Regeringen smider bombe i debatten om stramning af dansk udlændingepolitik

Den socialdemokratiske regering har fremsat et lovforslag om ændring af udlændingeloven. Forslaget indebærer, at Danmark skal sende asylansøgninger videre til et andet land.

 

Dette land skal så realitetsbehandle asylansøgningen, og det skal give ophold og beskyttelse til asylansøgeren, hvis vedkommende får flygtningestatus.

 

Selve denne tankegang er på ingen måde ny. Inden for EU har en række lande – herunder Danmark – længe kredset om at etablere et nyt asylsystem efter denne model.

 

Der har været mange debatter mellem EU-landene og mange forslag til, hvordan tanken kunne realiseres, gennem de senere år.

 

Men drøftelserne er hver gang strandet på, at man ikke kunne finde noget land, der var villig til at påtage sig opgaven med at huse asylansøgerne og behandle deres ansøgninger.

 

Rwandas rolle

Nu gør Socialdemokratiet i Danmark så et nyt forsøg. Man smider en bombe i debatten. Den kan ende med at blive endnu en fuser. Men det kan også tænkes at åbne mod et nyt asylsystem.

 

Det er nemlig ikke bare en løs idé. Der er tale om en ændring af asylsystemet, som Danmark diskuterer konkret med det midtafrikanske land Rwanda.

 

Integrationsminister Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har besøgt Rwanda for at drøfte mulighederne for, at Danmark kan sende asylansøgere til det det fattige afrikanske land, hvor de så skal have behandlet deres asylansøgning og eventuelt tildeles opholdstilladelse.

 

Rwanda er absolut ikke uvant med at håndtere flygtninge. Blandt andet har landet taget imod en del flygtninge fra Libyen.

 

Bemærkelsesværdigt skridt

Foreløbig har man kun udformet et ”forståelsespapir” mellem Danmark og Rwanda. Det store spørgsmål er naturligvis, hvad det kan blive til i praksis.

 

Men der er taget et bemærkelsesværdigt nyt skridt med denne aftale, der lægger op til, at personer, der ønsker asyl i Danmark, henvises til Rwanda for at få deres sag behandlet og for at få beskyttelse, hvis der er basis for det.

 

Rwanda kan få en økonomisk gevinst ud af en sådan aftale og en stærkere politisk rolle i forhold til Europa.

 

Danmark kan opnå, at der fremover bliver langt bedre muligheder for at bremse strømme af asylansøgere her til landet.

 

Flygtningestrømmen og dens konsekvenser

Som bekendt har vi i perioder haft en massiv tilstrømning, senest da Angela Merkel i 2015-16 åbnede for flygtninge fra især Mellemøsten i massivt tal.

 

De voldsomme flygtningestrømme har skabt en befolkningsudvikling i Danmark (og andre lande), der er i gang med fundamentalt at ændre vores samfund.

 

Konsekvensen har været stadig større parallelsamfund, dybe ændringer i kultur og værdier og en voksende islamisering af det danske samfund.

 

Et på alle måder absurd system

Længe har det primært været borgerlige partier, med Dansk Folkeparti i spidsen, der har sejlet op mod denne udvikling.

 

Men Socialdemokratiet har nu lagt en væsentligt strammere kurs i udlændingepolitikken. Et meget vigtigt led i denne stramning af S-kursen er blevet tanken om, at asylansøgninger til Danmark bør behandles uden for landets grænser.

 

Socialdemokraterne fandt ud af – ligesom mange andre – at det eksisterende asylsystem er dybt skadeligt for vores land.

 

Hvis man kommer til Danmarks grænse og siger ”asyl”, bliver man lukket ind. Og mange asylansøgere bliver i landet, selv om deres asylansøgning er blevet afvist.

 

Samtidig bliver der spildt enorme summer på, at de pågældende mennesker fragtes helt op til Danmark, får kost og logi i en længere periode – hvorefter de i mange tilfælde bliver hængende i det danske samfund, selv om deres asylansøgning er blevet afvist.

 

Det er økonomisk stærkt belastende og det er ødelæggende for det danske samfund og dets kultur. Et på alle måder absurd system.

 

Mette F. mødte en mand fra Oxford

Socialdemokratiet og Mette Frederiksen fik for alvor øje på absurditeten, da partiet i 2018 arrangerede en konference, som var stærkt inspireret af professor Paul Collier fra Oxford University.

 

Collier gjorde opmærksom på, at det var stærkt problematisk at fragte asylansøgere fra meget fjerne lande helt til Danmark. De burde hjælpes i deres lokalområde. Socialdemokrater begyndte at spidse ører.

 

Den Korte Avis omtalte tilbage i 2018 denne konference og de nye signaler fra Socialdemokratiet.

 

Asylansøgere skal slet ikke sætte fod på dansk jord

Det er denne tankegang, som den socialdemokratiske regering nu forsøger at omsætte til en asylaftale med Rwanda.

 

Foreløbig er der kun tale om nogle hensigtserklæringer. Men selv de markerer et betydeligt nybrud.

 

Regeringen vil ikke bare sende asylansøgere videre til Rwanda. Man vil overlade realitetsbehandlingen af asylansøgningerne til Rwanda – eller hvilket land, det nu bliver. Og man lægger op til, at asylansøgerne/flygtningene i givet fald skal have ophold i Rwanda.

 

Med andre ord: Asylansøgere skal slet ikke sætte fod på dansk jord. Man vil bryde med det velkendte problem, at tilrejsende får adgang til Danmark ved at sige, at de søger asyl – hvorefter de dukker under og lever videre i det danske samfund. Med stadigt voksende parallelsamfund som resultat.

 

Heftige reaktioner fra de borgerlige

Det socialdemokratiske udspil har udløst ret heftige reaktioner fra flere borgerlige politikere. ”Det lugter mere og mere af vælgerbedrag,” lyder det således fra den konservative Marcus Knuth.

 

Der er nok to grunde til de vrede kommentarer fra Knuth og andre borgerlige røster:

 

For det første reagerer man på, at Socialdemokratiet i årevis modarbejdede en stram udlændingepolitik – hvorefter Mette Frederiksen nu lancerer sig som superstrammer.

 

For det andet generer det de borgerlige, at Socialdemokratiet får stor opmærksomhed med nogle forslag, som indtil videre er ret løse hensigtserklæringer.

 

De blå skal passe på

Men de blå partier skal passe på, at de ikke bliver fanget i en meget defensiv rolle. Som dem, der brokker sig på sidelinjen, mens Mette Frederiksen tager initiativerne. Det bliver sjældent belønnet af vælgerne.

 

Mette Frederiksens tanker og regeringens drøftelser med Rwanda er ganske rigtigt ret løse indtil videre. Alt afhænger af, om de bliver omsat til et mere forpligtende samarbejde, der kan bremse asylansøgeres lette adgang til Danmark.

 

Men de borgerlige bør lægge deres kræfter i at få sikret, at man ikke stopper ved et ”forståelsespapir”. Man skal frem til konkrete aftaler, der kan sikre mod nye asylstrømme i fremtiden. Det vil også kræve dansk vilje til finansiering.

 

Der er virkelig meget på spil her. Opgaven er enorm, og den er meget vanskelig.

 

Det skal være slut

Men det skal være slut med, at folk med ikke-vestlig baggrund bare lukkes ind i Danmark, hvis de siger ”asyl”. Og det skal være slut med, at de derefter bare bliver her i landet, selv om deres ansøgning afvises.

 

De skal slet ikke ind i landet. Asylbehandlingen skal foregå uden for landets grænser.

 

Danskerne kan med rette kræve, at et stort flertal i Folketinget samles om den opgave.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…