Regeringens kovending: Fem af IS-kvinderne i Syrien har fået våbentræning – er de blandt de tre, der nu kommer til Danmark?

Arkivfoto fra Islamisk Stat af ukendte kvinder (You Tube)

BREAKING NEWS – IS-kvinderne kommer til Danmark

 

Mon ikke vi alle har vidst det hele tiden? Kovendingen – den måtte komme.

 

Regeringen blev så hårdt presset fra alle sider, at den til sidst gav op og nu lader tre IS-kvinder (to etnisk danske og én med dansk statsborgerskab) og deres fjorten børn komme tilbage til Danmark.

 

Officielt skyldes kovendingen den udsendte Taskforce, hvor der ganske vist ikke kom noget frem, man ikke allerede vidste i forvejen. Og så selvfølgelig PETs nye vurdering, som ingen kan se noget nyt i.

 

Hvor PETs vurdering blev verfet til side af regeringen  (links her også til Samråd og Spørgetime) samt i Deadline 6. marts, blev den såkaldt nye vurdering den 18. maj tillagt en overvældende vægt (se Deadline 18. maj).

 

Venstrefløjen vandt. Blå blok og Danmark tabte.

 

En pinlig affære

Den 6. marts i år var udlændingeordfører Rasmus Stoklund i Deadline (start minut 1:52), og der var absolut ikke nogen tvivl om regeringens fastholdelse af, at IS-kvinderne ikke nogen sinde skulle bringes tilbage til Danmark. Mødte de tre danske statsborgere op ved grænsen, ville man være nødt til at lukke dem ind, men konsulær bistand til at komme til Danmark ville de ikke få.

 

Dog ville man gerne tage imod disse kvinders i alt fjorten børn, hvis mødrene ville give afkald på dem.

 

Naturligvis ville mødrene da ikke det. Børnene var midlet til at nå målet: Danmark.

 

To en halv måned efter så vi en – selv for regeringer – fantastisk kolbøtte.

 

Så det var sådan set ikke underligt, at det blev en pinlig affære, da Socialdemokratiets retspolitiske ordfører Jeppe Bruus kom i Deadline tirsdag den 18. maj (start minut 2:20). Han var bestemt ikke i en misundelsesværdig situation, da han ynkeligt måtte prøve at forsvare regeringens chokerende kovending ved nu at fremføre det stik modsatte af Stoklund.

 

Bruus ville helst ikke tale om støttepartiernes sejr. Næh, der var udelukkende tale om PETs vurderinger og så naturligvis vurderingen fra Task-Force, som man havde nedsat, og som støttepartierne krævede skulle levere resultatet (det ”rigtige”, forstås) senest den 15. maj (regeringen kom 3 dage for sent).

 

Venstrefløjspartierne kunne slet ikke få armene ned ved regeringens kovending, og især Sofie Carsten Nielsen (RV) var begejstret. Hun mindedes vist partiets velmagtsdage som kongemagere i dansk politik, så der var plads til en vis gavmildhed, da hun sagde, at der ikke skulle tales om, hvem der havde tabt, og hvem der havde vundet.

 

Også Rosa Lund (Enhedslisten) deltog i Deadline. Budskabet var: Vi fortsætter. Vi skal også have de de fire kvinder, der ikke mere har dansk statsborgerskab samt deres fem børn til Danmark.

 

Jubel over hele den røde linje. Nu kommer fremtidens taknemlige vælgerkorps til Danmark.

 

Et ekstra plus er, at Danmark nu kan blive taget af FNs ”skammens liste”. Deadlines studievært havde aldrig hørt om denne skammens liste. Men jo da,  den eksisterer skam, og Danmark var blevet anbragt på den ifølge FN’s Rapporteur (en person, der holder øje med, at ingen lande overtræder de regler, FN har besluttet).

 

Er kvinderne farlige – er deres børn?

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger den 26. marts havde PET og FE foretaget konkrete trusselsvurderinger af de syv kvinder, der befandt sig i Syrien. Fem af kvinderne vurderedes at udgøre en mulig trussel, da de havde fået våbentræning.

 

Denne orientering blev givet i Udenrigsministeriet til partilederne.

 

Fire kvinder har administrativt fået frataget deres danske statsborgerskab (den ene har ikke børn). Tre kvinder er danske statsborgere, de to er etniske danskere, den tredje ifølge oplysning på TV fra Eks-Jugoslavien. Da hun ikke har dobbelt statsborgerskab, kan hun ikke få frataget sit danske, fordi hun i så fald vil blive statsløs.

 

Hvem er de fem våbentrænede kvinder blandt de syv.

 

Det fremgår, at i hvertfald de to somaliske kvinder har fået våbentræning. Men hvad med de andre tre? Hvem er de?

 

Burde vi ikke have at vide, om en eller flere af de tre, vi nu skal have til Danmark, er blandt de resterende 3 farlige?

 

Men ikke kun regeringen foretog en kovending. Det gjorde også PET, som nu kunne erklære, at ingen af kvinderne er farlige.

 

Men kommer børnene ikke tilbage til Danmark nu, kan de blive farlige for befolkningen, mener eksperterne. Det er så de børn, der skal gå i skole med vores børn.

 

Hvem er IS-kvinderne i lejrene?

 

Danske statsborgere

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/her-er-de-seks-moedre-som-tvinger-regeringen-i-knae/8516345

 

I al-Hol sidder en 36 år gammel kvinde, der har i alt syv børn, hvoraf tre af dem er fyldt ti år.

 

I al-Roj sidder der en 33-årig kvinde, som har fem børn. To af børnene er mere end ti år gamle.

I al-Roj lejren sidder en 31-årig kvinde, der har to børn.

 

Et barn, der kom voldsomt til skade, blev bragt til Danmark sidste år.

 

Ikke længere danske statsborgere

I al-Roj sidder en 23-årig kvinde, der tog til Syrien, da hun var 16 år gammel. Hun har et barn. Kvinden og hendes somaliske tvillingsøster, der ingen børn har, har fået frataget deres statsborgerskab.

 

I al-Roj sidder en 32-årig kvinde, der også har fået frataget sit statsborgerskab. Hun har to børn.

Kvinde 26 år med to børn. I hvilken lejr hun opholder sig, har det ikke været muligt for Ekstra Bladet at få afklaret. Har fået frataget sit statsborgerskab.

Det er disse kvinders fem børn, som regeringen vil tage til Danmark, hvis mødrene vil tillade det.

 

Indtil videre har de nægtet at give afkald på deres børn. De har formentlig et håb om, at det vil gå lige så godt for dem som for de danske statsborgere.

 

To af kvindernes fratagelse af statsborgerskab er indbragt for de danske domstole. Advokat Foldschak siger i den forbindelse, at det er svært at føre en retssag, når kvinderne ikke kan være til stede i retten.

 

Vi kan tage det helt roligt

Kære medborgere (danskere, der vil Danmark). Med importen af potentielle terrorister ved vi nu, at Danmark bliver et langt mere sikkert sted, når de er her frem for mange tusinde kilometer væk. Men skulle de – eller deres opvoksende børn – udsætte os for terror, kan vi glæde os over igen at kunne gå i fakkeltog, synge en sang og høre på politikernes taler om, at vi bare skal fortsætte som vi plejer, og at Islamisk Stat ikke har noget med islam at gøre.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…