Lynetteholmen vil kræve enorme mængder jord – den skal hentes i resten af Danmark, der selv har brug for kystsikring

Foto fra lynetteholmen.com

Folketinget har netop vedtaget en plan for en ny halvø i Københavns Havn. Halvøen skal ligge i forlængelse af Refshaleøen. Der skal være plads til 35.000 beboere, og øen skal også sikre København mod stigende vandstand, lyder begrundelsen. Halvøen er døbt Lynetteholmen.

 

Beslutningen om Lynetteholmen kommer oven i beslutningen om en stor energiø uden for København.

 

Begge disse enorme anlægprojekter rejser en række vigtige spørgsmål.

 

Under en politisk debat på TV om vedtagelse af Lynetteholmen oplyste en repræsentant fra By og Havn, at det endnu ikke lå klart, hvorfra jorden til opfyldning skulle komme – bortset fra en tilkendegivelse fra Gilleleje!

 

Men har Gilleleje så megen jord til overs, hvis stedet også skal vedligeholde sin egen kystlinie. Det er jo enorme mængder jord, der skal bruges for at danne nyt land i Øresund. Projektet er et prestigeprojekt. Og det fremgik ikke af debatten, om hovedformålet var at beskytte København mod fremtidige havstigninger eller vækst for vækstens skyld.

 

Hvis der er jord til overs her i landet, bør den bruges til at kystsikre rundt om i landet, hvilket der er behov for – og en ny halvø skal vel også sikres mod havstigninger.

 

Danmark er et lavtliggende land, og man skulle jo nødig skrabe Himmelbjerget fladt for at bruge til jordfyld i København? Hvad angår rensningsværket Lynetten var det slet ikke afgjort, om det skulle flyttes eller bevares på stedet?

 

Der er mange ubesvarede spørgsmål, som politikerne ikke har taget stilling til før den endelige godkendelse af projektet. Tænk på det trafik- og støjhelvede, beboerne i store dele af København skal plages med indtil 2035 – og derefter byggeri indtil 2070. Det vil  heller ikke gavne turismen.

 

Hvad skal man stille op med de store mængder spildeslam, som ligger gemt og uforstyrret på havbunden – fra Refshaleøens fortid. De skal fjernes, før man kan fylde op med sand og jord, og flyttes til et andet område i Danmark, hvad enten det er Køge Bugt eller et andet område, hvor giftstoffer og tungmetaller fra slammen kan ødelægge det marine miljø, hvor havbunden kan risikere at blive et dødt område.

 

Der tales om ca. 35.000 nye arbejdspladser, men vi mangler i forvejen arbejdskraft og taler om at give tilladelse til mere indvandring af arbejdere. Dette er ikke til gavn for Danmark, der i forvejen er overbefolket i forhold til bæredygtighed, som er 4 mio. mennesker, så denne plan burde skrottes.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…