Mange undrer sig: Hvorfor sættes de kriminelle udlændinge ikke bare på et fly til hjemlandet? Her er et svar

Asylansøger på vej gennem Europa i (Arkiv/Skærmprint fra You Tube)

Rubrik:

Mange undrer sig: Hvorfor sættes de kriminelle udlændinge ikke bare på et fly til hjemlandet? Her er et svar

 

De tilvandrede mennesker fra et andet kontinent til EU er en broget skare.

 

Nogle er blevet familiesammenført, andre har, efter at have passeret 5-7 sikre lande, anmodet om asyl. Blandt disse hævder nogle at være forfulgt i hjemlandet, og atter andre er flygtet fra konsekvenserne af bestialske forbrydelser i hjemlandet for at få et helle i et EU-land; fortrinsvis til et land, hvor man med 100 %’s sikkerhed ved, at Menneskerettighederne overholdes til punkt og prikke.

 

En alt for stor del af disse tilvandrede er kriminelle, hvilket ikke mindst overrepræsentationen i fængslerne vidner om. Men er de først kommet ind over grænsen, er det stort set umuligt at slippe af med dem igen.

 

Årsagen er, at hensynet til de udenlandske kriminelle overstiger langt hensynet til den danske befolkning.

 

Det undrer store dele af befolkningen, der ikke som venstrefløjen betragter de tilvandrede kriminelle som sølle eksistenser med alverdens diagnoser, der skal pusles om, men som handlekraftige grove misbrugere af modtagerlandets (her Danmarks) gæstfrihed.

 

Og hvorfor rejser afviste asylansøgere ikke hjem? Har de fået afslag, er det i sig selv ulovligt at nægte at følge myndighedernes ordre om at forlade landet.

 

De oftest stillede spørgsmål er:

 

Hvorfor vi er tvunget til at beholde andre landes kriminelle?

 

Hvorfor skal kriminelle, der er flygtet fra deres forbrydelser i hjemlandet, have et helle i Danmark?

 

Hvordan kan det tillades, at forbrydere, der er placeret i et udrejsecenter, kan gå frit rundt og skabe utryghed blandt befolkningen? Se dette link om frihedsberøvelse.

 

Hvorfor sker det, at Højesteret ophæver udlændingemyndighedernes placering af forbryderne på et udrejsecenter og lader dem flytte ud af centret for at bo hos eventuel familie her i landet?

 

Hvorfor sættes de uønskede fremmede ikke bare på et fly til hjemlandet?

På udrejsecentret Kærshovedgaard sidder der både afviste asylansøgere, udvisningsdømte kriminelle og kriminelle på tålt ophold.

 

Disse sidstes meriter omtales i Flygtningekonventionen, Artikel 1F.

 

Afviste asylansøgere

En del afviste asylansøgere nægte frivilligt at rejse ud af Danmark.

 

Hvis de sendes hjem ved tvang, sker det ofte, at deres hjemlande ikke vil tage imod dem. Det er sket flere gange, hvor man har forsøgt uden held.

 

Når flyet med den afviste asylansøgere med medfølgende politi landede i hjemlandet, er det flere gange sket, at politiet måtte tage dem med tilbage til Danmark. Hjemlandet ville ikke tage imod dem, når de var sendt tilbage med tvang.

 

Som det ses her, hvor Basim måtte med tilbage, selv om Danmark mente, at man havde fået en aftale med Irak.

 

 

Et formentlig probat middel for at slippe af med de uønskede, er at tage millionerne, vi betaler til magthaverne i disse lande i ”udviklingsstøtte”, fra dem, hvis de nægter at modtage deres egne borgere. Det har der været en del snak om, men ingen handling.

 

Når det varer så længe med at få de afviste asylansøgere sendt hjem, tændes der hos dem et håb om, at det nok ender med, at de får lov til at blive. Allah anråbes, men det var nok mere relevant at anråbe Det Radikale Venstre og Enhedslisten.

 

Kriminelle udvisningsdømte

Og så er der de kriminelle, der er dømt til udvisning efter at have begået kriminalitet her i landet.

 

En forbryder, der bliver udvist, slipper oftest med at afsone det halve af straffen. Der er jo ingen grund til, at vi skal betale for en fængselscelle til udlændinge længere end højst nødvendigt. For så snart de slipper ud, bliver de sat på et fly og sendt hjem.

 

Eller gør de?

 

Hvis der overhovedet ikke er problemer ved en hjemvenden, kan de ligesom de afviste asylansøgere alligevel ikke udsendes, hvis de nægter at rejse.

 

Men hvis der er fare for, at de kan blive slået ihjel eller udsat for tortur i deres hjemland, kræver konventionerne, at vi beholder dem, hvad enten de er udvisningsdømte eller på tålt ophold.

 

FNs Torturkonvention, artikel 3, stk. 1:

  1. Ingen deltagende stat må udvise, tilbagelevere (»refoulere«) eller udlevere en person til en anden stat, hvor der er vægtige grunde for at antage, at han vil være i fare for at blive underkastet tortur. Se også stk. 2.

 

Se også Menneskerettighedskonventionens artikel 3.

 

En iraner på tålt ophold – retmæssigt ophold

Menneskerettighedskonventionens Tillægsprotokol 4, Artikel 2, stk. 1 (se link side 36) kræver, at ”Enhver, der retmæssigt opholder sig på en stats territorium, har inden for dette territorium ret til bevægelsesfrihed og til frit at vælge sit opholdssted.” (min fremhævelse).

 

Se også Flygtningekonventionens Artikel 26 (link ovenfor).

 

I en Højesteretsdom fra 2008, hvor en iraner på tålt ophold ønsker at slippe for at bo i Center Sandholm, udtaler Højesteret side 10 (nederst venstre spalte):

”Det ville have været muligt at udforme udlændingeloven på den måde, at personer på tålt ophold blev anset for ikke at have lovligt ophold i Danmark med den virkning, at de slet ikke kunne påberåbe sig artikel 2 i Tillægsprotokol 4. I relation til A må det imidlertid lægges til grund, at hans forhold skal bedømmes efter denne bestemmelse.”

 

I Belgien har politikerne været mere omhyggelige, fremgår det af Højesterets dom, hvor der henvises til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 31.1.2012 i sagen M.S. mod Belgien. M.S. var på tålt ophold, men havde ikke efter belgisk lov lovligt ophold. Derfor skulle der ikke tages hensyn til Tillægsprotokol 4, artikel 2.

 

Højesterets gennemgang af sagen starter side 9. Og dommen ses side 13.

 

Befolkningens og Højesterets undren

Jamen, folk der er afvist eller udvist har vel ikke et retmæssigt ophold, vel?

 

Jo, det har de, hvis det ikke fremgår af loven, at de IKKE har et retmæssigt ophold. At være udvist, afvist, ikke at have fået sin opholdstilladelse forlænget, har åbenbart ikke noget at gøre med, hvorvidt ens ophold er uretmæssigt eller ulovligt. Det havde politikerne, der skulle forsøge at afbøde skaderne ved den enorme indvandring, ikke skænket en tanke.

 

Har politikerne efter denne udtalelse fra Højesteret i 2008 om lovligt ophold (se ovenfor) fået taget sig sammen til at ændre loven?

 

Det synes ikke at være tilfældet. Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti ønskede i 2018, at den tidligere regering skulle gøre noget ved dette hul i loven (Berlingske – scroll ned).

 

Hvornår forstår politikerne, at kriminalitet er et valg. De kriminelle misbruger groft modtagerlandets gæstfrihed og må tage skade for hjemgæld. Dem har vi intet ansvar for.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…