I Esbjerg er corona eksploderet i indvandrertæt område – men medierne og borgmesteren fortier, at det drejer sig om ikke-vestlige indvandrere

Tv2's logo

I Esbjerg er coronasmitten eksploderet især i det indvandrerætte område Jerne. Smitten er nu langt højere i dette område end i Vollsmose, da smitten var værst.

 

De voldsomme smitteudbrud i Danmark sker især i indvandrertætte områder. Her ligger altså en særlig stor udfordring, som politikere må håndtere, hvis det skal blive muligt at lukke Danmark op igen.

 

Alligevel bliver denne udfordring stort set fortiet af medier og politisk korrekte politikere.

 

Den foruroligende udvikling var tophistorie i TV2 News hele onsdag morgen med blandt andet et længere interview med Esbjergs Venstre-borgmester. Men så vidt det kunne opfanges, blev det overhovedet ikke sagt, at det drejede sig om et område, hvor der bor mange indvandrere.

 

Der var kun lidt ukonkret tale om:

 

‘visse grupper’,

 

‘de her områder’

 

‘nogle beboergrupper, der er usikre på, hvad de skal gøre’

 

og dem, der ‘er kommet til landet for nylig’.

 

Der var ellers god grund til at gå direkte til sagen.

 

Esbjerg nummer to på landsplan

Esbjerg som helhed har nu en incidens på 229,7, mens den alene for Jerne Sogn er næsten seks gange så høj. (tvsyd.dk) Incidensen angiver, hvor mange smittede der er pr. 100.000 indbyggere.

 

Incidenstallet i Jerne må altså være omkring 1300. Men hvorfor får vi ikke det konkrete smittetal oplyst?

 

Smitten i Jerne er så høj, at Esbjerg som helhed trækkes op og nu indtager pladsen som nr. to på landsplan.

 

Kun Høje Tåstrup har flere smittede pr. 100.000 borgere målt over de seneste syv dage.

 

I det østlige Esbjerg er to folkeskoler fortsat lukket, og eleverne sendt hjem på grund af mange smittede.

 

En intens testning er sat i gang i det ramte område i Jerne.

 

Nu vil myndighederne gå fra dør til dør for at overtale beboerne i det indvandrertætte område til at blive testet og gå i isolation, hvis de er syge.

 

Bakkeskolen Cosmos i Jerne blev midlertidigt lukket som et led i indsatsen for at dæmme op for smitten.

 

I første omgang blev skolen lukket til og med i dag den 17. marts, men det har ikke hjulpet. I hvert fald er smitten fortsat med at brede sig i området.

 

Esbjerg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer nu, at skolen skal holde lukket i foreløbig en uge endnu. Det betyder, at eleverne ikke må komme på skolen før tidligst den 24. marts. (ritzau)

 

Et klart mønster

Jerne føjer sig meget klart ind i det mønster, vi har set mere generelt: I de bydele, hvor smitten har bredt sig kraftig, er den helt overvejende drevet frem af en voldsomt stor smitte i indvandrertætte områder.

 

Den Korte Avis har påpeget dette klare mønster.

 

Dette stemmer overens med analyserne fra Statens Serum Institut. Instituttet har påvist, at ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede blandt de coronasmittede i Danmark. De udgør 8,9 procent af befolkningen, men hele 25,7 procent af de smittede.

 

Politisk korrekte bortforklaringer

Politisk korrekte forskere, journalister og meningsdannere har gjort forskellige forsøg på at bortforklare denne kendsgerning. Først og fremmest er de ivrige efter at slå fast, at den ekstreme overrepræsentation af indvandrere ikke har noget med indvandrernes kultur at gøre.

 

I stedet har disse røster blandt andet forsøgt at sælge den forklaring, at indvandrernes store overrepræsentation skyldes andre faktorer såsom, at de ofte kører bus og taxa, hvor de så bliver smittet.

 

Men denne forklaring er blevet dementeret af undersøgelserne fra Statens Serum Institut. Nu forsøger Esbjergs Venstre-borgmester Jesper Frost Rasmussen sig så med en anden søforklaring.

 

Har det ikke noget med deres kultur at gøre, borgmester?

Frost Rasmussen mener at vide, at den meget høje smitte i et indvandrertæt område intet har med indvandrernes kultur at gøre. Den skyldes derimod, at indvandrerne bor meget tæt. (JydskeVestkysten).

 

Har det ikke noget med deres kultur at gøre, borgmester?

 

Der er jo ingen, der tvinger ikke-vestlige indvandrere til at bo tæt sammen. Tværtimod har myndighedernes opfordring under hele corona-pandemien lydt, at man skal holde afstand.  Det gælder både i boligen og ude i samfundet.

 

Men mange ikke-vestlige indvandrere har ikke overholdt myndighedernes anvisninger om at holde afstand. Det gælder på boligområdet og i de daglige sædvaner i øvrigt.

 

Når storfamilier af indvandrere bevidst vælger at bo tæt op ad hinanden i samme lejlighed eller samme opgang, øger de naturligvis risikoen for smitte betragteligt.

 

Men denne livsform har dybe rødder i deres kultur og traditioner.

 

”Jo mere vi tester, jo værre bliver smitten!”

Noget kunne måske tyde på, at borgmester Jesper Frost Rasmussen godt er klar over, at hans bortforklaring om indvandrernes storfamilier ikke holder vand.

 

I hvert fald forsøger han sig også med en anden forklaring. Han siger til Jydske Vestkysten:

 

”Vi har haft en massiv indsats i området, og har opfordret alle til at blive testet, så det er forventeligt, at tallet stiger. Når man tester mere, så vil man også finde flere tilfælde (…)”

 

Men den udbredte smitte i dele af Esbjerg er jo en realitet. Det er jo sådan virkeligheden i disse områder er. Og man løser selvfølgelig intet problem ved at teste mindre. Det er jo som at lukke øjnene for at problemerne skal gå væk. At teste mindre vil tværtimod øge den reelle smitte.

 

Smitten er meget udbredt i det indvandrertætte Jerne. Ligesom den er meget udbredt i indvandrertætte områder som Vollsmose, Ishøj, Kokkedal, dele af Kolding osv.

 

Smitten breder sig fra indvandrertætte områder

Her kommer så Venstre-borgmesterens sidste søforklaring: ”Smitten er koncentreret om et meget lille område.”

 

Det vil selvfølgelig være godt, hvis det lykkes at forhindre smitten i at brede sig. Men vi har set en stribe tilfælde, hvor smitten starter i et begrænset indvandrertæt område, hvorefter den breder sig: Vestegnen, Kolding, Vollsmose, Kokkedal osv.

 

Og Esbjerg er ’godt på vej’. Man er nu kommet frem i førerfeltet af danske kommuner med de højeste smittetal.

 

Hvordan Venstre-borgmesteren i Esbjerg end vender og drejer det, så stemmer smitten i det østlige Esbjerg med Statens Serum Instituts analyse på landsplan: Ikke-vestlige indvandrer er kraftigt overrepræsenterede.

 

Der er ikke fundet nogen væsentlige sociale årsager, der kan begrunde dette. Derimod er de kulturelle årsager til at få øje på.

 

’Voodoo-politik’

Trods smittespredningen i den østlige del af Esbjerg insisterer borgmester Jesper Frost Rasmussen på, at Danmark bør genåbnes hurtigere – i pagt med Venstres landspolitik.

 

Hans konklusion på smittesituationen i det østlige Esbjerg lyder: ”Det ændrer ikke på, at vi bør åbne landet mere og hurtigere.”

 

Der er sådan lidt voodoo over borgmesterens tankegang:

 

Hvis man tester mindre, ser smitten ikke så slem ud. Og hvis man siger, at samfundet skal åbnes hurtigere, så skal man nok få virkeligheden til at makke ret.

 

Men politisk voodoo er ikke vejen til at få bugt med coronasmitten. Det er en farlig ’overtro’.

 

Venstres problemer

Den holdning, som Esbjergs Venstre-borgmester og Venstre i det hele taget giver udtryk for, har tydeligvis heller ikke den danske befolkning bag sig.

 

Der har været klar folkelig opbakning til, at genåbningen skal foregå forsigtigt. Og når Venstre i dag står meget svagt blandt vælgerne, så er en væsentlig årsag formentlig, at man ikke har fået greb om corona-politikken.

 

Alligevel fortsætter man sin kurs, som om intet var hændt – med Esbjergs borgmester helt fremme.

 

https://denkorteavis.dk/2021/coronasmitten-eksploderer-i-det-ene-indvandrertaette-omraade-efter-det-andet-det-danske-samfund-rammes-nu-af-mange-aars-hovedloes-udlaendingepolitik/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…