Arm i arm med De Radikale og Enhedslisten laver TV2 politisk propaganda til støtte for iraker, der bor ulovligt i Danmark

Tv2's logo

Mange mennesker fra den muslimske verden er rejst til Danmark og har forsøgt at få opholdstilladelse her, selv om de ikke er flygtninge.

 

Disse mennesker, der ikke er på flugt, har ikke ret til at slå sig ned her i landet. For det første er de en økonomisk belastning. For det andet bidrager de til, at stadig flere mennesker med muslimsk baggrund slår sig ned her i landet. Altså en islamisering.

 

Det ønsker den danske befolkning ikke.

 

Derfor er der regler og lovgivning, der skal sikre, at man kun kan få opholdstilladelse her i landet, hvis det kan påvises, at man er på flugt fra forfølgelse og krig.

 

Folkelig støtte til stram udlændingepolitik

Gennem årene har langt de fleste danskere støttet, at der var stramme regler for, hvem der kunne få permanent opholdstilladelse i Danmark. Der er ikke stemning for at få en tilstrømning af mennesker, der alene vil hertil for at få et bedre liv.

 

De fleste danskere ved godt, at det ville ændre befolkningens sammensætning ganske kraftigt – med en langt større andel fra den muslimske verden.

 

For at undgå dette støtter danskernes flertal en stram udlændingepolitik.

 

De nuværende regler er ganske vist langt fra stramme nok til at sikre mod et Danmark, der præges  stærkere af islam. Men disse regler lægger trods alt en bremse på, hvor mange migranter der kommer hertil.

 

Politisk korrekthed

Et stort flertal i befolkningen og Folketinget går ind for, at vi skal have stærke barrierer mod masseindvandring fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande.

 

Men der er grupper, som gerne ser, at der er en langt friere mulighed for at komme fra for eksempel arabiske lande og slå sig ned i Danmark.

 

Politisk gælder det frem for alt De Radikale og Enhedslisten. Socialt er disse holdninger massivt til stede i bestemte samfundsgrupper.

 

Journalister er én af disse grupper. Her er den venstredrejede politiske korrekthed voldsomt dominerende.

 

Irakisk kvinde bruger TV2 til at forsøge at få opholdstilladelse

Det oplever vi et meget markant eksempel på i disse dage. Det drejer sig om en sag, hvor en irakisk-kurdisk kvinde forsøger at presse danske myndigheder til at give hende opholdstilladelse til at blive i Danmark sammen med hendes børn – selv om hun ikke har nogen ret til opholdstilladelse.

 

For at øge presset på danske myndigheder og politikere har hun søgt at mobilisere danske journalister til at fremstille hende som et offer for umenneskelig og urimelig behandling.

 

TV2 har gjort sig selv til instrument for kvindens forsøg på at blive i Danmark, selv om hun ingen ret har til det. Det gør man ved at fremstille hende som et stakkels offer for en helt uforståelig hårdhed fra de danske myndigheders side.

 

Her spiller TV2 meget aktivt sammen med De Radikale og Enhedslisten, der altid ønsker flere migranter til Danmark.

 

Det, TV2 leverer i denne sag, er ikke journalistik. Det er politisk propaganda, der er af samme støbning som den, der kommer fra De Radikale og Enhedslisten.

 

Nægter at rejse hjem

Sagen drejer sig om den 33-årige Regini Sharafani. Hun har ikke opholdstilladelse i Danmark, og hun har ikke udsigt til at få opholdstilladelse i Danmark. Myndighederne har nemlig konkluderet, at hun ikke er flygtning. Hun er ikke forfulgt, og hun er ikke truet af krigshandlinger.

 

Alligevel nægter hun at rejse ud af Danmark, selv om hun har fået besked på det.

 

I stedet har hun forsøgt at skabe en situation, hvor det giver problemer at sende hende ud af landet. Hun har således fået tre børn under opholdet her i landet, selv om hun altså ikke har lov til at slå sig ned, og selv om hun har vidst dette.

 

De sidste fire år har hun boet på Kærshovedgård. Det er op til hende selv at komme ud af denne situation.

 

Hvis hun indvilliger i at rejse hjem, sådan som hun skal, kan hun vinke farvel til Kærshovedgård og nogle af de tvivlsomme typer, der er en del af klientellet her. Og familien kan blive genforenet i Irak.

 

Hun har ikke ret til at blive boende her

Hun er ikke i Danmark, fordi hun har ret til det. Hun er i Danmark, fordi hun og hendes familie hellere vil være i Danmark end i Irak. Men man kan ikke bygge en holdbar dansk udlændingepolitik på, at alle, der gerne vil blive her, kan få lov til det.

 

Hun og hendes familie er statsborgere i Irak. Hun har ikke ret til at blive boende her. Hun har søgt om opholdstilladelse, men ansøgningen er blevet afvist. Hun har ikke overholdt sin opholdspligt på Kærshovedgård. Derfor er hun blevet udvist.

 

Men Regini Sharafani er alligevel blevet. Og hun har født tre børn her – til trods for, at hun vidste, at hun ifølge de danske myndigheder skulle rejse ud af landet.

 

Hun har målbevidst arbejdet på at skabe en situation, hvor hendes problemer vokser, og hvor det samtidig bliver vanskeligere for myndighederne at udvise hende.

 

Prøver at skabe et martyrium

Et eksempel er hendes samvær med børnene:

 

Hun kunne jævnligt rejse til Brønderslev og se sine børn, der bor der. Men det gør hun ikke, kan TV2 oplyse.

 

Så kunne familien i stedet flytte tættere på Kærshovedgaard, så det blev meget lettere for mor og børn at være sammen. Men fra TV2’s særdeles tjenstvillige reporter lyder det: ”Familien har overvejet at flytte tættere på Kærshovedgård, men af hensyn til børnenes skole og børnehave har de valgt at blive boende.”

 

Som om danske børn ikke med mellemrum flytter skole og børnehave.

 

Det hele virker som led i en fortælling, som skal give Regini Sharafani et martyrium, der skal lægge et pres for, at hun får lov til at blive i Danmark.

 

Tårer i øjnene

Skulle vi lige slutte af med en smagsprøve på denne særlige TV2-journalistik?

 

Journalisten interviewer Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund, der siger:

 

”Det er ikke meningen, at hun skal hjem og bo hos sin familie. Det er meningen, at denne families fremtid ligger dér, hvor hun har et lovligt opholdsgrundlag.” Altså Irak.

 

Mens Stoklund siger dette, skifter billedet til Regini Sharafani, der tørrer tårer af sine øjne og siger: ”Jeg vil bare være hjemme hos mine børn.”

 

De politisk korrekte journalister

Regini Sharafani har i høj grad selv båret ved til den fortælling, der giver hende et martyrium. Først og fremmest selvfølgelig ved at nægte at rejse hjem, som hun skulle. Dernæst ved at stifte stor familie i Danmark, selv om hun havde fået besked på, at hun ikke fik opholdsret.

 

Dermed lagde hun pres på de danske myndigheder. De Radikale og Enhedslisten har i høj grad deltaget i dette pres for at omgå det danske asylsystem. Og TV2 er gået helhjertet ind som De Radikale og Enhedslistens fæller i denne politiske kamp.

 

Dette mønster er desværre karakteristisk for en stor del af Journalistisk Venstrepartis arbejde.

 

Man bruger et stort medie som et meget aktivt redskab for politisk korrekte meninger. Det sker under anvendelse af følelsesladede ord og vendinger, der skal få danskerne til at elske mere indvandring og glemme alt om stram udlændingepolitik.

 

Men disse holdninger lever kun i et klart mindretal i det danske samfund. De lever blandt de mange politisk korrekte journalister. Og de lever hos mindre partier som De Radikale og Enhedslisten.

 

Flertallet støtter stram udlændingepolitik.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…