Regeringen kommer med nyt stort coronaudspil – de borgerlige kræver hurtig genåbning af samfundet, og risikerer nyt nederlag i befolkningen

Der er nu et øget pres for en hurtigere genåbning af det coronaramte danske samfund. Dette pres kommer først og fremmest fra de borgerlige partier og erhvervslivet.

 

Men de samme kræfter er ikke særlig klare i mælet, når det drejer sig om at svare på et afgørende spørgsmål i den forbindelse:

 

Hvordan forhindrer man, at en genåbning kommer ud af kontrol og skaber en ny bølge af smitte, som det kan blive meget vanskeligt at få styr på?

 

Dette er langt fra bare en teoretisk problemstilling. Hvis man ikke har et klart svar på dette spørgsmål, risikerer man endnu engang at miste forbindelsen til befolkningens brede flertal.

 

Vi har kunnet se, hvor galt det gik i Portugal, der ellers havde rimeligt styr på coronasmitten, da man foretog en alt for overilet genåbning af landet.

 

Lande som Østrig og Tyskland har også givet en opvisning i problemer i forbindelse med genåbning. Det samme har Storbritannien.

 

Vi ser nu, hvordan den meget smitsomme britiske variant af corona breder sig og er på vej til at blive den dominerende variant i Danmark.

 

Læren fra disse trusler er, at en genåbning skal bygge på en klar analyse af, hvor smitten kommer fra, hvor stor den er, og hvordan den bedst kan bekæmpes – før man kaster sig ud i store ord og forhastede forsøg på genåbning.

 

En sådan klar analyse og strategi er ikke til at få øje på hos de borgerlige kræfter, der nu taler højt og længe om genåbning.

 

Tre betingelser skal opfyldes

For at gennemføre en effektiv strategi for genåbning, må man opfylde tre betingelser:

 

Man skal være rustet til en omfattende testning af borgerne.

 

Man skal sætte en vaccineplan i gang, der kan dække en stor del af befolkningen.

 

Man skal have en strategi for, hvordan man kan gøre en særlig indsats i forhold til de dele af samfundet, hvor der er særlige problemer med at få smitten under kontrol. Det mest slående eksempel er de store indvandrerbefolkninger på den københavnske vestegn, hvor smitten er meget høj.

 

Risikerer at blive kørt over af regeringen

Men når man lytter til de utålmodige borgerlige røster, der ikke kan få genåbning af samfundet hurtigt nok, får man ikke meget at vide om, hvordan de havde tænkt sig at få skabt grundlaget for, at det er forsvarligt at genåbne hurtigere.

 

Man får kun ret løse tanker om blandt andet åbning af skoler, efterskoler og små virksomheder. Det kan være udmærkede tanker.

 

Men de er indtil videre ikke klare og konkrete nok. Og frem for alt mangler der mere overordnede forslag til, hvordan samfundet som helhed skal håndtere den nuværende krævende situation.

 

De blå partier og erhvervslivet er nødt til at oppe sig væsentligt mere i denne debat. Ellers bliver de simpelt hen kørt over af regeringen, der er i fuld gang med at udrulle en strategi for genåbningen af samfundet.

 

Tests, vacciner og smitteopsporing

Udgangspunktet er, at de nuværende corona-restriktioner udløber 28. februar. Disse restriktioner vil i et eller andet omfang blive forlænget. Men det vil gå hånd i hånd med en fornyelse af metoderne til at få bugt med smitten.

 

Regeringen vil nu skrue kraftigt op for en massetestning af befolkningen.

 

Man vil lave mange flere testcentre, så langt flere kan blive testet langt hyppigere. Samtidig har man indkøbt materiale til at gennemføre lyntests, der ikke er så ubehagelige som de hidtil kendte.

 

Den nye test kræver kun, at vatpinden stikkes et par centimeter op i næsten. Borgeren oplever ikke det ubehag, der hidtil er opstået, når vatpinden drejes rundt på næsens bagvæg.

 

Øget testning er et afgørende supplement til de vacciner, som fremover skal beskytte danskerne mod smitte.

 

Den virus, som vaccinen skal beskytte mod, muterer. Derfor kan man ikke bare slå sig til ro med, at man er vaccineret én gang for alle. Man skal hele tiden tjekkes for, om man er modstandsdygtig over for virus i dens helt aktuelle form.

 

Fortsat massiv testning er afgørende. Denne testning skal være forbundet med løbende smitteopsporing. Det er ikke nok at vide, hvem der er smittet. Man skal også vide, hvilken udgave af smitten det drejer sig om, og hvilke personer den kommer fra.

 

Lukkede grænser

Men hvis tests og vacciner for alvor skal komme smitten til livs, så kræver det lukkede grænser. Man skal have styr på, hvem der kommer ind i landet, ellers kan vacciner og tests ikke sikre, at danskerne holder sig smittefrie.

 

Man er altså nødt til at sikre sig, at det danske samfunds strategi mod corona ikke bliver underløbet af smitte, der kommer udefra.

 

Smitten på Københavns vestegn

Men man er sandelig også nødt til at sikre sig, at det danske samfunds strategi mod corona ikke bliver underløbet af smitte, der kommer indefra. Det vil sige fra områder i vores samfund, hvor alt for mange indbyggere giver fanden i coronaregler, sådan at smitten spreder sig voldsomt.

 

Det danske samfunds største problem i den forbindelse er Vestegnen i Hovedstadsområdet.

 

Befolkningen på Vestegnen har en meget høj andel af ikke-vestlige indvandrere. Med denne befolkningssammensætning følger også en udbredt coronasmitte. Generelt er smitteniveauet klart højere blandt ikke-vestlige indvandrere end blandt danskere.

 

Disse kendsgerninger er velkendte. Der bliver også talt en del om den. Men det bliver i alt for høj grad ved snakken.

 

Ser man for eksempel på den kommune i Danmark, der for øjeblikket har landets højeste smittetryk, nemlig Ishøj på Vestegnen, så kommer der ikke herfra noget brugbart bud på, hvad man skal gøre for at bremse truslen.

 

Borgmester Ole Bjønstorp (S) leverer stort set ikke andet end vage floskler. Men også regeringen og landspolitikerne i øvrigt har svært ved at komme med overbevisende forslag til at tackle problemerne.

 

Dette er meget alvorligt. Vestegnen er en stærkt faretruende kilde til coronaens udbredelse i Danmark. Det er fuldstændig fatalt, hvis man i vestegnskommunerne og på landsplan fortsætter med den passivitet og den gang verbal røg, som man skjuler de enorme problemer bag.

 

Overlæge: Luk hovedstadsområdet af

Den dybt alvorlige situation på Vestegnen har nu kaldt røster frem, som prøver at gøre noget alvorligt ved de store problemer – i stedet for bare at lade dem sejle og vende ryggen til.

 

Nogle af disse røster taler ikke kun om Vestegnen, men om hele hovedstadsområdet og dets store problemer med indvandring og corona.

 

Et markant udspil i den forbindelse er kommet fra overlæge Joachim Hoffmann-Petersen, der er formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Hoffmann-Petersen er i øvrigt også folketingskandidat for De Konservative.

 

Han foreslår, at man for en periode lukker Hovedstaden af i forhold til resten af landet. Således, at der kun tillades begrænset trafik på særlige vilkår ind og ud af området. Dermed skal der sikres bedre styr på smitten.

 

Et lignende tiltage kendes fra den finske hovedstad Helsingfors og fra den australske storby Melbourne – med betydelig succes.

 

Man kunne jo tænke sig, at Joachim Hoffamnn-Petersens konservative partifæller og andre borgerlige kræfter, gik ind i den vigtige debat om, hvordan man får styr på et storbyområde, der er et kæmpemæssigt arnested for coronasmitte.

 

Brug for borgerlig nytænkning

Men foreløbig er dette ikke sket. De Konservative er, ligesom de fleste andre borgerlige partier, travlt optaget af at kræve hurtig genåbning uden at give et kvalificeret bud på, hvordan man så holder styr på smitten i det danske samfund i den sprængfarlige situation, som vi befinder os i.

 

Imens løber den socialdemokratiske regering med initiativet i debatten – og med støtten fra befolkningens flertal.

 

Der er brug for nytænkning hos de borgerlige partier.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…