Rumænien har indgået aftale med amerikansk firma om et atomkraftværk med topmoderne MSR reaktor. Det er grøn energi

Molten salt reactor (Skærmprint fra Youtube)

Mennesket har gennem tiderne påvirket og ofte forurenet naturen – og i dag, hvor vi er alt for mange mennesker på jorden, er forureningen vokset tilsvarende, og der er affald næsten overalt.

 

I Danmark har Falck o.a. de seneste 11 år anvendt brandslukningsskum, der indeholder giftstoffet PFOS, som er efterladt i naturen, i græsset, ædt af køer og spist af mennesker, som har fået giftstoffet ind i kroppen. Hvis det først går ned i grund- og drikkevand, er det farligt.

 

Afskalning fra vindmøllevinger, der som sne drysser mikroplast ned over naturen, kan gå ind i fødekæden til skade for dyr og mennesker. Vi har tidligere haft skandale med asbest (i byggeri) og freon (i køleskabe), der lavede et hul i ozonlaget, kunne have være ødelæggende for livet på jorden men blev bremset med Montrealprotokollen i 1987. Hvorfor bliver tingene ikke undersøgt før brug?

 

Med klimakrisen, udryddelse af vilde dyr og tab af biodiversitet – mest pga. menneskelige aktiviteter er det på tide at fokusere på forureningen og stoppe den. FN har udsendt en rapport: Making Peace with Nature for at gøre opmærksom på en stor planetarisk nødsituation, som kan ende i en katastrofe. Vi bør stoppe forureningen af jorden og forurening af atmosfæren med udledning af CO2 og andre drivhusgasser, der er med til at skabe en global opvarmning.

 

Klimatopmødet COP26 i Glasgow er slut og en plan vedtaget, selvom den ikke kom i mål som ønsket af de aktiverende på gaden udenfor. Der blev dog vedtaget en skovplan om ikke at ødelægge mere skov men i stedet plante mere. I danske kraftværker, som er omstillet fra kul, brænder man i dag i tonsvis af importeret biomasse/træflis, hvilket indebærer skovrydning, hvor millioner af træer fældes og brændes af som backup til vind og sol. I Amazonas regnskove fortsætter skovrydningen, og i USA er der tusindvis af kraftværker, der brænder træflis af som biomasse, som er 150% værre end kul. Nu fik man på COP26 på opfordring fra Indien ændret en udfasning af kul til en nedfasning af kul, og der tales nu om svækket og usvækket kul afhængig af, om man kan fjerne noget CO2, inden det ryger ud af skorstenen. Det er en manipulation af ord, for kul er kul.

 

I Glasgow vedtog man at nedsætte udslippet fra metan, men danske køers bøvsen og prutten er en mindre ting i forhold til udslippet af metan fra permafrosten, der smelter i de arktiske egne og kun kan stoppes ved at stoppe den globale opvarmning. Processen i tundraen er vanskelig at stoppe og nogle gange går der ild i den letantændelige metan, som kan brænde i meget lang tid.

 

Tilsyneladende var atomkraft ikke til debat på COP26 og ikke nævnt i de rapporter, jeg hørte på de danske TV-kanaler. Men atomkraft blev drøftet på COP26, hvor Rumæniens energiminister Virgil Popescu og USA’s energiminister Jennifer M. Granholm indgik en aftale om at bygge måske Europas første SMR-reaktor (molten salt reactor). Den amerikanske virksomhed NuScales SMR-teknologi med en kapacitet på 462 Mwe regner med, den kan stå færdigt i 2027-28. Rumænien kan derved blive det første europæiske land til at producere energi med små modulære reaktorer.

 

Det er nødvendigt med en stabil energi som atomkraft, der kan holde i ca. 80 år og bruger færre ressourcer til produktion, og det ville være godt at være uafhængig af Gazprom og olie fra Mellem­østen. Der bruges store mængder cement og stål til fundament af vindmøller, de optager plads og generer mange mennesker. Mange vindmøller, der blev opstillet i 1990erne, skal snart udskiftes, og sammen med solceller vil det blive et problem at finde plads til den store mængde affald, da ikke alt kan genbruges. REFA på Lolland-Falster har nu mere end 250 t skrot fra vindmøllevinger i depot.

 

I Danmark er det fortielser, når man ikke fortæller hele sandheden. Det er ikke kun mediernes skyld, men også de ansatte journalister burde være neutrale og upartiske til det, de skal formidle. Vi skal fortælle de unge, at den grønne omstilling ikke altid er grøn, fx fodres batterierne i elbiler med el, der ikke er helt grøn! Biomassen udgør nemlig hovedparten af den såkaldte vedvarende energi.

 Jonna Vejrup Carlsen, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…