Regeringen er under hård beskydning, fordi den henter kvinde fra Islamisk Stat hertil – men det er kun en lille del af en langt større trussel mod Danmark

De blå partier går nu til hårdt angreb på regeringen og specielt udlændingeminister Mattias Tesfaye. Det skyldes, at man giver en kvinde med tilknytning til Islamisk Stat opholdstilladelse i Danmark.

 

Nu siger regeringen, at hun har ret til at komme til Danmark med børnene.

 

De danske regler burde ellers kunne forhindre, at noget sådant skete.

 

Kvinden har dobbelt statsborgerskab, det ene er dansk. I et sådant tilfælde kan de danske myndigheder administrativt fratage hende det danske statsborgerskab – for hun vil stadig have sit udenlandske statsborgerskab tilbage. Og så skulle Danmark ikke hænge på denne fanatiske islamist.

 

Men kvinden har fået lov til at beholde sit danske statsborgerskab og til at slå sig ned i Danmark med sine syv børn i Syrien. Det skyldes efter alt at dømme en gigantisk brøler.

 

Sandsynligvis har embedsmænd snorksovet

Sandsynligvis har nogen i embedsværket snorksovet og givet indtryk af, at kvinden alene havde et dansk statsborgerskab. Derfor ville man ikke kunne fratage hende dette statsborgerskab, idet hun så ville blive statsløs.

 

Men det viser sig altså, at denne IS-kvinde faktisk har dobbelt statsborgerskab, og derfor kunne man tage hendes danske statsborgerskab og adgangen til at slå sig ned i Danmark fra hende.

 

Nu er skaden sket. Kvinden har fået adgang til Danmark. De blå partier er forbitrede over denne kæmpebrøler og kræver, at regeringen tager affære. Men regeringen gør ingenting, fordi den ikke aner, hvad den skulle gøre.

 

Danskerne skal nu lægge land til et menneske, der bærer på et stort had til det danske samfund.  Et menneske, der har støttet, at man bekæmper vores samfund med våben i hånd og med de mest bestialske metoder.

 

Hun skulle aldrig have haft lov til at komme til Danmark. For regeringen er det dybt beskæmmende, at dette har kunnet ske. Selvfølgelig skal den kritiseres hårdt for det.

 

Men vi har langt større problemer

Men Danmark har langt større problemer med islamisk indvandring end denne sag om en IS-kvinde og hendes børn.

 

Sagt i korthed: Dag for dag bliver Danmark mere og mere muslimsk. Dag for dag bliver Europa mere og mere muslimsk.

 

Det betyder, at Danmark og Europa mere og mere bliver præget af kultur og værdier fra samfund, der ligger meget fjernt fra vores samfund med dets frihed, fredelighed, ligestilling og kritiske tænkning.

 

Når en befolknings sammensætning får lov at ændre sig dramatisk, så ændrer kulturen og værdierne sig også dramatisk.

 

Det er det, der sker i øjeblikket. Det er i sig selv meget alvorligt.

 

Et lille politisk korrekt mindretal

Men det bliver endnu mere alvorligt af, at et lille politisk korrekt mindretal gør alt for at skrige de mennesker ned, der siger, at denne udvikling er helt uholdbar.

 

Dette mindretal er meget stærkt repræsenteret i nøglesektorer som medier og uddannelser. De ønsker at fortie de enorme ændringer, der i disse år sker i befolkningens sammensætning og dermed i samfundets værdigrundlag.

 

Vi ser det absolut ikke kun i Danmark. Det er langt værre endnu i landene omkring os såsom Sverige og Tyskland.

 

Man skaber et helt andet land med en anden befolkning og en anden kultur

I Tyskland er man nu gået ind i slutspurten på valgkampen. Landet har voldsomme problemer med ikke-vestlig indvandring. Fra storkriminelle indvandrerklaner til talstærke befolkningsgrupper, der føler større loyalitet over for den islamistiske tyran Erdogan i Tyrkiet end over for folkevalgte tyske politikere.

 

Tyske politikere har slet, slet ikke styr på konsekvenserne af den masseindvandring, som de i deres politiske korrekthed har sat i værk.

 

I Sverige, hvor meningsdannere og myndigheder engang viftede med deres bedrevidende politiske korrekthed, har man slet ikke styr på indvandrergrupper – ofte bevæbnede – der tager magten over gader og bydele.

 

Men man vil ikke tale om det. Først og fremmest, fordi man ikke aner, hvad man skal sige. Udviklingen i Sverige, Tyskland og andre europæiske lande er kommet alt, alt, alt for langt ud.

 

Man skaber et helt andet land med en anden befolkning og en anden kultur.

 

Det behøver man ikke at føre en lang akademisk debat om. Man kan for eksempel se det på kriminalitetsstatistikkerne – og i den forbindelse ikke mindst dem, der handler om overgreb på kvinder.

 

TV-Avisens fortielser

Tirsdag aften bragte TV-Avisen for eksempel et indslag om den tyske valgkamp, der var kemisk renset for de enorme problemer med ikke-vestlige parallelsamfund og kriminelle overgreb på kvinder – eksempelvis gruppevoldtægter i en ny størrelsesorden.

 

Folk kan selvfølgelig læse Den Korte Avis i stedet. Men der er ikke nogen undskyldning for den politisk korrekte propaganda i TV og andre store medier.

 

Dramatiske ændringer i befolkningens sammensætning

Udviklingen går meget stærkt – i Danmark og andre europæiske lande.

 

I Sverige er 20 procent af befolkningen født uden for landets grænser.

 

I Tyskland har 40 procent af alle børn under seks år nu en familiebaggrund uden for Tyskland.

 

I Danmark går det i den grad samme vej. Nogle steder mere end andre. I Ishøj Kommune på Københavns Vestegn fødes to ud af tre børn af en indvandrer eller efterkommer.

 

Den udvikling bevæger sig ubønhørligt, og den betyder, at Danmark og andre europæiske lande bliver mere og mere muslimske.

 

Så tag dog på studietur i Danmark og Europa

Man kan naturligvis være muslim og et aldeles udmærket menneske. Men hvis islamisering og ikke-vestlig indvandring i det hele taget kommer til at præge stadig større dele af vores samfund, vil det have meget store konsekvenser.

 

Vi vil få et samfund med mere vold, mere tvang, mere kriminalitet, mere ufrihed, mere kvindeundertrykkelse. Vi vil få et samfund med langt mindre frihed, lighed og kritisk tænkning. Et samfund, hvor store dele af befolkningen mener, at Allah i sidste ende skal bestemme det hele.

 

Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvad der menes med dette, så kan de jo tage på en studietur til Göteborg, Malmø, Berlins indvandrerbydele eller Düsseldorf. Marseille kunne også være et godt bud, for ikke at tale om et kæmpestort område som Seine-Saint-Denis ved Paris. Eller betydelige dele af London og de midtengelske byer.

 

Og så har vi jo selv rige muligheder med Københavns Vestegn, Tingbjerg, Vollsmose, Gellerup og de andre steder, som giver indblik i et fremtidens Danmark, der i stigende grad tager præg af den muslimske verden.

 

Det går stærkt

Udviklingen går stærkt, og den er på vej til at ændre vores samfund dramatisk. Imens lader store medier i Danmark og udlandet, som om denne udvikling slet ikke finder sted. Til trods for, at det vil resultere i et meget dårligere, mere ufrit og mere undertrykkende samfund.

 

Jo, det er dybt uacceptabelt, at kvinden fra Islamisk Stat kommer til Danmark med sine børn. Så lad os diskutere det. Men lad os først og fremmest diskutere de langt alvorligere udfordringer, som vores samfund står overfor. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…