Ministerkontoret og virkeligheden: Langt over hundrede bandekriminelle kan udvises – men det bliver de ikke og får i stedet advarsler

Kriminelle bandemedlemmer og udlændinge skal udvises.

 

Det er regeringens klare holdning, lyder det fra ministerkontoret på Slotsholmen, hvor udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) holder til.

 

Således skriver Tesfaye i et svar til Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, at:

 

”Jeg vil gerne understrege, at det er regeringens klare holdning, at kriminelle udlændinge, herunder bandemedlemmer, som misbruger deres ophold i Danmark til at begå kriminalitet, ikke har noget at gøre i det danske samfund,” understreger Tesfaye og fortsætter:

 

”Det skal have mærkbare konsekvenser, hvis man vælger at følge en kriminel løbebane, og det er derfor også regeringens holdning, at kriminelle udlændinge skal udvises i videst muligt omfang.”

 

Langt fra ministerkontoret til virkeligheden

Nu viser det sig imidlertid, at der er langt fra Mattias Tesfayes ministerkontor og så til virkeligheden ude i samfundet.

 

I forlængelse af svaret fra Tesfaye ville Peter Skaarup herefter vide, hvor mange bande- og rockermedlemmer uden dansk statsborgerskab, der var blevet udvist.

 

Hvorvidt svaret har givet stof til eftertanke på ministerkontoret, skal være usagt, men under alle omstændigheder viser det sig, at det mildest talt står sløjt til med at få udvist bandemedlemmer.

 

Kun få udvisninger – langt de fleste får advarsler

I alt var der i Danmark ifølge svaret fra Tesfaye samlet set 156 registrerede bande- og rockermedlemmer, som den 23. marts i år ikke havde dansk statsborgerskab.

 

Af dem var blot tyve blevet udvist, medens ikke færre end 82 havde fået betinget udvisninger eller advarsler.

 

Men mange flere var blevet dømt, og havde fået op til flere domme uden udvisning eller advarsler

 

Således skriver Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet i sin marts-rapport om bandesituationen i Danmark, at i alt 1.916 bande- og rockermedlemmer i gentagne gange var blevet sigtet for overtrædelser af straffeloven, narkolovgivningen og våbenloven i løbet af 2020.

 

Hvor mange af dem, der efterfølgende var blevet dømt, fremgår ikke af rapporten, som dog fastslår, at der ved udgangen af marts i år gennemsnitligt var fængslet 385 bande- og rockermedlemmer.

 

Lidt over tusinde kan ikke udvises

De bande- og rockermedlemmer, der ikke har dansk statsborgerskab, udgør dog kun en brøkdel af den samlede mængde.

 

Alt i alt er der registreret 1.239 bande- og rockermedlemmer i marts i år, og ud af dem havde lidt over et tusinde eller helt præcist 1.083 dansk statsborgerskab.

 

Hvad angår de etnisk danske rockermedlemmer, er der ikke noget mærkeligt i det, men umiddelbart det lyder ret usandsynligt, at unge ikke-vestlig fra Mjølnerparken eller Vollsmose skule have været i stand til at bestå sprogprøver og indfødsretsprøven.

 

Det er som bekendt den officielle betingelse for at få dansk statsborgerskab, men det har ikke været nødvendigt for deres vedkommende.

 

Hvis blot en af deres forælder ved deres fødsel havde dansk statsborgerskab, er de automatisk blevet registreret som danske statsborgere og dermed sikret mod udvisning.

 

Det skrev vi om her i avisen i går.

 

Så uanset store ord om udvisning fra ministerkontoret på Slotsholmen, så er virkeligheden ude i samfundet, at danskerne i al evighed må leve med banderne.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/UUI/spm/291/index.htm

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/uui/spm/342/svar/1774924/2381620.pdf

 

https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/statistikker/bander-og-rockere/rocker-og-bandesituationen-i-danmark-1-kvartal-2021.pdf?la=da&hash=6206AAFA7FB74885BA17AA1032A1FAFF44284A41

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…