Et klart flertal af danskerne støtter fortsat regeringens stramme coronakurs – kritikken kommer især fra tre grupper

Foto:Ole Sørensen

En nylig meningsmåling viste fortsat klar opbakning til regeringens stramme coronapolitik. Men det er der vist mange, der ikke har opdaget. Målingen blev nemlig kraftigt nedtonet i medierne.

 

Den ejendommeligt lavmælte omtale i medierne hænger formentlig sammen med, at politisk korrekte journalister er én af de samfundsgrupper, som er ved at blive mere og mere modstræbende eller ligefrem fjendtlige over for regeringens stramme linje.

 

Men det store folkelige flertal støtter altså fortsat en stram linje.

 

Målingen

I den omtalte måling fra Megafon/TV2 og Politiken blev folk spurgt til, om der er for mange corona-restriktioner, for få restriktioner eller et passende antal restriktioner.

 

Målingens resultat blev lanceret, som om det opsigtsvækkende ved den var, at en del danskere mener, at der er alt for mange/for mange restriktioner.

 

Men det mest opsigtsvækkende ved målingen var vel det stik modsatte: Selv efter lang tids nedlukning accepterer et stort flertal af danskerne restriktionerne. Denne afgørende pointe blev fuldstændig nedtonet i TV2’s lancering af målingen.

 

39 procent siger, at der er ”for mange” restriktioner. Men 53 procent siger, at der er et ”passende” omfang af restriktioner. Og syv procent mener ligefrem, at der er ”for få, alt for få” restriktioner.

 

Med andre ord: Cirka fire ud af ti danskere mener, at der er for mange restriktioner, men cirka seks ud af ti støtter den stramme linje – eller en endnu strammere. Altså et klart flertal.

 

Forsigtighed

Når regeringen nu – på råd fra eksperterne – lægger op til en fortsat stram kurs, ser der således ud til at være opbakning i befolkningen.

 

Det er klart, at meget vil afhænge af den konkrete udformning af nye restriktioner. Men selve den stramme tilgang har fortsat folkelig opbakning.

 

Det voldsomme smitteudbrud i Kolding har i den grad styrket befolkningens vilje til at fortsætte en forsigtig og restriktiv linje, hvor begrænsningen af smitten har førsteprioritet.

 

Erhvervsdrivende

Der er især tre grupper, som opponerer mod fortsættelsen af den stramme kurs:

 

Den ene gruppe har det forståeligt nok meget dårligt med denne kurs, fordi den i den grad rammer deres eksistensgrundlag.

 

Det gælder ikke mindst erhvervsdrivende – især mindre forretningsdrivende, der ikke har nogen større økonomisk stødpude til at tage af for problemerne. Virkelig mange af dem i en meget alvorlig situation.

 

Derfor må politikerne hele tiden overveje, om der kan laves lokale lempelser eller lempelser for særligt berørte grupper. Regeringen taler da nu også om regionale genåbninger.

 

Den varme, man får ved at tisse i bukserne

En anden gruppe kritiserer den stramme coronalinje af mere principielle grunde. En stribe borgerlige partier kræver således en ”genåbning” af samfundet.

 

Nogle bakker op om dette, fordi de generelt er imod den øgede statslige styring, som præger vores coronaplagede samfund.

 

Andre gør det ud fra mere pragmatiske ønsker om at hjælpe forretningsdrivende og andre.

 

Men der er en tendens til, at de kredse, der kræver hurtig genåbning, lukker øjnene for en helt afgørende pointe:

 

Man får ikke nogen holdbar genåbning af samfundet, hvis man fører en politik, der skaber øget smitte. Så bliver man hurtigt nødt til at lukke ned igen, endda endnu hårdere end før. Det er – med al respekt – lidt som den varme, man får ved at tisse i bukserne.

 

”Operationen lykkedes – desværre døde patienten”

Både når man ser på smitten og på økonomien findes der i øjeblikket ikke noget alternativ til en grundlæggende stram kurs. Vi må naturligvis håbe og tro, at vaccineringen af befolkningen skaber spillerum for stigende åbning af samfund og økonomi. Men en forhastet åbning gør kun denne proces sværere.

 

Det er naturligvis også derfor, at regeringen og andre politiske kræfter lægger så afgørende vægt på eksperternes råd. Det er meningsløst, ja direkte skadeligt, at tale om økonomisk genåbning løsrevet fra smitteudviklingen.

 

Derfor må man prøve sig frem. Både virologer, ministre og andre politikere har talt om at forsøge sig med lokale genåbninger i første omgang. Det giver god mening.

 

Men hvis genåbninger skal være holdbare, skal de være kombineret med en øget testning, så man hele tiden har styr på, hvordan smitten udvikler sig. Også dette er der ved at danne sig en enighed om.

 

Og testningen skal følges op med smitteopsporing og karantæne til de smittede. Sådan at genåbningen ikke bare drejer sig om at give los, men foregår som en omhyggeligt kontrolleret proces.

 

Det er denne kombination, som ikke mindst har været anvendt med succes i en række asiatiske lande. På den måde har de undgået at lukke lige så meget ned som Danmark og andre europæiske lande.

 

Mange af de røster, der nu kræver genåbning af Danmark, siger alt for lidt om, hvordan de forestiller sig, at man skal bruge tests, smitteopsporing og karantæne for at undgå, at processen ikke kører af sporet.

 

Hvis der ikke er styr på disse ting, risikerer vi netop, at genåbning bliver til kaos – hvorefter man tvinges til at bremse hårdere op og ramme den vækst, som man ellers vil opnå.

 

I stedet for de store trut i den politiske propagandatrompet omkring genåbning, skal man gå mere jordnært frem med varsomme skridt for at se, hvad der holder – parate til en retræte, hvis tingene kører skævt.

 

Grundprincippet bør være ganske simpelt: Vi skal hele tiden afprøve, om der kan laves genåbninger. Men vi skal ikke spille hasard med vores samfund ved at lave genåbninger, der er funderet i politiske slagord og ikke i solid viden.

 

Vi skal ikke have en åbning af Danmark, hvor vi får det ene Kolding efter det andet eller det ene Ishøj efter det andet.

 

Vi har ikke brug for politikere, der om nogen tid kan triumfere over genåbningen af Danmark med ordene: ”Operationen lykkedes – desværre døde patienten”.

 

Vi skal ikke lade os lokke ud i selvberusende snak

Tiden er ikke til at spille hasard. Tiden er til at gå forsigtigt og pragmatisk frem og lytte til dem, der kan fortælle os, hvornår vi risikerer at havne i en smitte, der er ude af kontrol.

 

Hvis det sidste sker, vil det kun gøre ondt værre for de erhvervsdrivende og lønmodtagere, der med god grund spørger sig, hvornår mon denne dybt alvorlige sundhedskrise og økonomiske krise kan bringes til en afslutning.

 

Så jo, vi skal diskutere genåbning. Men den skal foregå inden for rammer, hvor vi sikrer os, at smitten ikke løber ud af kontrol.

 

Vi har set andre lande, hvor det er gået rigtig galt. I Europa skete det for nylig med Portugal. Men en stribe andre er særdeles sårbare, fordi de ikke har fået ordentligt styr på smitten.

 

Danmark skal ikke være et af dem. Vi mål ikke lade os lokke ud i selvberusende snak om genåbninger, der ikke har fast grund under fødderne.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…