Politisk korrekte eksperter og medier laver nærmest komiske krumspring for at undgå sandheden om corona og ikke-vestlig indvandring – men tallene er krystalklare

TGadebillede fra Nørrebro i København (Foto: Privat)

Forleden skabte lederen af den tyske corona-indsats, professor Lothar Wieler, panik, da han kom med nogle udtalelser på et pressemøde. Sundhedsminister Jens Spahn sad ved siden af ham, da udtalelserne faldt.

 

Panikken blev udløst, fordi avisen BILD stillede spørgsmålet: ”Hr. professor Wieler har i en videokonference med overlæger sagt, at det er tabu, at migranter er stærkt overrepræsenterede som intensivpatienter. Hvordan kan fakta være tabu? Og hvilke politiske konsekvenser vil der blive draget?”

 

Stor skandale. Den slags må en lægelig autoritet ikke sige i det politisk korrekte Tyskland. Og som leder af det vigtige Robert Koch-Institut er Lothar Wieler en absolut frontfigur i de tyske myndigheders kamp mod corona.

 

Wieler slog lynhurtigt bak og kaldte denne debat i en lægekreds for en ”uformel udveksling”. Hvorefter sundhedsminister Jens Spahn gav sig til at væve løs om, at regeringen laver et omfattende informationsarbejde for ”alle befolkningsgrupper”.

 

Men det var slet ikke det, sagen drejede sig om. Sagen drejede sig om den uomtvistelige kendsgerning, at ikke vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede, når det gælder coronasmitte.

 

I Tyskland må den slags sandheder ikke siges. Myndighederne vil hellere være politisk korrekte end ærlige over for deres befolkning. Derfor balladen over Wielers nøgterne udtalelser.

 

Men bag lukkede døre taler de lægelige eksperter mere rent ud af posen – sådan som det tilsyneladende skete på det lukkede møde, som BILD referer til. Og så udvikler man et nærmest komisk kodesprog til at lukke noget ud mellem sidebenene uden at blive ramt af en politisk korrekt straffeekspedition.

 

I stedet for at tale om ”indvandrere”, taler man om ”patienter med kommunikationsbarrierer”!  Patienter med kommunikationsbarrierer … Det er ren komik.

 

Danske mediers politiske korrekthed

Men også i Danmark, hvor vi trods alt kan debattere lidt mere frit, er de politisk korrekte fortielser ganske omfattende.

 

Berlingske omtalte således balladen i Tyskland uden med et ord at nævne, hvad der herhjemme for længst er fastslåede videnskabelige kendsgerninger om ikke-vestlige indvandrere og corona.

 

I Danmark har vi forskere, der ikke nøjes med at levere frygtsomme og forblommede udtalelser om ”patienter med kommunikationsbarrierer”.

 

De leverer videnskabelig dokumentation for, at ikke-vestlige indvandrere er kraftigt overrepræsenterede blandt de coronasmittede.

 

Men det fik de danske medier, der omtalte debatten i Tyskland, ikke lige med. I det hele taget skal man lede meget længe i de politisk korrekte danske medier for at finde en ordentlig omtale af disse forskningsresultater.

 

Også i Danmark leverer medier nærmest komiske krumspring for at undgå sandheden om corona og ikke-vestlig indvandring. I den daglige nyhedsdækning taler man kun sjældent og nødigt om, at coronasmitten i helt uforholdsmæssig høj grad findes blandt ikke-vestlige indvandrere.

 

Man praktiserer fortielsen, selv om det er en veldokumenteret sammenhæng. I valget mellem sandheden og den politiske korrekthed vælger man den politiske korrekthed.

 

En meget vigtig analyse fra Statens Serum Institut

Statens Serum Institut har leveret en meget vigtig analyse af disse sammenhænge: ”Covid-19 og herkomst – opdateret fokusrapport”.

 

Desuden har man lavet et kort og klart notat under overskriften: Status på COVID-19-smitte blandt etniske minoriteter i Danmark”.

 

I den nye rapport og det dertil hørende notat, påpeger instituttet en fundamental og skræmmende kendsgerning:

 

Personer med ikke-vestlig herkomst udgør i alt 25,7 procent af de COVID-19-smittede. Men de udgør kun 8,9 procent af landets befolkning. Der er altså en voldsom overrepræsentation af coronasmittede blandt ikke-vestlige indvandrere.

 

Det er slående, så ringe en omtale denne højst opsigtsvækkende kendsgerning har fået i danske medier. Det er svært at finde anden forklaring på dette end politisk korrekt fornægtelse af kendsgerningerne.

 

De ikke-vestlige indvandreres overrepræsentation blandt de smittede er endda vokset siden en tilsvarende statusrapport i maj.

 

Smitteudvikling ude af kontrol

For danskerne er denne udvikling jo til at se med det blotte øje: Vollsmose, Nordvest-kvarteret, Kokkedal, Kolding, Vestegnen og andre områder. I de indvandrertætte bydele er coronasmitten løbet helt ud af kontrol.

 

Nogle steder har man fået smitten dæmpet noget. Andre steder er den helt gal. Og nogle steder bliver smitten ved med at poppe op i nye områder.

 

Men i de stærkt venstreorienterede og politisk korrekte journalistkredse gør man alt for at fortie disse kendsgerninger for befolkningen.

 

Falske forklaringer

Dette mønster ser man ikke bare i mediers fortielse og forvrængning af den faktiske sammenhæng mellem ikke-vestlig indvandring og coronasmitte.

 

Man ser det også i de forklaringer, som medierne giver på den høje smitte blandt indvandrere – når de ikke kan slippe af sted med simpelt hen at fornægte kendsgerningerne.

 

En central ”forklaring” lyder:

 

Den højere smitte blandt ikke-vestlige indvandrere skyldes, at de er mere udsatte på grund af deres arbejde. For eksempel som bus- og taxachauffører og som plejepersonale.

 

Selv nogle virologer og andre kan finde på at levere denne standardforklaring – til trods for, at der ikke er leveret noget belæg for den. Faktisk er der ifølge Statens Serum Institut leveret belæg for den modsatte konklusion.

 

Den høje smitte blandt indvandrere kan ikke begrundes med deres arbejde

Instituttet slår i sit notat fast, at den meget større coronasmitte blandt ikke-vestlige indvandrere ikke kan henføres til, at de arbejder i bestemte brancher.

 

Der er en generel overrepræsentation af coronasmittede blandt ikke-vestlige indvandrere i forhold til danskere – uanset tilknytning til arbejdsmarkedet og uanset brancher. Med notatets ord:

 

”For alle brancher og typer af offentlige ydelser tegner der sig den samme tendens: At andelen af COVID-19-smittede er højere blandt personer med ikke-vestlig herkomst end blandt personer med dansk herkomst.”

 

Politisk korrekte overlæger, journalister og andre kan altså ikke fortsætte med at lade, som om den særligt høje coronasmitte blandt ikke-vestlige indvandrere i hovedsagen skyldes deres arbejde.

 

Denne påstand bliver hele tiden fremsat fuldstændig udokumenteret. Man henviser aldrig til konkrete undersøgelser. Og nu har Seruminstituttet altså slået fast, at der ikke foreligger nogen dokumentation for påstanden. Men også dette er stort set blevet fortiet af de politisk korrekte medier.

 

De har ikke lyst til at høre sandheden

Hvis man vil have brugbare forklaringer på indvandrernes høje smitte, skal man snarere se på deres kultur, familietraditioner, dårlige sprogkundskaber, fjernhed eller ligefrem fjendtlighed over for det danske samfund.

 

Men det har de politisk korrekte eksperter og mediefolk ikke lyst til at gøre.

 

Så vi skal nok fortsat høre på påstandene om, at indvandrerne har høj smitte, fordi de kører bus. Uanset hvor meget Statens Serum Institut påpeger, at der ikke er belæg for dette. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…