Så faldt hammeren igen over Levakovic-klanen: Over 16 års fængsel og to udvisninger – dermed er i alt seks medlemmer af sigøjnerbanden nu blevet udvist

Familefoto med tilfældige medlemmer af Levakovic familien

Der blev ikke giver ved dørene, da et enigt nævningeting ved Retten i Glostrup fredag den 24. september afsagde domme mod fire medlemmer af den berygtede Levakovic-klan.

 

Det blev samlet til i alt 16 år og 9 måneders fængsel og to udvisninger for en række grove indbrudstyverier og forsøg på indbrudstyverier samt et tilfælde af røveri mod ældre mennesker i deres hjem.

 

Banden fik adgang til de ældres hjem under påskud af, at kom fra kommunen og  skulle spritte som følge af covid-19.

 

Sådan faldt dommene og udvisningerne

Den hårdeste dom på fem år og seks måneder plus udvisning faldt over Jimmi Levakovic. En hærdet kriminel med i forvejen atten domme bag sig.

 

Han er tidligere blevet dømt til udvisning, men blev i marts 2019 reddet af Højesteret, som lagde vægt på, at han er født og opvokset i Danmark, hvor han har en kone og tre mindreårige børn.

 

Dollar Levakovic fik tre år og seks måneders fængsel plus udvisning. I lighed med sin fætter Jimmi er også han en hærdet kriminel med 22 domme i bagagen.

 

Fætrenes tante, Silvia Winther, blev idømt fem års fængsel. Hun var den eneste, der fik dom for røveri og blev desuden kendt skyldig i seks grove indbrudstyverier eller forsøg på indbrudstyveri.

 

Sigøjnerboss Gimi Levakovics søn, Santino, blev idømt to år og ni måneders fængsel.

 

Med fredagens to udvisninger er nu i alt seks medlemmer af Levakovic-banden udvist til Kroatien, hvor de er statsborgere.

 

Retten: Covid-19 påskud en skærpende omstændighed

I sin begrundelse for straffene anfører retten i sit domsudskrift, at forbrydelser relateret til covid-19 er en stærkt skærpende omstændighed.

 

”Forholdene (altså tiltalepunkterne – red.) var henført til straffelovens § 286, stk. 1, der omhandler særligt grove tyverier eller tyveriforsøg, da forholdene var begået af flere i forening og var rettet mod ældre og sårbare mennesker, ligesom kriminaliteten har været systematisk og organiseret.”

 

Videre hedder det i domsudskriftet, at:

 

”Forholdene var endvidere henført til straffelovens § 81 d, stk. 1, der trådte i kraft den 2. april 2020, hvorved straffen for blandt andet indbrudstyveri og røveri kan forhøjes med indtil det dobbelte, når lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.”

 

Alle fire dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.

 

Du kan læse rettens domsudskrift her:

https://domstol.dk/glostrup/aktuelt/2021/9/dom-i-sag-om-saerligt-grove-indbrudstyverier-og-roeveri-mod-aeldre-mennesker-med-skaerpet-straf-efter-straffelovens-covid-19-bestemmelse-og-udvisning/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…