres hjemlande.

 

Men det forhindrer dem ikke i at tage på ferie i formentlig det land, de er flygtet fra.

 

Dermed begå en stor del tilmed socialt bedrageri.

 

De står nemlig ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og det skal de, hvis de lever af sociale ydelser.

 

Hvert år gennemfører myndighederne stikprøvekontrol i danske lufthavne af passagerer, der vender hjem fra udlandet.

 

En kontrol denne sommer viste, at der var et stort antal sager med personer var rejst ud af landet, selv om det var ulovligt, fordi de samtidig modtog sociale ydelser.

 

Ville have tal på bordet

Men hvem er de sociale bedragere? Er de danskere, indvandrere eller efterkommere?

 

Det ville Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, vide.

 

Derfor stillede hun spørgsmål til fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye om.

 

Nu er det opsigtsvækkende svar kommet.

 

I forbindelse med disse ferierejser viser det sig, at ikke-vestlige begår den form socialt bedrageri i et sådant omfang, at de udgør små 75 procent af dem, der bliver afsløret i landets lufthavne.

 

Der er her tale om en voldsom overrepræsentation, da personer med ikke-vestlig baggrund til sammenligning blot udgør ni procent af landets samlede befolkning.

 

Af svaret fra Tesfaye fremgår det, at der ved lufthavstilsynene i perioden 1. juni – 24. oktober i år blev indberettet 388 tilfælde af socialt bedrageri.

 

Blandt dem var de 218 personer indvandrere fra ikke-vestlige lande plus 71 efterkommer.

 

Det svarer til i alt 289 ikke vestlige personer eller 74,5 procent af dem, der i den nævnte periode blev afsløret som sociale bedragere under kontrollerne i landets lufthavne.

 

Dertil kommer 20 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande og 79 med dansk oprindelse.

 

Flest fra den hårde kerne af muslimske lande

Af svaret fra Tesfaye fremgår det videre, at langt hovedparten af de sociale bedragere med oprindelse i ikke-vestlige lande kommer fra de såkaldt MENAP-lande.

 

Det er en gruppe på 23 lande fra Afrika og Mellemøsten inklusive Afghanistan og Pakistan, og som udgør den hårde kerne af muslimske lande.

 

Indvandrere og efterkommere fra disse lande er især kendetegnet ved manglende integration, høj arbejdsløshed og høj kriminalitet.

 

Og nu også ved socialt bedrageri i forbindelse med ferierejser.

 

Således udgjorde indvandrere og efterkommere med oprindelse i disse MENAP-lande i alt 255 personer ud af de 289 ikke-vestlige, der blev taget i socialt bedrageri.

 

I alt blev 585 personer undersøgt ved lufthavnskontrollerne i den nævnte periode og blandt dem blev langt over halvdelen eller som nævnt 388 personer grebet i socialt bedrageri.

 

Pia Kjærsgaard skriver på Facebook, at ikke-vestlige indvandreres grove snyd med offentlige ydelser gør hende rasende:

 

“Jeg bliver så edderspændt rasende, hver gang det endnu engang påvises, at ikke-vestlig indvandrere – eller rettere folk fra MENAPT landene – snyder så det driver! De fylder negativt i nærmest enhver form for statistik. Hvem sagde berigelse?,” skriver Pia Kjærsgaard på Facebook.

 

Krav om tilbagebetaling af 4,7 millioner kroner

De tilfælde, der bliver afsløret ved lufthavnskontrollerne, bliver indberettet til kommunerne og A-kasserne, som herefter skal afgøre, hvad der videre skal ske med synderne.

 

I hele 2018 blev et tilsvarende antal som i den nævnte periode i år eller i alt 371 personer indberettet i forbindelse med kontrollerne i lufthavnene.

 

Det resulterede i krav om tilbagebetaling af i alt 4,7 millioner kroner.

 

Største enkeltbeløb var ifølge Beskæftigelsesministeriet på over 600.000 kroner, medens en anden blev pålagt at tilbagebetale cirka 440.000 kroner, men derudover er sagerne meget forskellige.

 

Eksempelvis havde en mand på kontanthjælp været udrejst mange gange i 2015, 2016, 2017 og 2018 uden kommunens tilladelse.

 

Han skal nu betale godt 190.000 kroner tilbage og har fået en sanktion på nedsættelse af kontanthjælpen med en tredjedel i tyve uger.

 

Tre dagpengemodtagere, der var rejst på ferie i udlandet, blev mødt med et krav om at betale henholdsvis mellem cirka 40.000 kroner og cirka 70.000 kroner tilbage.

 

Pengene er givet godt ud

Frem til 2015 blev der på finansloven for 2018 afsat 2,2 millioner kroner årligt  til kontrolaktioner i landets lufthavne,

 

De penge ser mildest talt ud til at være givet godt ud.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/beu/spm/47/svar/1832236/2487522.pdf

 

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2018/08/155-personer-udtaget-til-kontrol-efter-foerste-halvaar-med-lufthavnstilsyn/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…