Personer med udenlandsk baggrund udgjorde over halvdelen af dem, der sidste år blev taget for socialt bedrageri i landets Lufthavne

Collage/modelfoto

Sidste år blev i alt 277 personer grebet i socialt bedrageri under kontroller i landets lufthavne.

 

Det oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et svar til Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

 

Antallet dækker til og med tredje kvartal 2020 og drejer sig om personer, der er taget på ferie på trods af, at de er på offentlige ydelser og derfor skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Medmindre man har meldt ferie til sin A-kasse eller kommune.

 

Langt over halvdelen havde udenlandsk baggrund

Af svaret fremgår det, at ud af de i alt 277 personer havde de 161 dansk statsborgerskab, men af dem var de 57 ifølge pasoplysningerne født i udlandet.

 

De havde altså udenlandsk baggrund, men fået dansk statsborgerskab.

 

Tilbage var således 104 personer, der blev registreret som danske statsborgere født i Danmark, medens antallet af socialbedragere med udenlandsk var ikke så lidt højere.

 

Helt præcist 173.

 

Udviklingen fortsætter i år

Ved stikprøvekontrollerne i år er indtil videre i alt 217 personer blevet undersøgt med henblik på mistanke om socialt bedrageri i forbindelse med ferierejser.

 

I sit svar til Peter Skaarup understreger Hummelgaard, at der er tale om ”personer, som er udtaget til yderligere kontrol og altså ikke antal indberettede personer.”

 

Fordelingen er også her i år den samme som sidste år.

 

Af de 217 personer var de 74 danske statsborgere født i Danmark, medens de 39 var danske statsborgere født i udlandet.

 

Tilbage står, at antallet af personer med udenlandsk baggrund, der i år er udtaget til yderligere kontrol, er på 143 personer mod 74 med dansk statsborgerskab født i Danmark.

 

Dansk Folkeparti forhindrede lukning af kontrollen

Hvad angår socialt bedrageri i forbindelse med ferierejser til udlandet, er der intet nyt under solen

 

I perioden fra 2010 og til og med 2015 afslørede kontrollen således i alt 1.385 tilfælde af socialt bedrageri, hvor der blev rejst krav om tilbagebetaling af 10,6 millioner kroner, fremgår det af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

 

Da Venstre-regeringen i 2016 besluttede at afskaffe de 25 årlige kontrolbesøg for at spare 2,1 millioner kroner årligt, rejste Dansk Folkeparti.

 

 

”Ved at tage 608 sociale bedragere i lufthavnen har man efter al sandsynlighed kun fat i toppen af isbjerget,” sagde Peter Skaarup dengang til Den Korte Avis og fortsatte:

 

”Alt tyder på, at der er en udbredt trafik ud af landet af forskellige offentlige ydelser, der modtages uretmæssigt, så i stedet for at nedlægge kontrollen, burde man udbygge den,” lød det fra Peter Skaarup, som understregede:

 

”Dansk Folkeparti vil rejse sagen i Folketinget, og om nødvendigt må der findes et flertal udenom regeringen for minimum at genindføre kontrollen.”

 

Samlede et flertal uden om regeringen

 

Som sagt, så gjort. I august 2016 havde Dansk Folkeparti samlet et flertal mod regeringens nedlæggelse af kontrollen, og fra 1. januar 2018 er kontrollen atter indført. (Den Korte Avis)

 

Og i 2018 blev der gennemført 27 kontrolaktioner i danske lufthavne. 16 i Kastrup, 6 i Aalborg og 5 i Billund.

 

Aktionerne har ført til, at 371 personer blev indberettet til deres a-kasse eller kommune for mistanke om uberettiget udrejse.

 

183 af dem er efterfølgende blevet bedt om at betale penge tilbage. Oveni det bliver de midlertidig trukket i deres offentlige ydelse som sanktion.

 

To af personerne, der skal betale penge retur, har samlet fået en regning på over en million kroner.

 

I 2019 kræver myndighederne 4,7 millioner kroner tilbagebetalt fra 183 borgere.

 

Kontrollen fortsætter frem til 2025

 

I sit svar til Peter Skaarup oplyser arbejdsminister Peter Hummelgaard, at kontrollen i landets lufthavne vil fortsætte.

 

”Sammen med et bredt flertal i Folketinget har vi da også med virkning fra 1. januar 2020 skærpet sanktionerne for personer, der uberettiget og mod bedre vidende har modtaget hjælp under ophold i udlandet,” skriver Peter Hummelgaard og fortsætter:

 

”Endelig kan jeg oplyse, at regeringen i finanslovsforslaget for 2022 lægger op til, at den nuværende bevilling fortsætter frem til 2025.”

 

Læs svaret til Peter Skaarup her

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/uui/spm/689/svar/1809499/2447291.pdf

 

Læs også:

 

https://denkorteavis.dk/2021/tilsyn-i-lufthavnen-afsloerer-socialt-snyd-men-myndighederne-fortaeller-ikke-om-det-er-indvandrere-paa-ferie-i-hjemlandet/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…