Regeringen svækker udlændingepolitikken efter krav fra Menneskerettighedsdomstolen

fotos privat

I 2015 kom en syrisk læge til Danmark. Han søgte om asyl, men fik kun en midlertidig opholdstilladelse.

 

Folketinget havde bestemt, at de syriske flygtninge, kun skulle have midlertidig ophold i Danmark. Derfor kunne de også først søge om familiesammenføring efter tre år i landet.

 

Den syriske mand klage men blev afvist af både Østre Landsret og Højesteret.

 

Derefter klagede han til Den europæiske menneskerettighedsdomstol.

 

De gav medhold i en afgørelse truffet den 9. juli.

 

Dermed er den danske 3-års regel for syrernes familiesammenføring i strid med de internationale konventioner.

 

Spørgsmålet var derfor: Skal Danmark selv bestemmer eller skal vi bøje os for konventionerne og domstolen?

 

Regeringen har netop besluttet at bøje sig.

 

Reglen bliver svækket, så det bliver lettere for syrere at få familiesammenføring.

 

Tesfaye bøjer sig og svækker reglen

De 3 år ændres til 2 år. Det skriver Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse:

 

“Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer afsagde den 9. juli 2021 dom i sagen M.A. mod Danmark. Domstolen konkluderede, at det var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for privat- og familieliv, at Udlændingestyrelsen og senere Udlændingenævnet i 2016 gav en syrisk flygtning med midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark afslag på familiesammenføring med sin ægtefælle, fordi han ikke opfyldte en betingelse i udlændingeloven om at have haft opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år.

 

Det er vurderet, at der fortsat kan fastsættes regler om at udskyde adgangen til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, men at udskydelsen ikke må være længere end 2 år, når der ikke er en aktuel massetilstrømning af asylansøgere til landet. Domstolen lagde i dommen vægt på bl.a., at antallet af asylansøgninger i Danmark faldt betydeligt i 2016 og 2017, men at 3-årsreglen ikke blev ændret, da loven blev revideret i 2018.

 

Udlændinge- og integrationsministeren udtaler:

”Som jeg tidligere har sagt, er jeg naturligvis ærgerlig over, at dommen gik imod Danmark.

 

Men jeg er samtidig også lettet over, at det ifølge dommen er muligt at have en 2-årsregel – også selvom antallet af asylansøgere er væsentligt lavere end dengang, vi indførte reglerne .

 

Vi arbejder hårdt på at fastholde de rekordlave asyltal, men hvis vi en dag kommer i en situation, der minder om 2015, vil vi igen kunne skrue grænsen op fra to til tre år. Det er et godt redskab at have i værktøjskassen.”

 

Britta Mogensen skrev om domme, at den er ulovlig. (Den Korte Avis, 13. juli)

 

Tidligere lektor ved Hærens Officersskole skrev, at dommen mod Danmarks asylpolitik ved Menneskerettighedsdomstolen er absurd. (Den korte Avis, 9.8)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…