Positive forventninger til dansk økonomi

Foto: John Bodsholdt Nielsen

Regeringen er ganske optimistisk i bedømmelsen af den økonomiske situation i Danmark. I den økonomiske redegørelse, der netop er offentliggjort, forventes igen stærk fremgang i økonomien.

 

I takt med at store dele af samfundet er genåbnet, er størstedelen af den økonomiske aktivitet vendt tilbage. I den nye prognose skønnes en BNP-vækst på 2,4 pct. i år og 3,6 pct. næste år. Dermed ventes væksten i 2022 at blive den højeste i 15 år.

 

Stigende beskæftigelse 

Den økonomiske fremgang giver også flere job, og beskæftigelsen ventes at stige med 46.000 personer i 2021 og 2022 under ét efter et fald på 22.000 personer i 2020.

 

Boligpriserne 

Boligpriserne er steget voldsomt under coronakrisen. København er i front, men der har været stigninger over hele landet.

 

Væksten i priserne ventes dog at aftage i 2022. Det skyldes, at regeringen blandt andet forventer stigende renter.

 

Regeringen har ikke umiddelbart planer om at gribe ind over for de stigende ejendomspriser. Det fremhæves i den økonomiske redegørelse, at situationen adskiller sig fra den overophedning på ejendomsmarkedet, der kunne konstateres i 2006 og 2007 op til finanskrisen. De stigende boligpriser har således ikke ført til markant større gældsætning for boligejerne. Omfanget af udestående realkreditlån til husholdninger steg med 2,8 procent i 2020 i forhold til 2019. Væksten var til sammenligning 10,2 procent før finanskrisen.

 

De stigende priser afspejler en kombination af høj efterspørgsel og et lavt udbud. Ifølge regeringen afspejler udviklingen, at flere familier har opprioriteret boligsituationen på grund af behov for at kunne arbejde hjemmefra under bedre vilkår samt et ønske om bedre pladsforhold i lyset af udsigten til at tilbringe mere tid i hjemmet.

 

De stigende boligpriser er ikke kun et dansk fænomen. I mange lande er boligerne blevet mærkbart dyrere under coronakrisen. Sverige er et af de lande, hvor boligpriserne er steget endnu mere end i Danmark.

 

Forventning om stigende renter 

Regeringen forventer i den økonomiske redegørelse stigende renter, der sammen med blandt andet kravet om fem procents udbetaling vil lægge en dæmper på prisstigningerne. Dermed lægger regeringen ikke op til, at der skal ske nye indgreb i lånemulighederne.

 

De boligejere, der overvejende har finansieret deres bolig med afdragsfrie lån med variabel rente, skal – et stigende renteniveau holder stik – indstille sig på stigende udgifter.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…