Mette Frederiksen har haft alt under kontrol – men nu har hun skudt sig selv i foden i udlændingepolitikken

Siden juni 2019 har Mette Frederiksen været Danmarks statsminister.

 

Hun har holdt en vælgertilslutning, der er usædvanlig høj i dansk politik. Og hun har haft fuldstændig styr på sit eget parti.

 

Men nu oplever hun for første gang, at det rumsterer i det socialdemokratiske bagland. På Ærø, i Årup på Fyn og i sjællandske Gribskov er partimedlemmer kommet med protester, fordi man mener, at hendes udlændingepolitik er for stram.

 

Disse protester er indtil videre meget begrænsede. De er også præget af forvirring: Spørgsmålet om hjemrejse for børn og mødre fra lejrene i Syrien bliver blandet godt og grundigt sammen med spørgsmålet om hjemsendelse af syriske krigsflygtninge fra Danmark.

 

TV2 pumper sagen op

Men specielt TV2 News gør alt, hvad man kan, for at pumpe disse indtil videre beskedne protester i det socialdemokratiske bagland op til noget større.

 

Det er der nok to grunde til:

 

For det første er der noget journalistisk slam-bang i at lave en historie med fuld farvelade om, at ’kontrol-Mette’ er under pres fra sit bagland.

 

For det andet er det vel med journalisterne på TV2 News, som det er med stort set alle de andre i Journalistisk Venstreparti: De har ekstremt politisk korrekte holdninger til udlændingepolitikken – og de vil hellere end gerne servere historier om, at Socialdemokratiets stramninger er i krise.

 

En temmelig dårlig idé

Men Mette Frederiksen har selv uforvarende bidraget til at give de socialdemokratiske ’slappere’ mod på at gå ud med synspunkter, som partiledelsen ellers havde stuvet godt væk i pulterkammeret.

 

I folketingsgruppen opfordrede hun kraftigt til at flere i gruppen gik ud og støttede udlændingeminister Mattias Tesfaye og udlændingeordfører Rasmus Stoklund mere markant i den offentlige debat.

 

Denne opfordring slap naturligvis ud i offentligheden. Og dermed fik Mette Frederiksen skudt sig selv i foden.

 

Det bliver hurtigt udlagt som et svaghedstegn, at statsministeren må appellere til, at flere går ind og støtter S-frontfigurerne i debatten.

 

Som om Socialdemokratiet i almindelighed og Tesfaye og Stoklund i særdeleshed står med ryggen mod muren.

 

Men rent bortset fra, at en stram udlændingepolitik er ubetinget nødvendig, har Socialdemokratiet som parti også haft succes hos vælgerne med at lægge en strammere kurs. Og hverken Tesfaye eller Stoklund har været i vanskeligheder i den offentlige debat med deres forsvar for en strammere linje.

 

Derfor var det taktisk set en temmelig dårlig idé at give indtryk af, at de to S-politikere havde brug for hjælp. Det efterlod en krisestemning.

 

’Slapperne’ vejrer morgenluft

Dermed vejrede den ret hensygnende gruppe af ’slappere’ i partiet morgenluft. De blev opmuntret til at forsøge at genskabe fortidens tilstande i Socialdemokratiet.

 

Det var dengang, hvor partiets officielle linje i udlændingepolitikken var politisk korrekt, og hvor nogle røster i baglandet krævede, at den blev endnu mere politisk korrekt. Mette Frederiksen var såmænd selv en af dem, der mest højlydt tordnede mod stram udlændingepolitik.

 

Disse holdninger har overlevet i forskellige kroge af Socialdemokratiet. Og nu føler de sig opmuntrede til ny kamp med balladen om hjemsendelse af syrerne og debatten om, hvad der skal ske med mødrene fra Islamisk Stat og deres børn.

 

Foreløbig er det beskedne pip, der kommer. Og måske bliver det ved det.

 

Men netop fordi Socialdemokratiet historisk har rummet stærke politisk korrekte strømninger, er det noget svært at vurdere, hvor meget sådanne tendenser kan genopstå.

 

Ikke tilbage til fortidens fejltagelser

Der vil nok komme flere af de lokale forsøg, som er poppet op på Ærø, i Assens og Gribskov.

 

Man vil prøve at genoplive fortidens tendenser til at fremstille det som noget særligt humant, at man åbner for en ukontrolleret ikke-vestlige indvandring til Danmark.

 

Men Danmark er i dag et af verdens mest humane samfund. Det kan man hurtigt få sat over styr – mens man proklamerer sin humanisme.

 

En sådan udvikling har Mette Frederiksen mildt sagt ikke brug for. Og det har Danmark absolut heller ikke.

 

Vi skal under ingen omstændigheder tilbage til den tid, hvor danske politikere gav los for en indvandring, som har givet os store problemer med islamisk fundamentalisme, store problemer med kvindeundertrykkelse, store problemer med voldskriminalitet, store problemer med corona, store problemer med offentlig forsørgelse, store problemer med uddannelsessystemet, store problemer med vanvidskørsel … og så fremdeles.

 

Gammelsocialdemokratisk politisk korrekthed

Hvis fortidens fejltagelser igen fik lov til at brede sig i Socialdemokratiet, ville det være en trussel mod hele det danske samfund.

 

Så galt går det nu næppe. Den gammelsocialdemokratisk politiske korrekthed, der nu er poppet op enkelte steder, vil næppe kunne true den strammere linje, som Socialdemokratiet er slået ind på.

 

Men helt klart er billedet ikke. Der er dele af partiets medlemsskare, som gerne så den politisk korrekthed genrejst.

 

De er tilsyneladende blevet opmuntrede af Mette Frederiksens appel om at hjælpe Mattias Tesfaye og Rasmus Stoklund, fordi de ser den som et svaghedstegn.

 

Og Journalistisk Venstreparti puster det bedste, de har lært, for at få ilden til at vokse.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…