Prøv med lidt fra virkeligheden

 Af Ejvind Bitsch

 

Den 29. juni bekostede de strejkende sygeplejersker en helsides annonce, der angive-ligt skulle vise en person, der havde tisset i bukserne. Af bukserne og bæltet kunne det se ud, som om det var en kvinde, der havde stået model til billedet. Temaet var katetre og hvor galt det kunne gå, hvis det ikke var en uddannet sygeplejerske, der havde sat kateteret op.

 

Det var et groft manipulerende billede. Hvis sygeplejerskerne mener, det kræver deres uddannelse for at sætte et kateter op, så står det skidt til. Jeg har fået sat katetre op i hundredvis – af uddannede sygeplejersker, af sosu’er,  af læger (såvel kvindelige som mandlige) og ikke mindst mig selv. Hvad angår mig selv, så drejer det sig om adskillige hundrede. Det eneste tidspunkt, hvor det har gjort ondt, var en gang, hvor en  mandlig læge skulle spille kæk på en 4-mands stue på Rigshospitalet.

 

Det omtalte billede viser som sagt en kvinde. Måske det kan gøre en forskel. Ellers er det et groft usagligt billede og ledsagende tekst. Det kræver helt klart ikke en læn-gerevarende uddannelse at sætte et kateter op. Billedet er naturligvis et led i sygeplej-erskernes fortælling om de hårdt trængte sygeplejerskers arbejdsliv.

 

En smule realiteter, tak! Vi hører gang på gang sygeplejerskerne fortælle om ca. 25.000 kr. for en 37-timers arbejdsuge. Det passer ikke! Hvorfor får vi ikke løn inkl. div. tillæg oplyst? Hvorfor får vi ikke oplyst, hvor mange sygeplejersker, der er på fuld tid? Der er en meget stor del af sygeplejerskerne, der er på nedsat tid? Hvor mange?

 

Sygeplejerskerne vinder ikke med billeder a la det her omtalte, – ej heller med tekster som den her nævnte. Det er heller ikke fremmende, når sygeplejerskerne indrykker store annoncer med en tekst, der fortæller, de er bange for, at deres strejke bliver glemt p.gr.af EM i fodbold. Sygeplejerskernes strejkekasse siges at være meget velpolstret. Jeg forstår godt, de er bange for, at resultatet kommer til at ligne det resultat, FOA opnåede, da de for år tilbage var lock-outet. Sagen er, at sygeplejer-skerne har en dårlig sag. De har ikke noget at beklage sig over sammenlignet med 1000-vis af andre. Lad os få den strejke afsluttet hurtigst muligt. Der er ingen grund til at syge patienter skal betale prisen for sygeplejerskerne drøm om højere lønninger!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…