Mette F. talte til Københavns middelklasse, og væk var stram udlændingepolitik – her er forklaringen

Dansk politik drejer sig nu om det kommunalvalg, der finder sted den 16. november. Det prægede også i den grad statsminister Mette Frederiksens åbningstale til Folketinget tirsdag.

 

Den sigtede ikke mindst mod at appellere til middelklassen i København og de andre større byer – med mange ord om det grønne, det borgernære og det digitale. Alt det, som den københavnske middelklasse elsker at høre.

 

Til gengæld var talen – med en enkelt lille undtagelse – renset for udlændingepolitik.

 

Et kvalificeret gæt

Dette er bemærkelsesværdigt, efter at Socialdemokratiet nu i en periode har satset kraftigt på at udmanøvrere de blå partier i udlændingepolitikken.

 

Formentlig hænger den sammen med, hvad regeringen og dens rådgivere har kunnet udlæse af de aktuelle meningsmålinger.

 

De kan se, at Socialdemokratiet er begyndt at gå tilbage efter en længere periode med stor vælgeropbakning, ikke mindst på grund af corona.

 

Det har man vel så i regeringen siddet og diskuteret ud fra det statistiske materiale, man har.

 

Den Korte Avis har ikke adgang til disse overvejelser i regeringen. Men man kan godt lave et kvalificeret gæt på, i hvilken retning de går.

 

Væk med udkanten og ind med København

Regeringen oplever en vis tilbagegang i meningsmålingerne. Foreløbig er den ikke dramatisk, men Mette Frederiksen og hendes folk er givetvis særdeles opmærksomme på at undgå, at denne tilbagegang for alvor tager fart. Især på grund af det forestående kommunalvalg.

 

Noget kunne tyde på, at regeringen er blevet bange for sin opbakning hos middelklassen i de større byer – med København i spidsen. Grupper, der går meget højt op i grøn livsstil, nærhed, digitalisering og store offentlige velfærdsudgifter.

 

Her mærker regeringen en risiko for, at man kan tabe stemmer til både den røde og til den blå side.

 

Det er formentlig forklaringen på, at Mette Frederiksens åbningstale foretog et bemærkelsesværdigt politisk skifte:

 

Længe har hun talt meget om at gøre noget for udkantsområderne, så de større byer ikke løber med al opmærksomheden og pengene.

 

Men det var der mildt sagt ikke meget om i åbningstalen. Her gjorde statsministeren meget mere ud af, at man ikke skulle lade almindelige københavnere i stikken.

 

Hun åbnede sin tale med udsagnet: ”Danmark skal hænge sammen.” Men det ledte hende videre til at tale om, man ikke måtte glemme … København. Ikke noget med jyske udkantsområder.

 

Mette Frederiksen og Ritt Bjerregaard

Et hovedbudskab var, at det er blevet alt for dyrt for almindelige mennesker at bo i København. Derfor brugte Mette Frederiksen en del af sin tale til at tale om et kommende ”ambitiøst boligudspil”. Det skal føre til, at der bygges mange flere almene boliger i hovedstaden i de næste 10-15 år.

 

Forslaget minder om de tanker, som Ritt Bjerregaard i sin tid lancerede som overborgmester. Det blev en tordnende fiasko. Men nu relancerer Mette Frederiksen ideen om en tredobling af alment byggeri. Hendes tanke er vel, at det under alle omstændigheder lyder godt i en valgkamp.

 

Foreløbig er det uvist, om det går bedre med Mette Frederiksens boligplaner end med Ritt Bjerregaards. Men lanceringen af ideen er under alle omstændigheder udtryk for, at Socialdemokratiet søger at komme med en stærkere appel til de københavnske middelklassevælgere.

 

Drømmen om det gode liv i København

Talens retorik var også lagt an på at appellere til de drømme om det gode liv, som trives i København og andre større byer i landet.

 

Som det hedder i talens lyriske optakt: ”Byer med grønne arealer. Haver på tagene. Slyngplanter op ad facaderne. ” Haver på tagene er nok ikke lige det første, man tænker på i Vojens, men i det indre København opleves det som meget charmant.

 

Statsministerens tale var ret løst struktureret. Formentlig hang det også sammen med, at hun skulle have regeringen dækket ind til forskellig side op til kommunevalget.

 

Men hun nævnte i hvert fald tre hovedudfordringer: Grøn omstilling. Uddannelser. Styrkelse af nærheden.

 

Indvandrere, der har svært ved at læse, skrive og regne

I forhold til uddannelser fik Mette Frederiksen nævnt den katastrofale kendsgerning, at næsten hver sjette elev forlader skolen uden at kunne læse, skrive og regne.

 

Men hendes bud på, hvad man skal gøre ved denne katastrofe, var mildt sagt sparsomme. Det hang vel sammen med, at der ikke skulle tales for meget om indvandrere. Det er selvfølgelig fuldstændig umuligt at håndtere de mange, der hverken kan læse, skrive eller regne, uden at tale om indvandrere.

 

Dette virkede som en tale, der skulle undgå at støde de politisk korrekte midtervælgere i de større byer alt for meget på manchetterne.

 

Rædselsbygninger i København

Dér, hvor talen nærmede sig de mere ømtålelige emner, gled den ofte af med intetsigende vendinger.

 

Det gælder for eksempel talens hyldest til København: ”København er en fantastisk hovedstad. En smuk by, hvor tårne og spir rejser sig over de gamle huse.”

 

Ikke et ord om, at disse ”tårne og spir” i stigende grad bliver overskygget af åndløst højhusbyggeri. Ikke et ord om rædselsbygninger som den forfærdelige Blox op ad Det Kongelige Bibliotek.

 

Muslimsk kvindeundertrykkelse skal bekæmpes med … en kommission

Der var for megen skønsnak, for megen taktik og for lidt alvor i talens formuleringer. Det gælder også i omtalen af den ikke-vestlige masseindvandrings omkostninger:

 

”I nogle indvandrermiljøer og religiøse miljøer kæmper mange piger og kvinder for friheden til at leve deres liv, som de selv ønsker det.”

 

Så sandt. Og hvad vil regeringen gøre ved det? Her kommer statsministerens svar:

 

”Regeringen vil nedsætte en kommission for piger og kvinders frihed og rettigheder”.

 

Det er sandelig en offensiv med smæk i over for islamiseringen af det danske samfund! En kommission – wow.

 

Nu venter vi bare på, at Stine Bosse bliver udnævnt til forkvinde for denne kommission …

 

Statsminister Mette Frederiksens tale ved Folketingets åbning virkede først og fremmest som en kommunal valgtale fuld af taktiske dagsordener.

 

Det var et svigt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…