Indvandrere uden samfundssind skal ikke belønnes med at springe over vaccinekøen – de skal følge samme regler som os andre

I Norge lægger det politiske flertal op til, at ikke-vestlige indvandrere skal have lov at komme forrest i vaccinekøen. Det gælder specielt i visse dele af Oslo-området.

 

Officielt taler man ganske vist ikke om indvandrere. Men det er reelt dem, sagen drejer sig om.

,

Man kalder det, at ”de udsatte grupper” skal vaccineres først.

 

Dermed giver man indtryk af, at det drejer sig om grupper, der er så svage og har så usle sociale kår, at de er ude af stand til at holde smitten stangen.

 

Men det er fuldstændig hen i vejret.

 

Når smitten er kommet ud af kontrol i visse områder af Oslo, skyldes det først og fremmest, at for mange af beboerne har en adfærd, der sætter skub i smitten. Alt for ofte ignorerer man de adfærdsregler, som myndighederne udstikker.

 

Man lever for tæt sammen. Man undgår ikke større forsamlinger. Man holder ikke afstand. Man følger ikke myndighedernes informationer og anvisninger.

 

Det samme mønster har kunnet ses i andre europæiske lande, herunder Danmark. Konsekvensen er i det ene land efter det andet, at smitten blandt ikke-vestlige indbyggere ligger langt over smitten blandt andre borgere. Den Korte Avis har påpeget dette ved flere lejligheder.

 

Den danske vej

Denne smittebærende adfærd afspejler en ligegyldighed eller ligefrem foragt over for det samfund, som har taget imod de pågældende migranter.

 

Man hører ikke efter, hvad myndigheder og sundhedseksperter siger. Og selv hvis man skulle høre efter, så gør man alligevel ofte bare, hvad man plejer – for eksempel omgås alt for mange alt for tæt.

 

Vi har i den grad også set dette mønster i Danmark. Men herhjemme er det faktisk lykkedes for myndigheder, politikere, boligorganisationer og andre at bringe smitten under bedre kontrol.

 

Man har testet intensivt. Man har fulgt op på disse tests med kontakter, anbefalinger og retningslinjer for, hvordan smitten kan bekæmpes – i indvandrermiljøerne og andre steder.

 

Og når beboere i et område ikke har gidet eller evnet at høre efter, har myndighederne i Danmark været ret hurtige til at lukke ned.

 

Ad den vej er det gradvis lykkedes at trænge smitten tilbage i Danmark – selv i de indvandrertætte områder, hvor det har lignet en håbløs opgave.

 

Missionen er langt fra fuldført. Men de lave samlede smittetal i Danmark er udtryk for, at de hurtige og konsekvente advarsler, testninger og kontroller har haft en virkning.

 

Der er grund til en vis stolthed

Der er stadig problemer i de indvandrertætte områder. Men selv her er der kommet noget bedre styr på smitten.

 

Tag bare smertensbarnet Ishøj på Københavns Vestegn som eksempel. Kommunen lignede et håbløst tilfælde. Den har stadig alvorlige smittetrusler. Men myndigheder og andre har trods alt formået at håndtere smitten, så den er kommet under bedre kontrol.

 

Det blev forleden fremhævet med en vis stolthed af direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum. Stoltheden er berettiget, selv om udfordringerne stadig er store.

 

Den danske succes

Advarsler. Tests. Isolation af smittede. Bøder.

 

De danske myndigheder har i en række tilfælde været ganske skrappe med påbud og sanktioner. Men det skal vi kun glæde os over.

 

Til gengæld har vi i Danmark undgået det frygtelige skråplan, som man har bevæget sig ind på i Norge, nærmere bestemt Oslo-området.

 

Det norske skråplan

Her vil man diskriminere nordmænd og give indvandrere forret til corona-vaccine.

 

Reelt betyder det, at man belønner ikke-vestlige indvandrere, fordi de har udvist en mere smittefarlig adfærd. De har været mindre villige til at tage samfundsansvar og følge regler og anvisninger fra myndighederne.

 

Til gengæld straffer man nordmænd, der i mange tilfælde har gjort, hvad samfundet har bedt dem om. De kommer længere ned i køen, fordi de ikke i samme grad har gjort sig selv en smitterisiko ved asocial adfærd.

 

Det politisk korrekte vanvid

Og nu kommer vi til helt utrolige og ganske deprimerende:

 

Politisk korrekte røster i Danmark er helt elektriske efter at få danskerne til at følge nordmændenes eksempel.

 

Den danske vej har ellers virkelig vis sin værd.

 

Vi lader ikke indvandrere komme forrest i køen til corona-vaccine. Vi diskriminerer ikke danskerne. Men vi har været i stand til at holde et stærkt samfundssind og en høj disciplin i befolkningen.

 

Skal danskerne bagest i køen?

Danskernes ansvarlige adfærd i det daglige er en absolut hovedårsag til, at vi har klaret corona-plagen bedre end langt de fleste andre. Det stærke samfundssind er nøglen.

 

Men dette samfundssind ville smuldre, hvis man sagde til danskerne: ”Ja, det er da fint nok, at I har været ansvarlige og holdt smitten nede. Men det er der nogle indvandrermiljøer, der ikke har. Derfor skal de forrest i vaccinekøen, og I må gå længere ned bagi.”

 

Altså ’den norske vej’, hvor indvandrere i Oslo belønnes for manglende vilje og evne til at gøre deres pligt, mens nordmænd må holde sig tilbage.

 

Nej til Oslo-modellen – ja til den danske vej

Det er trist, at Norge går denne vej – tilsyneladende, fordi man ikke rigtig kan finde ud af, hvad man ellers skal gøre for at få den høje smitte i indvandrermiljøer banket ned.

 

Men det ville da være helt absurd, hvis Danmark slog ind på den samme vej, sådan som politisk korrekte røster anbefaler.

 

Hvorfor i alverdens riger og lande skulle vi diskriminere danskerne og undergrave samfundssindet ved at give indvandrere forret til vaccinerne.

 

Vi skal tværtimod stå værn om det samfundssind og de krav og regler, der har båret os så godt igennem corona-krisen hidtil.

 

Vaccinerne skal udrulles efter klare fælles regler. Danskere skal ikke diskrimineres. Men det danske samfund skal gøre mest muligt for, at også indvandrerne optræder corona-ansvarligt.

 

Det er den danske vej. Det er heldigvis den, vi har valgt. Vi skal sige klart nej til ’Oslo-modellen’.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…