Ny rapport fra efterretningstjenesten: Børn ned til 12 år planlægger og udfører terror

collage fra rights.no

Fredag ​​offentliggjorde PST rapporten “Mindreårige involveret i terrorisme og terrorrelaterede handlinger”. Rapporten viser, at terrortruslen stiger fra den fundamentalistiske islam, og at den adskiller sig fra højreorienteret ekstrem terror, idet mindreårige overvejende er radikaliseret i deres eget hjem. PST er politiets efterretningstjeneste i Norge.

 

”Skiftet mod flere mindreårige i terrorbekæmpelse kom med borgerkrigen i Syrien fra 2011/12 og fremkomsten til  ​​ISILs fysiske kalifat fra 2014,” skriver PST.

 

Stadig yngre
I både Norge og Vesten generelt er mennesker, der er involveret i terrorisme og terrorrelaterede handlinger, stadig yngre. I en vestlig sammenhæng er en 12-årig den yngste, der har været involveret i et kontraangreb, men de fire yngste, der hidtil har gennemført et terrorangreb i Vesten, var alle 15 år gamle, fastslår PST i sin rapport.

 

Når det kommer til de norske mindreårige, der har været involveret i terrorsager, ved vi, at langt størstedelen er unge mænd. De er enten vokset op i en livssituation præget af tilpasningsvanskeligheder, eksklusion, psykiatriske problemer, forsømmelse eller har traumatiske oplevelser fra det land, de er immigreret fra. Vi har færre oplysninger om sagerne fra andre lande, men de samme faktorer synes ofte også at gælde der.

 

En del af grunden til, at terrorister bliver yngre og yngre, er, at IS ‘radikaliseringsprogrammer er rettet mod stadig yngre målgrupper. Når børn radikaliseres online, møder de et velsmurt propagandaapparat.

 

Islamisk Stats propagandaproduktion fra starten udgjorde en grundsten i ekstrem islamistisk propaganda. Propagandaen blev produceret i voldelig grafik af høj kvalitet og i film med henvisninger til spilverdenen og voldelige film, som har en varig appel til unge mænd. Internettet er vigtigt som en arena for radikalisering, hvor litteratur, spil, underholdning, propaganda, lærde og ligesindede kan søges – og hvor man kan gøre jihad.

 

Propagandaproduktion ændrer sig konstant. I de senere år har ISIL-sympatisører i stigende grad tilpasset eksisterende propaganda til et endnu yngre publikum. Eksisterende propaganda forkortes og får et design, der passer til sociale medier, hvor mindreårige er særligt aktive.

 

Radikalisering på Internettet er et fælles træk mellem fundamentalistisk islamisk terror og højreorienteret ekstrem terror, men det er her lighederne holder op ifølge PST. Mens børn, der radikaliseres til højreorienteret ekstremisme, finder fællesskab på Internettet, handler islamisk terrorisme oftere om mere end indflydelse fra ligesindede online.

 

De kommer fra en gruppe
Hvad der adskiller fundamentalistiske islamiske mindreårige terrorister fra højreorienterede ekstremistiske mindreårige terrorister er det fysiske miljø, de lever i eller i det udvidede religiøse miljø.

 

Indflydelse fra forældre og søskende har ofte været vigtig. En undersøgelse fra 2016 viste, at 88% af ekstreme islamister, der var registreret i PSTs efterretningsregister, havde forældre eller søskende, der også var registreret i registret.

 

Nogle mindreårige har været udsat for radikalisering siden barndommen. Undertiden vises dette som et bevidst mål fra forældrene og andre gange som en konsekvens af at vokse op i et miljø, hvor ekstreme holdninger er generaliserede (min vægtning).

 

Det faktum, at terroristerne “kommer fra en gruppe” er meget tydeligt i figurerne, som PST præsenterer, og det er ligeledes klart, at langt fra alle migranter, der er kommet til Norge og Vesten, er kommet med gode intentioner.

 

I de seneste årtier har vi dog set eksempler på radikalisering af børn i nogle familier, der er kommet til Norge fra krigszoner. Børn, der vender tilbage efter et ophold i terrororganisationen ISIL, deler mange oplevelser med børn, der kommer fra konfliktområder og anses for at være særligt sårbare over for radikalisering.

 

De ekstreme islamister PST har sat fokus på før og under den syriske konflikt har også gradvist fået børn. Det er sandsynligt, at nogle af disse vil holde sig til den ekstreme ideologi, de voksede op med. Vi ser nogle børn blive indoktrineret på en sådan måde, at børnehave eller skole fanger dette gennem udsagn fra børnene.

 

Flere terrorangreb i Europa i perioden 2014 til dato har afsløret familiemedlemmer, der planlægger terrorisme sammen. Familiemedlemmer, der står i køen, kan have mere plausible fælles mødepunkter og arenaer end andre og kan derfor være vanskelige at opdage.

 

Ingen mindreårige var involveret i Bataclan-terroren, men terroriststøtten i familiens netværk blev også afsløret der. På samme måde er der islamisk terrorisme, der også begået af børn.

 

PST er også bekymret over den radikalisering, der finder sted i de religiøse kredse, og påpeger, at disse kredse udgør en fare for terrorisme og radikalisering, fordi ekstremister kan opsøge og radikalisere moderat troende. “Nogle religiøse arenaer er også især rettet mod unge mennesker,” understreger PST.

 

Voldelige børn
Det fremgår af PSTs empiriske data, at mindreårige i afværgede og udførte terrorangreb har brugt de samme former for angreb som ældre terrorister.

 

På trods af deres unge alder udførte de mindreårige knivstikkeri, brug af økser, bilangreb, halshugning og skydning, samt forskellige former for improviserede bomber og gift.

 

Ud over at begå terrorisme har mindreårige også haft andre vigtige roller for terrornetværk, opsummerer PST, som har angivet flere eksempler.

 

Etableret en prædikende/radikaliserende rolle
Deltog i terrororganisationers propagandaproduktion: For eksempel afslørede PST i 2017, at en 14-årig norsk dreng deltog aktivt i ISILs propagandaproduktion samt rekrutterede en anden person fra nettet til dette arbejde.

 

Har været medlem af en terrororganisation: En norsk 17-årig rejste til Syrien og blev medlem af terrororganisationen ISIL. En norsk 16-årig forsøgte at rejse til Syrien for at slutte sig til ISIL, men blev arresteret under rejsen i Sverige.

 

Har været administrator af onlinefora, hvor medlemmer har delt terroropfordring og terrorpropaganda: Ekstreme mindreårige islamister har også styret andre i sande trosretninger. I Frankrig afslørede sikkerhedstjenesten, at en 16-årig administrator af en Telegram-gruppe opfordrede andre i gruppen til at udføre terrorhandlinger. To 18-årige, der deltog i gruppen, dræbte en præst i en kirke i Frankrig i 2016.

 

Overvåget andre i planlægning og målvalg: I 2015 overvågede en britisk 14-årig en australsk 18-årig i Australien online. Guiden involverede angrebsplanlægning i form af halshugning af politiet på Anzak-dagen. Angrebet blev afværget.

 

Sendt som en del af et angreb fra ISIL til Europa: I Tyskland i 2015 blev det afsløret, at et angrebsteam var rejst fra Syrien for at angribe mål i Tyskland. En af angriberne var 17 år gammel. Angriberne siges at have trænet ved ISIL i Syrien.

 

Børnene er på alle måder skruppelløse og voldelige ekstremister, på trods af at de i Vesten er beskyttet mod retsforfølgning under henvisning til både den europæiske konvention om menneskerettigheder (EMK) og FN’s konvention om barnets rettigheder. Disse “børn” skal i højeste grad siges at være børn af navn, ikke til gavn, og terrornetværkene synes også at have gavn af Vesten’s børnesyn.

 

“Meget sandsynligt”
PST er klar over, at de forventer mere terror, der begås af mindreårige i fremtiden, de anser det for “meget sandsynligt”. Der er mange grunde til, at de ser det som meget sandsynligt, at børn i stigende grad begår terrorhandlinger.

 

Propaganda er nu rettet mod arenaer, hvor børn og unge er aktive, hvilket gør den bredt tilgængelig.
Netværket giver et afsætningsmulighed for spændingssøgningen, når mindreårige, der generelt er i en spændingssøgende og risikovillig livsfase, kan have et forum for dette behov overfor ekstremistiske aktører, propaganda og online-aktivitet.

 

Internettet muliggør manipulation af alder og roller
Nogle børn og unge, der kommer til Norge fra krigszoner, vil medbringe eller udvikle ekstreme holdninger.

 

Ekstremister vil fortsætte med at udnytte religiøse arenaer i deres søgen efter mennesker, de kan radikalisere.

 

I almindelig tekst siger PST, at masseindvandring og moskemiljø kombineret med adgang til internettet er opskriften på øget terrorfare. At rapporten konkluderer, at der vil være mere terror i de kommende år, er ikke overraskende. Hverken masseindvandring, moskeomgivelser eller internetadgang vil falde i de kommende år, tværtimod vil presset stige.

 

Artiklen er trykt i rights.no og gengives her med tilladelse fra rights.no

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…