Mette Frederiksen har gjort tre ting i minksagen, som hun kommer til bittert at fortryde

Arkiv fra Folketinget

For kort tid siden var Mette Frederiksen dronningen af dansk politik. Corona-pandemien gav hende og hendes røde blok en massiv opbakning i befolkningen.

 

Men nu er hun havnet i dyb krise. Hun har gjort tre ting i minksagen, som hun kan komme til at fortryde bittert.

 

Grundlovsbrud

Mette Frederiksen scorede mange points på sin stramme kurs over for coronaen. Men så begik hun et fatalt fejlgreb: Hun bekendtgjorde på et pressemøde, at alle mink i Danmark skulle aflives. Både dem, der befandt sig i risikozonerne og dem udenfor.

 

Det var alvorligt, fordi hun ikke havde noget lovgrundlag for at gennemføre en sådan generel aflivning af mink. Statsministeren lagde reelt op til et grundlovsbrud.

 

Men det blev værre endnu.

 

De slettede sms-beskeder

Mette Frederiksen og hendes topembedsmænd forsøgte efter alt at dømme at skjule, hvad man havde gjort. Befolkningen blev holdt i uvidenhed. Det samme gjorde den minkkommission, som Folketinget havde nedsat for at undersøge sagen.

 

Som de fleste nu ved, foregik det blandt andet ved, at Mette Frederiksen og centrale embedsmænd slettede sms-beskeder fra deres telefoner. Man har siden givet vage forklaringer om ”sikkerhedshensyn”.

 

I hvert fald nogle af disse beskeder var vigtige for offentligheden og for Minkkommissionens arbejde med at opklare, hvad der var foregået.

 

Derefter ignorerede Mette Frederiksen og hendes folk simpelt hen anmodninger fra kommissionen om, at Statsministeriet forsøgte at gendanne og udlevere blandt andet Mette Frederiksens sms’er. Statsministeriet gjorde sig ikke engang den ulejlighed at svare kommissionen!

 

Først da sagen for alvor kom frem i medierne, meddelte regeringen, at man ville forsøge at genskabe sms-beskederne. Men da var lavinen allerede begyndt at rulle. Den lavine, der nu truer med at opsluge Mette Frederiksen.

 

Mistillid til regeringen

Mediernes dækning er blevet massivt kritisk over for, hvad der er foregået i Statsministeriet. Og befolkningen er i den grad blevet bevidst om, at det hele ser meget mærkeligt ud.

 

Mette Frederiksens kombination af fortielser og søforklaringer risikerer at skabe en betydelig folkelig mistillid til hende og hendes regering. Nye belastende oplysninger kan dukke op via Minkkommissionen og via medierne.

 

Måske bliver Socialdemokratiet ikke så meget ramt i forbindelse med kommunevalget – det er trods alt lokale valg. Men sagen vil med stor sikkerhed tage fart igen, når dette valg er overstået.

 

Samtidig er regeringen nu under pres fra sine egne støttepartier. Både SF, Enhedslisten og De Radikale har støttet et forslag fra Dansk Folkeparti om et samråd i sagen, hvor regeringen skal forklare sig.

 

På afveje med Kaare Mølbak

Mette Frederiksens første og største fejltagelse i minksagen var selve beslutningen om, at alle mink i landet hurtigt skulle aflives, selv om der ikke fandtes noget lovgrundlag for at gøre det.

 

Regeringen gav indtryk af, at den var nødt til at se stort på lovgivning og demokratiske spilleregler, fordi man stod med en overhængende trussel om en ny og dødsensfarlig corona-bølge med udgangspunkt i minkene.

 

Denne vurdering byggede man i hovedsagen på en meget dramatisk melding fra direktør Kaare Mølbak fra Statens Serum Institut.

 

Mølbak advarede mod en ny variant af corona-virus, der blev kaldt cluster 5. Han frygtede, at den skulle blive overført til mennesker og gøre dem immune over for en kommende vaccine mod corona.

 

Her gik det galt for Mette Frederiksen.

 

Hun og hendes embedsmænd blev naturligvis opskræmte over meldingen fra Mølbak. Men så handlede de overilet. De skulle ikke have taget en så dramatisk beslutning alene på grund af en hurtig melding fra Mølbak. Man bryder ikke grundloven i et akut anfald af panik.

 

Mette Frederiksen og departementschef Barbara Bertelsen skulle have rådført sig med en bredere kreds af eksperter. Det kunne have bidraget til at slå koldt vand i blodet.

 

Det viste sig da også snart, at cluster 5 ikke var den frygtelige trussel, som Mølbak fik den gjort til.

 

Cover up

Denne fatale fejl fik konsekvenser for hele det videre forløb i minksagen.

 

Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen pressede voldsomt på for en hurtig aflivning af alle minkene.

 

Debatten og beslutningerne om denne store sag foregik tilsyneladende i høj grad via sms. Men offentligheden kender ikke de relevante sms-beskeder i regeringens top – de blev, som vi nu ved, slettet!

 

Alle nøglepersonerne i sagen havde tilsyneladende indstillet deres mobiltelefoner til automatisk sletning af beskederne efter 30 dage.

 

De forklaringer, som Mette Frederiksen og andre har givet på denne praksis, virker mildt sagt ikke overbevisende. Og det bliver ikke just bedre af, at regeringen intet foretog sig for at få gendannet de slettede sms-beskeder, så minkkommissionen og offentligheden kunne få indblik i dem.

 

Det ligner i den grad et cover up. Og det rammer nu statsministeren i nakken.

 

En alvorlig mistanke

Det er ikke bare indholdet i de slettede beskeder, som det er vigtigt at få afdækket. Det er i mindst lige så høj grad timingen i sletningen.

 

Blev sms-beskederne om minksagen slettet, efter at Minkkommissionen var blevet nedsat for at granske sagen?

 

Hvis svaret er ja, hænger der en alvorlig mistanke over hovedet på Mette Frederiksen – en mistanke om, at man i regeringstoppen slettede sms-beskeder for at fjerne belastende beviser vedrørende regeringens rolle i sagen.

 

Én ting kan man allerede nu slå fast:

 

Vi vil i den kommende tid komme til at opleve et af nyere tids mest intense opgør i dansk politik.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…