Overbefolkning er hovedårsag til ‘Earth Overshoot Day’ – og til udtømning af jordens ressourcer

Colourbox

 

Den 29. juli 2021 var jordens ‘overshoot day’ ifølge Global Footprint Network, hvilket betyder, at jordens befolkning 3 uger tidligere end sidste år har opbrugt jordens ressourcer for året. Hvis det fortsætter med 3 uger tidligere hvert år, vil der snart ikke være flere ressourcer at udtømme, og som jorden ikke kan nå at genskabe. Nogle ressourcer kan desuden ikke genskabes. Årsagen er ikke kun forbrug men især antallet af mennesker, der forbruger, og den linie går kun opad på kurven. Vi bliver stadig ca. 200.000 flere mennesker i verden hver dag (ca. 80 mio. flere mennesker pr. år), og de fattige lande ønsker en levestandard som i de rige lande, hvilket igen vil øge forbruget.

 

Overbefolkning er et stort problem både for klima og natur. Fødselsraten er gået ned i mange lande, men til gengæld lever vi længere. Flere mennesker kræver mere plads, mere mad og vand, forbruger flere af jordens begrænsede ressourcer og forurener mere. Tænk på antallet af bleer til en nyfødt og til en engelsk storfamilie med 22 børn, som TV fornylig viste. Hvis de 22 børn hver får 22 børn, vil tallet vokse til 484 mennesker – sikken et gaveræs juleaften. Forældre får ikke børn for børnenes skyld – det sker af egoistiske grunde eller mangel på prævention. Menneskepligterne, artikel 18: Familieplanlægning er ethvert par ansvar. Man kan godt blive lykkelig med 2 børn!

 

Population Matters er en engelsk miljøorganisation, hvor naturforskeren David Attenborough er protektor. Population Matters agiterer for små familier netop af hensyn til jordens klima og biodiversitet, og som David Attenborough siger: Alle miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umuligt at løse med stadig flere mennesker.

 

I Japan er fødselstallet gået ned, hvilket i medierne bliver fremhævet som et problem, men Japans befolkningstal er stadig langt over landets bæredygtighed. Japan har i dag 126,3 mio. mennesker, men landet ville være bæredygtig med 19,15 mio. mennesker, så der er i virkeligheden over 100 mio. mennesker for meget, som alle udleder CO2, forurener og skal have vand og mad.

 

Klimaændringer gør områder ubeboelige, og kan der produceres fødevarer o.a. til en stigende befolkning, samtidig med at vi løser klimakrisen? Fødevaresektorens udledning af CO2 er siden 1990 globalt steget med 65% og stiger fortsat. Flere tænketanke o.a. mener, vi skal spise mere vegetarmad, og at antallet af husdyr bør reduceres pga. udledning af CO2, men ikke alle ønsker at undvære mælk, ost, smør og leverpostej. Ingen taler om befolkningstilvæksten som et problem. Vi bør være færre mennesker på jorden. 16 mio. børn i verden er ramt af sult og underernæring pga. tørke, sygdomme og et liv på flugt, og det er bedre, at et barn ikke bliver født, end at det dør af sult!

 

Der er mangel på forskellige ressourcer, og manglen på drikkevand vil være dominerende i fremtiden, da man ikke kan leve uden vand og heller ikke kan dyrke fødevarer. Dertil kommer, at antallet af bier er stærkt reduceret, og de kan ikke undværes til at bestøve afgrøderne. En ‘ny’ mangelvare er, at forbruget af sand til brug i byggeri er steget så meget, at den sand, man bruger i betonfremstilling er ved at være brugt, så man henter sand i flodlejer og andre steder, hvor man så ødelægger økosystemet. Sand er ikke bare sand som i Sahara, hvor sandet er for blødt og fint mens det salte havsand skal rense grundigt, før det kan bruges, og dertil bruges energi. Vi bruger sand til byggeri af huse til elektronik fx mobiltelefoner, og naturen kan ikke følge med til vort overforbrug.

 

Ved at løse et problem, dukker der ofte et andet op. Ved vandmangel kan man desalinere/afsalte havvand, men det kræver megen energi – og ødelægger vandet i samme område, som bliver så salt, at fisk ikke kan overleve. Et andet problem i dag er den grønne omstilling med ustabil vind og sol, som nødvendiggør backup, som i form af biomasse af træ fra verdens skove nu udgør størstedelen af den vedvarende energi. Træer fældes, og træflis transporteres med diesel fra Amazonas o.a. steder for at brændes af i danske kraftværker, og udledningen er værre end fra kul. Mark Twain: ”It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled”. Vi narres af vore politiske ledere!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…