Støjbergs modstandere begynder at blive bange – én ting afgør nu, om det går helt galt for Ellemann

I dag tages et afgørende skridt i rigsretssagen mod Inger Støjberg: Et flertal i Folketinget offentliggør en 20 sider lang betænkning, sammen med selve rigsretstiltalen mod Støjberg. Det sker efter et møde her til formiddag i det underudvalg, der står for at forberede rigsretssagen.

 

Der er allerede sluppet interessante ting ud om denne betænkning. Først og fremmest viser det sig nu, at de tre store partier, Socialdemokratiet, Venstre og De Konservative, er ved at blive nervøse over den sag, som de selv har været med til at rejse.

 

Baggrunden for denne nervøsitet ligger lige for: Inger Støjberg har betydelig støtte i befolkningen.

 

Specielt Venstre risikerer, at partiet ender med et alvorligt vælgersmæk på grund af sagen mod Støjberg. Men også De Konservative og Socialdemokratiet kan få problemer.

 

Socialdemokratiets ansvar

Under Mette Frederiksen har Socialdemokratiet lagt en kurs, hvor man lægger vægt på en stram udlændingepolitik.

 

Men denne nye kurs risikerer at få alvorlige skrammer af en rigsretssag, hvor Socialdemokratiet går forrest i angrebene på Støjberg, der i den grad har været en af frontfigurerne for en stram udlændingepolitik.

 

Det giver Mette Frederiksens parti klare problemer med den politiske troværdighed.

 

Socialdemokratiet har lige fra starten jagtet Inger Støjberg i sagen om barnebrude. Man har svigtet kampen mod små muslimske pigers tvangsægteskaber for at opnå en taktisk politisk gevinst ved at få ram på den populære Venstre-politiker – arm i arm med De Radikale og venstrefløjen.

 

Troværdighedsproblemer for V og K

Også Venstre og De Konservative står med alvorlige troværdighedsproblemer på grund af Støjberg-sagen. Frem for alt slår Venstre dybe revner på grund af sagen.

 

Et stort antal Venstrefolk støtter Støjbergs synspunkter i sagen om barnebrude, og de går generelt ind for den stramme kurs i udlændingepolitikken, som Støjberg er fortaler for. Det gælder frem for alt de mange jyske Venstre-folk, der står Støjberg nær.

 

Så rigsretssagen mod Støjberg begynder at give socialdemokraterne, Støjbergs Venstre-modstandere og De Konservative sved på panden.

 

De risikerer at stå som partier, der angriber en politiker, som modigt har taget kampen op mod muslimske kræfters knægtelse af friheden.

 

“Smart” idé

Men nu har S, V og K fået en smart idé: De fortsætter med rigsretssagen mod Støjberg. Men i betænkningen vil de samtidig slå fast, at adskillelsen af de berørte par ”politisk set var rigtig”. (Politiken)

 

Sagt på en anden måde: Støjberg havde sådan set ret, men hun brugte ukorrekte juridiske metoder ved adskillelsen af parrene.

 

Det får nu vise sig, hvor mange af de vælgere der stiller sig tilfredse med denne forsikring om, at S, V og K har de rigtige politiske holdninger – men at de føler sig tvunget til at forfølge sagen af rent juridiske grunde.

 

Arm i arm med venstrefløjen og De Radikale

De tre partier har nok et problem i den forbindelse:

 

Undervejs i sagen har deres angreb på Støjberg været meget nidkære. Hidtil har der absolut ikke været nogen snak om, at Støjbergs håndtering ”politisk set var rigtig”.

 

Socialdemokratiet har tværtimod arm i arm med venstrefløjen og De Radikale udsat Støjberg for en voldsom politisk forfølgelse.

 

Og på det seneste har Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, været fuldstændig ubønhørlig i kravet om, at der skulle rejses en rigsretssag mod Støjberg.

 

Fra Ellemann lød det ganske vist, at han krævede dette for Støjbergs egen skyld. Men det må siges at være en forklaring med meget begrænset troværdighed. Den kolde kendsgerning er, at Ellemann har gjort en ihærdig indsats for at sætte Støjberg politisk ud af spillet.

 

Kritik fra Venstres bagland

Mange Venstre-folk har det dårligt med sagen. Ni af partiets folketingsmedlemmer, herunder Inger Støjberg selv, vil stemme imod, at der rejses rigsretssag.

 

Samtidig lyder der ganske stærke kritiske røster fra Venstres bagland, ikke mindst fra Venstres jyske højborge.

 

Her begynder venstre-folk i betydeligt antal at melde sig ud af partiet. Pernille Roth, der er formand for Venstre i Region Nordjylland, har indtryk af, at ”partimedlemmer i hundredevis melder sig ud i protest mod V-toppens behandling af Inger Støjberg”. (Politiken)

 

I Mariagerfjord Kommune, hvor Inger Støjberg bor, giver V-byrådsmedlem Svend Madsen udtryk for frustration og vrede mod Jakob Ellemann:

 

Ifølge Svend Madsen skulle Ellemann ikke være gået ud i medierne med budskabet om, at Venstre var klar til at stille Støjberg for en rigsret.

 

”Han har en arrogant optræden i folks opfattelse,” lyder det fra Venstre-manden. Da Svend Madsen bliver spurgt, om Jakob Ellemann er den rigtige formand for Venstre, lyder svaret: ”Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Hvis jeg skal være helt ærlig, har han skuffet mig.”

 

Og så tager venstremanden fra Mariagerfjord fat på det store spørgsmål, som nu rumler stadig mere faretruende under overfladen hos en del folk, der traditionelt har støttet Venstre.

 

Han slår fast, at hvis Støjberg melder sig ud og stifter et nyt parti, så går han med. Han føjer til: ”Jeg har talt med mange Venstre-folk, der har været medlemmer af Venstre i rigtig mange år, og de siger alle sammen, at hvis hun gør det, så vil vi være med.”

 

Brud med Venstre

Dermed rører han ved det tema, som Den korte Avis har omtalt for nylig (23.1.).

 

Én ting er afgørende for, hvor mange venstrefolk der vil være villige til at følge Støjberg i et brud med Venstre – og dermed for, om situationen kommer helt ud af kontrol for Jakob Ellemann:

 

Hvis Støjberg melder sig ind i andre eksisterende partier, vil venstrefolks lyst til at følge hende nok være ret begrænset.

 

Hvis hun derimod starter sit eget parti, kan det skabe megen ravage i dansk politik. Et parti med Støjberg som initiativtager og frontfigur vil formentlig kunne trække så bredt, at det forandrer dansk politik.

 

Men et sådant projekt er ekstremt krævende. Det store spørgsmål, der hænger i luften, er, om Inger Støjberg har viljen, lysten og den politiske afklaring til det.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…