Migrantstrømmen til Europa eksploderer igen og gør Europa mere muslimsk – det kan få alvorlige politiske konsekvenser også i Danmark

bbc

I årets første ti måneder væltede illegale migranter ind i EU. Det fremgår af oplysninger fra Frontex, der er EU’s grænseagentur.

 

Denne udvikling vil give et nyt stort bidrag til, at personer med ikke-vestlig baggrund kommer til at udgøre en stadig større del af de europæiske befolkninger. En meget stor del vil have baggrund i muslimske lande og dermed muslimsk kultur.  

 

Danmark vil også blive præget af denne udvikling. Den vil ganske vist slå hårdere igennem i andre lande, med Tyskland i spidsen. Men den vil også ændre vores samfund.

 

Alligevel fylder dette emne skræmmende lidt i den danske politiske debat.

 

Den illegale tilstrømning steget med 70 procent

Ifølge Frontex blev der i årets ti første måneder registreret 160.000 illegale indrejser i EU. Det er 70 procent flere end i samme periode i 2020!

 

I oktober i år blev der registreret 30 procent flere illegale grænseoverskridelser end i samme måned sidste år.

 

Lægger man illegale og legale indrejser sammen, er der også tale om en voldsom stigning. En del af forklaringen er, at corona sidste år lagde en bremse på strømmen. Men tilstrømningen er altså vokset markant. (Welt)

 

Tre store ruter

Der er tre store ruter for denne migrantstrøm:

 

Den største rute går via den centrale del af Middelhavet. Her er der i januar-oktober i år registreret 55.000 illegale grænseoverskridelser. Alene i oktober var det 9.000 – 15 gange flere end i 2020. Udspringet for denne centrale Middelhavsrute går især fra Libyen. Et stort antal af dem havner i Italien.

 

De største grupper, der bruger denne rute, er i dag tunesere, bangladeshere og egyptere. Egypternes antal er vokset – de udgør nu den tredjestørste nationalitet på denne rute. De er helt overvejende økonomiske migranter, og altså ikke reelle flygtninge.

 

Den næststørste rute går via det vestlige Balkan. Også her er der i dette år tale om en femtendobling af antallet sammenlignet med 2020!

 

Strømmen fra det vestlige Middelhav har en mindre stigning end på de to andre ruter, når man sammenligner med sidste år.

 

Balkan-ruten og det forjættede land

På det seneste har situationen specielt været anspændt omkring den vestlige Balkan-rute. Den var også i fokus under den store migrationskrise, som Angela Merkel fremkaldte i 2015-16.

 

Nu er den især blevet sprængfarlig, fordi diktaturstaten Belarus med præsident Lukashenko kynisk har sendt masser af migranter mod Polens grænse for at sætte Polen og dets europæiske allierede under pres. Disse migranter kommer primært fra Irak, Afghanistan og Syrien.

 

Det har ført til at Balkan-ruten nu igen er blevet åbnet, ligesom den var det i 2015-16.

 

Migranter vælter nu ind østfra, via Grækenland og Nordmakedonien. Antallet af illegale grænseoverskridelser er steget med næsten en tredjedel (BILD). Målet er frem for alt det forjættede land: Tyskland.

 

Allah har styr på migrantstrømmen

BILD fortæller om en migrant, der er blevet anholdt af nordmakedonsk politik. Men han siger, at han bare vil blive ved med at forsøge. Og så føjer han til: ”Om Allah vil, skal jeg nok klare det.” Allah har tilsyneladende også styr på migrantstrømmen mod Europa.

 

Politisk korrekte kredse i Danmark – med Journalistisk Venstreparti i spidsen – har som bekendt talt varmt for, at vi skal tage imod flere migranter fra især Syrien.

 

Kynisk og snedigt

Menneskesmuglerne bruger et kynisk og snedigt udtænkt system, når de skal smugle migranter ind i Europa fra Grækenland eller Belarus.

 

De sender først de mennesker ind over grænsen, der ikke har haft råd til at betale så mange penge for at komme ind i Europa.

 

De risikerer så at løbe lige i armene grænsevagterne, men det har sin fordel:

 

Grænsevagternes opmærksomhed vil blive rettet mod denne fortrop af fattige. Mange af dem vil blive anholdt. Men det giver til gengæld de grupper, der har haft råd til at betale menneskesmuglerne tusindvis af kroner, bedre mulighed for at slippe igennem.

 

Voksende skepsis blandt tyskere

En aktuel meningsmåling i Tyskland viser, at selv de politisk korrekte tyskere er blevet mere skeptiske over for at tage imod flygtningestrømme. Det gik jo også rigtig galt under Merkel.

 

I en meningsmåling fra YouGov (her refereret fra Der Nordschleswiger) var 45 procent af tyskerne imod at lukke en del af disse migranter ind i landet, mens det blev undersøgt, om de er reelle flygtninge.

 

18 procent ville kun tage imod folk, der flygtede fra krig. 21 procent vil kun tage imod disse migranter, hvis andre EU-lande.

 

Tyskerne ligger stadig klart mere til den politisk korrekte side end danskerne. Som følge deraf har de også større og stærkere især muslimske parallelsamfund end Danmark.

 

Presset på vores grænse vil vokse

Men selv de korrekte tyskere udtrykker en klart voksende skepsis over for mere ikke-vestlig tilstrømning til landet. Den Korte Avis har tidligere omtalt en meningsmåling, der viste, at et flertal af tyskere i dag anser integrationspolitikken som mislykket.

 

Alligevel har tyskerne altså netop valgt en hamrende politisk korrekt regering af SPD, Grønne og Liberale, der taler for en stor tilstrømning af migranter.

 

Den politiske korrekthed er fortsat ekstremt stærk i Tyskland. Der er derfor al mulig grund til at tro, at migrantstrømmen vil fortsætte med at stige lige syd for vores grænse. Dermed vil migrantpresset på Danmark igen vokse.

 

https://denkorteavis.dk/2021/nu-har-selv-de-politisk-korrekte-tyskere-faaet-nok-af-de-mange-ikke-vestlige-migranter-der-er-stroemmet-til-deres-land-en-laere-for-danmark/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…