Den massive coronasmitte i indvandrertætte områder som Nordvest og Vollsmose er en stor trussel – danskerne spises af med søforklaringer

Modelfoto: Privat

Coronasmitten har længe været meget høj i de indvandrertætte områder på Københavns Vestegn.

 

Nu er smitten også slået voldsomt igennem i andre områder, som er stærkt prægede af den ikke-vestlige indvandring.

 

Det gælder således Odense-bydelen Vollsmose, hvor incidenstallet i sidste uge kom helt op over 700. Incidenstallet angiver, hvor mange smittede der er pr. 100.000 indbyggere. Og i Vollsmose er den skræmmende kendsgerning altså, at dette tal er ekstremt højt.

 

Senest er smitten eksploderet i det indvandrertætte Nordvestkvarter i København – mellem Frederiksborgvej, Frederikssundsvej og Glasvej.

 

Disse lokale smitteeksplosioner i indvandrerprægede områder kan ikke bortforklares som tilfældige enkeltstående hændelser. De er del af et større mønster.

 

Tre gange så høj smitte blandt ikke-vestlige

Nylige tal på landsplan fra Statens Serum Institut viser, at coronasmitten er tre gange mere udbredt blandt folk i Danmark med ikke-vestlig baggrund end blandt folk med dansk baggrund. Det er ret ekstremt og meget alvorligt.

 

Den massive overvægt af coronasmitte i indvandrertætte områder rummer stor risiko for spredning af smitten til hele det danske samfund. Vi så i Kolding, hvordan et smitteudbrud på en skole med et stort antal indvandrerelever sendte smittetallet for hele Kolding Kommune kraftigt i vejret.

 

Dette mønster kendes også fra andre lande i Europa. Men nu trænger det sig for alvor på i Danmark.

 

Alt for få bliver testede

Den eksplosive smitte i indvandrertætte områder er særlig alvorlig, fordi de indvandrere, der i høj grad bebor disse områder, ofte er ret modvillige til at følge myndighedernes anvisninger.

 

De får at vide, at de skal lade sig teste. Nogle gør det. Men alt for mange indvandrere i de berørte områder gør det ikke.  I perioder har der været ret tomt ved teststederne i Vollsmose og Nordvest.

 

Det er ikke bare farligt for de pågældende indvandrere selv. Det er i høj grad også farligt for andre, herunder danskere.

 

Foreløbig tyder alt på, at for få indvandrere lader sig teste i både Vollsmose og Nordvest.

 

Når myndigheder banker på døren, er der mange indvandrere, som erklærer sig villige til at lade sig teste. Men der er ikke styr på, hvor mange der så gør det, når det kommer til stykket.

 

Samtidig er adfærden i indvandrermiljøerne gennemgående mere smittespredende end blandt danskerne.

 

Familiemedlemmer bor ofte tæt på hinanden – det kan være i samme lejlighed eller i samme opgang. Når coronasmitten bryder igennem, er der også risiko for, at familiemedlemmer samles omkring de syge, frem for at isolere dem.

 

Samtidig er moskeerne åbne, og dermed er der en betydelig smitterisiko her.

 

Man pynter på situationen

Myndigheder og medier forsøger at tilsløre, hvor megen smittefarlig adfærd der findes i ikke-vestlige indvandrermiljøer.

 

Man bestræber sig på at pynte på situationen. Det blev illustreret i forbindelse med smitteudbruddet i Nordvest-kvarteret.

 

Her sendte myndighederne en bil med podeudstyr ud i området. I den forbindelse lød det over for Berlingske:

 

”Vi har oplevet meget stor velvillighed fra befolkningen. Når vi kom og bankede på og bad dem om at blive testet, var der ingen, der sagde nej.”

 

”Det er, fordi de bor meget tæt”

Det lyder jo fint, at de svarede velvilligt. Men man fortæller ikke, hvor mange der rent faktisk lod sig teste. Sådan kommer der mange meldinger, der giver et positivt indtryk, som ofte ikke holder, når det kommer til stykket. Virkeligheden forskønnes.

 

Det sker også på anden vis:

 

Når politisk korrekte journalister, eksperter og andre skal give en pæn forklaring på, at coronasmitten er voldsomt meget højere blandt ikke-vestlige indvandrere, lyder en af standardforklaringerne: ”Det er, fordi de bor meget tæt.”

 

Man får det til at lyde, som om dette er en hård skæbne, som de ikke-vestlige indvandrere er blevet påtvunget af samfundet. Noget, som de ikke selv har ansvar for. Ja, noget, som faktisk viser, at de bliver diskrimineret af det danske samfund.

 

Men det er grebet ud af luften.

 

Kultur

Det er sandt, at ikke-vestlige indvandrer ofte bor mange familiemedlemmer sammen i den samme opgang og måske den samme lejlighed. Men det er ikke noget, de er tvunget til. Det er noget, de vælger, fordi deres kulturmønster tilsiger, at man samles i storfamilier.

 

Det er ikke tilfældigt, at medierne aldrig leverer noget konkret eksempel på, at en ikke-vestlig familie er blevet tvunget til at bo mange tæt sammen. Og det er ikke tilfældigt, at medierne aldrig leverer konkrete eksempler og udtalelser, der kan belyse, hvorfor alt for mange samles.

 

Arbejde

En anden udbredt påstand i politisk korrekte kredse er, at de ikke-vestlige indvandrere i langt højere grad har coronasmitte, fordi de har et arbejde, der bringer dem i kontakt med mange mennesker. Som regel nævner man bus- og taxachauffører som eksempler.

 

Der kan naturligvis være bus- og taxachauffører med indvandrerbaggrund, der er blevet smittede gennem deres arbejde.

 

Men der findes ikke nogen dokumentation for, at dette skulle være en hovedårsag til den udbredte smitte blandt ikke-vestlige indvandrere.

 

Det er bare sådan noget, der bliver slynget ud – også af virologer med politisk korrekte holdninger. De leverer ingen dokumentation. Og de går ikke ind på, at hvis deres påstand er rigtig, så skulle man også kunne se, at danske bus- og taxachauffører smittes mere end gennemsnittet.

 

Når den slags påstande aldrig rigtig bliver dokumenteret, så hænger det formentlig sammen med, at de primært bruges i politisk øjemed – selv når de kommer fra viruseksperter.

 

Tavshed om det vigtige

Til gengæld er politisk korrekte viruseksperter og samfundsdebattører forbløffende tavse, når det gælder de mest oplagte forklaringer på, at coronasmitten er tre gange mere udbredt blandt ikke-vestlige indvandrere end blandt danskere. For bare at nævne nogle af disse forklaringer:

 

Dårlige danskkundskaber. Parallelsamfund, hvor man vender ryggen til, hvad der foregår i det danske samfund. Manglende samfundssind, fordi man har rødder i en kultur, hvor loyaliteten over for familien er alt, mens samfundsansvaret er ringe.

 

Alt dette bidrager til, at alt for mange bliver smittede og alt for få bliver testede blandt ikke-vestlige indvandrere.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…