Omkring jul steg coronasmitten – nu må alt sættes ind på, at det ikke sker igen omkring påske

Akutafdelingen på Centralsygehuset i Herning (Foto: Ole Sørensen)

Tiden omkring jul sidste år satte fornyet skub i coronasmitten i Danmark.

 

Siden da har Danmark i vidt omfang været lukket ned. Det har været med til at holde smitten under kontrol.

 

Men det betyder ikke, at vi nu bare kan åbne Danmark i hurtigt tempo.

 

Siden jul har der været en række alvorlige smitteudbrud.

 

De er ganske vist stort set alle sket med udgangspunkt i indvandrertætte områder. Men de kan ikke bare betragtes som lokale udbrud. De påvirker hele landets mulighed for genåbning.

 

Senest ser man et voldsomt smitteudbrud i Esbjerg med centrum i indvandrertætte områder. – specielt bydelen Jerne og omkring Stengårdsvej.

 

Her er en skræmmende stor del af befolkningen nu smittet. Det aflæses i det såkaldte incidenstal, der viser antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere.

 

Tallene viser en situation, der er endnu værre end i Vollsmose, da det var værst her.

 

Politisk korrekte medier og politikere nedtoner problemets omfang. Og man fortier i høj grad, at dette smitteudbrud endnu engang understreger den særlige smittefare i indvandrertætte områder.

 

Så kom corona for alvor til Jerne

Disse røster synes bare at håbe, at det driver over, og de gør, hvad de kan, for at borgerne ikke skal opdage, at det endnu engang er ikke-vestlige indvandrermiljøer, der er centrum for smitten.

 

I Esbjerg Kommune vil man nu gøre et forsøg på at få den enorme smitte bragt ned. Blandt andet vil man bruge de samme metoder, som er kendte fra andre smitteområder. Herunder at lade folk fra Styrelsen for Patientsikkerhed gå fra dør til dør og opfordre beboerne til at lade sig teste.

 

Dette er absolut bedre end ingenting. Men fra andre områder kan man se, at det ikke løser problemerne til bunds. I et område som Vollsmose er smitten stadig meget høj – den er bare ikke helt så tårnhøj, som den har været.

 

Samtidig sker der hele tiden det, at når man lige har fået dæmpet smitten i ét lokalområde, så popper den massivt op i et andet. Efter Vollsmose kom Jerne.

 

Vi må ikke blive ved med at gøre de samme fejl

Selv om der gøres en betydelig indsats, kan man på ingen måde påstå, at der nu er styr på smittesituationen i Danmark.

 

Derfor er det ubetinget vigtigt, at der fortsat er en tæt kontrol med smittens udvikling og en vilje til at slå virkningsfuldt ned, når der er tendens til, at tingene kommer i skred.

 

I en situation som denne er det dødsensfarligt, hvis politikerne bare puster til befolkningens forståelige forhåbninger om en rask genåbning af samfundet.

 

Gang på gang har vi set, hvor megen skade forhastede genåbninger kan medføre – i Danmark og endnu mere i udlandet. Vi ikke gentage disse fejl.

 

For hvis man først sætter gang i en ny smittebølge med forhastede åbninger, viser al erfaring, at det kan blive meget vanskeligt at få situationen under kontrol igen.

 

Coronasmitten stiger nu igen i Europa

Situationen stiller store krav til politikernes ansvarlighed.

 

Denne ansvarlighed bør i høj grad udvises op til og under påsken. Ferietider er tider, hvor mange gerne vil give lidt los i forhold til det stramme coronaliv. Men dermed vokser risikoen for nye smitteudbrud.

 

Vi så, hvordan juleferien satte ny gang i coronaen i Danmark. Langt de fleste danskere opførte sig gennemgående meget disciplinerede. Men samlet set blev der lige præcis lindet så meget på folks adfærd, at det hurtigt kunne ses på smitteniveauet.

 

I udlandet ser man også land efter land, der svinger mellem overilede åbninger og kraftige nedlukninger for at genvinde kontrollen.

 

Netop nu har Italien under den nye regeringsleder Mario Draghi indledt en drastisk opbremsning i samfundslivet – for at undgå en ny katastrofe som den, der ramte italienerne ved pandemiens begyndelse.

 

Lande som Tyskland, Norge og Portugal har også måttet opleve, at man er kommet for langt ud i sine åbningsdrømme og har måttet slå bak.

 

Coronasmitten stiger nu igen i Europa.

 

Krav om hurtigere åbning

I Danmark har vi undgået den slags dramatiske op- og nedlukninger. Men også her er der risiko for, at det hurtigt kan gå galt, hvis politikerne har hele hovedet fuldt af åbninger, mens de helst ikke taler for meget om fortsat vilje til stram disciplin.

 

Således varmer flere borgerlige politikere op til påsken med krav om hurtigere åbning. Derimod hører man fra deres side ikke meget til advarsler om, at vi skal passe på – ikke mindst i en ferietid, hvor alle har lyst til at slippe tøjlerne.

 

Fra en virolog som Allan Randrup Thomsen lyder der advarsler. Men især i blå blok er der meget ensidig fokus på budskaberne om, at vi nu skal rask i gang med åbninger.

 

Sandt er det, at vi skal bruge enhver forsvarlig lejlighed til at åbne det danske samfund yderligere. Men sandheden er også, at det bør ske kontrolleret, gradvist og forsigtigt.

 

Vi har absolut ikke brug for et påskeeventyr, der så efterlader os med alvorlige tømmermænd bagefter.

 

Vi har brug for to skridt frem – og så to skridt mere lidt senere

Det er ikke en tilstrækkelig politik at sige med korte mellemrum, at vi snart skal åbne noget mere.

 

Der er brug for mere konkrete og omhyggelige vurderinger af, hvad situationen kan bære – og hvad der stadig er for farligt.

 

Hvis vi ikke er meget bevidste om det, kommer vi til at tage ét skridt frem og to tilbage.

 

Vi har brug for to skridt frem – og så to skridt mere, når vi kan se, at situationen er under fuld kontrol.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…