Atomkraft kan bidrage til kampen mod klimaændringer – de politiske ledere er uansvarlige

Skærmprint fra video fra DR's Facebook-side

Angela Merkel er rystet over de katastrofale oversvømmelser i Tyskland, men den tyske regering har indirekte øget den globale opvarmning ved at lukke de CO2 frie atomkraftværker (fra 2022) og åbne brunkulsminer og genindføre brunkul, som er noget af det mest forurenende. Desuden har de opstillet mange vindmøller med tilhørende backup af (sort) biomasse, men modsat Danmark har man undersøgt de negative sider ved vindmøller og fundet, at udover at dræbe fugle (ørne m.m.) dræber vindmøllevinger i tonsvis (hvor meget vejer en myg?) af insekter, som så ikke kan bestøve afgrøder og også indirekte dræber fugle, som har insekter som deres føde. I Danmark vil man ikke genere vindmølleindustrien med undersøgelser, og selv en undersøgelse om støj blev lukket ned.

 

Alle taler om grøn omstilling og vedvarende energi, men vind og sol er ustabile energiformer, som kræver en stabil backup, så forsyningssikkerheden ikke kommer i fare, som Henrik Paulitz, leder af  Akademie Bergstrasse für Ressourcen-, Demokratie- und Friedensforschung dec. 2020 skrev i Deutsche Wirtschaftsnachrichten om den tyske Energiwende som en fejlslagen energipolitik: Tyskland vil i løbet af de næste to år få strømmangel, da man ikke kan lagre sol og vind og ikke kan importere sig ud af problemet. Hvis vinden svigter, kan strømforsyningen kollapse. Med afskaffelse af atomkraft og afhængighed af russisk gas, som udleder CO2, vil Tyskland miste sit sikre elsystem.

 

Hvis Danmark efter 2. verdenskrig havde fortsat udvikling af atomkraft til fredelige formål, som Niels Bohr ønskede, havde vi ikke haft de store udledninger af CO2 fra fossile brændstoffer, der har været skyld i millioner af menneskers for tidlige død pga. forurening. I Danmark vandt Tvinds ideer indpas på venstrefløjen sammen med vindmøller og en kamp mod atomkraft, som man forbandt med atombomben. Der er jo sket en stor teknologisk udvikling siden, og verden kan ikke komme uden om atomkraft, hvis den globale opvarmning skal bremses. Det mener FN’s klimapanel.

 

Vindindustrien har stor magt i Danmark, og kun et par partier i Folketinget går ind for atomkraft – måske tør de andre ikke erkende det af hensyn til vælgerne. Hele Danmark er i den grad skamferet af de roterende piskeris, og overalt i landet ser man fra 2 til 35 vindmøller i horisonten – ofte tæt på bebyggelse, som må lide under støjen men som måske har fået en stor sum penge til gengæld. Alle disse vindmøller leverer (jan. 2021) knap 50% af vor strøm, som er 20% af al vor energi (transport, fjernvarme o.a.). Vindenergi svarer således til 10% og svinger fra blæsevejr til vindstille med 0%.

 

I et ikke offentliggjort notat fra Klimaministeriet tyder det på, at der kan komme en regning til skatteyderne, hvis den planlagte energiø i Nordsøen til 210 mia. kr. ikke kan indfri de forhåbninger og indtægter, man har regnet med – da man er nødt til at stille statsgarantier til 40-50 mia. kr. pga. de svingende energipriser. Måske vil man på energiøen også producere brint og ammoniak, som har fået en renaissance, men begge er yderst brandfarlige og ammoniak meget giftig – og begge kræver en stabil energiform til fremstilling. Det kan en ustabil vindkraft ikke men kun en stabil backup af biomasse, som i virkeligheden er størstedelen af den vedvarende energi og består af træ fra Amazonas, USA, Ghana, Estland og andre steder. Denne træ-biomasse er CO2-mæssigt 150% værre end kul men kaldes fejlagtigt af EU for CO2 neutral – og skal da heller ikke tælles med i det danske klimaregnskab – men tælle med i oprindelseslandet, hvor det nok ikke altid sker!

 

Jordens natur og biodiversitet er i fare pga. overbefolkning, skovrydning og global opvarmning. Udover oversvømmelser i Europa og Kina samt skovbrande i USA o.a., er australske Great Barrier Reef ved at dø. Milliarder af koraller, fisk og marine dyr dør på det 2.300 km lange og 348.700 km2 store koralrev, der kan spottes fra rummet, pga. mangel på ilt og vandets forsuring og opvarmning.

 

De 210 mia. kr. til energiøen i Nordsøen bør i stedet gå til forskergrupperne Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, som fra 2025 kan producere minireaktorer med thorium. Det bliver en verdenssensation og kan levere billig, rigelig og ren energi lokalt og globalt. Vi får brug for den, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning, så jorden ikke ender som en ubeboelig gold planet.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…