Regeringen er kommet i store vanskeligheder med udlændingepolitikken – tredobbelt nederlag til Mette F.

Da Mette Frederiksen blev statsminister, satsede hun på at lægge en strammere linje i udlændingepolitikken, end man har været vant til fra Socialdemokratiets side.

 

Men nu er regeringen havnet i en alvorlig krise på den front. Flere ting er gået galt:

 

IS-kvinderne, udrejsecenteret og de syriske flygtninge

Mette Frederiksen sagde nej til at tage de kvinder, der tilsluttede sig Islamisk Stat i Syrien, tilbage til Danmark. Hun ville kun tage imod deres børn.

 

Men nu kommer tre af disse mødre alligevel tilbage sammen med 14 børn.

 

Mette Frederiksen satsede på, at et nyt udrejsecenter for kriminelle udlændinge kunne placeres på Langeland. Men det har regeringen nu måttet opgive på grund af stærke lokale protester – og modstand i Folketinget. Og man har ikke umiddelbart fundet noget alternativ.

 

Mette Frederiksen har lagt op til at hjemsende krigsflygtninge til en del af Syrien – nemlig området omkring Damaskus. Det holder regeringen fast i, men integrationsminister Mattias Tesfaye er alligevel begyndt at lempe lidt på forslaget, så flere syrere får mulighed for at blive i Danmark.

 

På tre vigtige punkter er regeringen således kommet i alvorlige vanskeligheder med udlændingepolitikken. Det skyldes konventionerne, det skyldes de røde støttepartier, og det skyldes vel også uro blandt de mere politisk korrekte socialdemokrater.

 

IS-kvinderne

Regeringen har ikke kunnet komme igennem med forslaget om, at kun IS-børnene skulle tilbage til Danmark. Nu kommer også tre af mødrene, der har taget del i Islamisk Stats uhyggeligt brutale herredømme i Syrien.

 

De internationale konventioner tillader ikke at adskille børnene fra mødrene. Mette Frederiksen kunne have forsøgt at sætte sig ud over konventionernes spændetrøje, men det har hun ikke turdet. Hun havde næppe heller fået støttepartierne med.

 

I stedet for fik regeringen leveret en rapport fra PET, der blev udlagt som en dokumentation for, at der var opstået en ny situation, som gjorde det nødvendigt for regeringen at opgive sin oprindelige linje. Denne konklusion er dog blevet skudt ned i medierne, herunder Den Korte Avis.

 

Et nederlag til Mette Frederiksen.

 

Udrejsecenteret

Regeringen gjorde som bekendt også et forsøg på at placere et nyt udrejsecenter et andet sted end på Kærshovedgård i den hårdt plagede Ikast-Brande Kommune.

 

Men også dette er gået skævt. Protesterne på Langeland blev for voldsomme, og de fik et flertal i Folketinget til at insistere på, at der blev fundet en anden placering af udrejsecenteret. Dette flertal omfattede både blå og røde partier.

 

Nu har regeringen så opgivet en placering på Langeland. Endnu et nederlag til Mette Frederiksen.

 

Det har skabt rådvildhed i regeringen. Hvor finder man en løsning. Umiddelbart truer regeringen med, at det hele så må smides i hovedet på den hårdt plagede Ikast-Brande kommune igen.

 

Det synes de selvfølgelig er en meget dårlig idé i Ikast-Brande. Men det vil også møde modstand blandt Folketingets partier, formentlig både blå og røde.

 

Regeringen kunne få et forlig med de blå partier ved at placere udrejsecenteret på øen Lindholm, sådan som den tidligere borgerlige regering foreslog.

 

Men det ville Socialdemokratiet ikke være med til. Man sagde, at det var for dyrt. Men efter al sandsynlighed var denne løsning også for kontroversiel for de mere politisk korrekte kræfter i Socialdemokratiet og hos resten af rød blok.

 

Lindholm-løsningen smagte lidt for meget af tidligere tanket om at finde en ubeboet ø, hvor man kunne isolere de udrejsedømte kriminelle udlændinge.

 

Så den mulighed blev bremset af de mere traditionelle politisk korrekte kredse i Socialdemokratiet.

 

Også her står Mette Frederiksen med en tabersag. Socialdemokratiet virker i øjeblikket temmelig rådvildt, når det gælder placeringen af udrejsecenteret.

 

Hjemsendelse af syrere

Samtidig er regeringen ved at trække lidt i land, når det gælder hjemsendelse af syrere. Udlændingeminister Mattias Tesfaye siger nu, at man kan udsætte hjemrejsen, hvis man for eksempel skal færdiggøre en uddannelse eller gennemføre et hussalg.

 

Baggrunden for denne opblødning ligger ikke helt klar. Men det er i hvert fald en imødekommelse af de kræfter hos Socialdemokratiet og hos støttepartierne, der ønsker en blødere linje i spørgsmålet.

 

Et tredje nederlag til Mette Frederiksen, om end i lille størrelse.

 

Sociale ydelser

Forude venter der Mette Frederiksen endnu en ubehagelig sag i udlændingepolitikken: Hun skal lave en aftale om sociale ydelser med sine røde venner. Men de blå partier står parat med hvæssede knive.

 

Specielt er de parate til at angribe regeringen for at uddele større sociale ydelser til specielt ikke-vestlige indvandrerfamilier.

 

Ikke nogen nem opgave

Mette Frederiksen søger at lægge en strammere linje i udlændingepolitikken. Hun ved, at det er en nødvendig forudsætning for at bevare magten.

 

Men hun erfarer, hvor vanskeligt det er at manøvrere mellem konventionerne, de røde støttepartier og en blå blok, der er ved at få kampgejsten tilbage.

 

I kampen mod coronaen stod Mette Frederiksen stærkt, fordi hun lagde en mere klar og konsekvent linje end den borgerlige opposition.

 

Men nu er der slør over regeringens linje, specielt i udlændingepolitikken. Mette Frederiksen skal forsøge at balancere mellem islamvenlige slappere til den ene side og strammere i forskellige grader til den anden.

 

Det er tydeligvis ikke nogen nem opgave.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…